fbpx

sat

SAT คืออะไร ข้อสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงหลักสูตรอินเตอร์ในเมืองไทยใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี เหมือนกับการแอดมิชชั่นของเรา เพียงแต่ไม่ได้วัดที่ความรู้วิชาต่างๆ แต่เป็นการวัดทักษะ (Skills) การใช้เหตุผล เหมือนข้อสอบความถนัดทั่วไป

Dig deeper into :
sat

SAT Verbal คืออะไร

Reading Time: 3 minutes SAT Verbal คืออะไร SAT Verbal คือ ข้อสอบ Digital SAT พาร์ท Reading & Writing โดยมีเนื้อหาการสอบครอบคลุมตั้งแต่วรรณคดี วิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำข้อสอบนี้คือการอ่านและไวยกรณ์นั่นเอง ข้อสอบ SAT Verbal ออกอะไรบ้าง ข้อสอบ SAT Verbal หรือที่เราคุ้นชื่อกันดีว่า Digital

เปรียบเทียบ CU-AAT VS SAT

เปรียบเทียบ CU-AAT VS SAT

Reading Time: 2 minutes เปรียบเทียบ CU-AAT คืออะไร VS SAT คืออะไร CU-AAT คือ Chulalongkorn University Academic Aptitude Test ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และ ภาษาอังกฤษ (Verbal) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้เพื่อพิจารณาผู้ยื่นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ SAT คือ Scholastic Aptitude

สอบ SAT

SAT คืออะไร? สรุปภาพรวมข้อสอบ และทดลองทำข้อสอบ SAT ฟรี

Reading Time: 2 minutes SAT คืออะไร ใช้ยื่นอะไรบ้าง ค่าสอบเท่าไหร่ การสอบ SAT คืออะไร คำถามที่มีคนจำนวนไม่น้อยเกิดข้อสงสัย โดยเฉพาะวัยเรียนที่กำลังวางแผนของตนเอง ดังนั้นหากน้อง ๆ คนไหนอยากเรียนต่อต่างประเทศ หรือเรียนคณะอินเตอร์ของสถาบันชื่อดังในเมืองไทย ก็ควรต้องศึกษาข้อมูลเอาไว้อย่างละเอียด รับรองว่าจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิม การสอบนี้ใครก็มีสิทธิ์ทำคะแนนสูง SAT คืออะไร SAT ย่อมาจาก Scholastic Aptitude Test ซึ่งถ้าอธิบายแบบเข้าใจง่าย SAT

SAT Verbal คืออะไร

Reading Time: 3 minutes SAT Verbal คืออะไร SAT Verbal คือ ข้อสอบ Digital SAT พาร์ท Reading & Writing โดยมีเนื้อหาการสอบครอบคลุมตั้งแต่วรรณคดี วิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำข้อสอบนี้คือการอ่านและไวยกรณ์นั่นเอง ข้อสอบ SAT Verbal ออกอะไรบ้าง ข้อสอบ SAT Verbal หรือที่เราคุ้นชื่อกันดีว่า Digital

เปรียบเทียบ CU-AAT VS SAT

เปรียบเทียบ CU-AAT VS SAT

Reading Time: 2 minutes เปรียบเทียบ CU-AAT คืออะไร VS SAT คืออะไร CU-AAT คือ Chulalongkorn University Academic Aptitude Test ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และ ภาษาอังกฤษ (Verbal) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้เพื่อพิจารณาผู้ยื่นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ SAT คือ Scholastic Aptitude

สอบ SAT

SAT คืออะไร? สรุปภาพรวมข้อสอบ และทดลองทำข้อสอบ SAT ฟรี

Reading Time: 2 minutes SAT คืออะไร ใช้ยื่นอะไรบ้าง ค่าสอบเท่าไหร่ การสอบ SAT คืออะไร คำถามที่มีคนจำนวนไม่น้อยเกิดข้อสงสัย โดยเฉพาะวัยเรียนที่กำลังวางแผนของตนเอง ดังนั้นหากน้อง ๆ คนไหนอยากเรียนต่อต่างประเทศ หรือเรียนคณะอินเตอร์ของสถาบันชื่อดังในเมืองไทย ก็ควรต้องศึกษาข้อมูลเอาไว้อย่างละเอียด รับรองว่าจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิม การสอบนี้ใครก็มีสิทธิ์ทำคะแนนสูง SAT คืออะไร SAT ย่อมาจาก Scholastic Aptitude Test ซึ่งถ้าอธิบายแบบเข้าใจง่าย SAT