CHULATUTOR.COM

รีวิวสอบ IELTS

รีวิวสอบ IELTS

รีวิวสอบ IELTS มีสอบอะไรบ้าง เรื่องที่คนสอบใหม่ครั้งแรกควรรู้

สำหรับใครที่มีเป้าหมายว่าตนเองต้องการสอบไอเอลเพื่อนำคะแนนไปใช้งานในเรื่องต่าง ๆ ทั้งการสมัครเรียน สมัครงาน หรือการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศอื่น จะขอนำเอารีวิวสอบ IELTS มาเป็นคำแนะนำเพื่อบอกเล่าถึงสิ่งที่ต้องพบเจอ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นและนำไปปรับใช้จริง ควรทำอย่างไรให้ได้เปรียบมากที่สุด ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถของผู้สอบทุกคนอยู่แล้ว

รีวิวสอบ IELTS มีรูปแบบข้อสอบอย่างไรบ้าง

สำหรับรีวิวสอบ IELTS ในเรื่องของรูปแบบข้อสอบแต่ละครั้งก็จะมีความใกล้เคียงกัน คนที่เคยสอบมาจะพอมองเห็นภาพ แต่ถ้าใครพึ่งเคยสอบเป็นครั้งแรก หรือยังไม่แน่ใจว่าข้อสอบจะเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใดมาศึกษาแต่ละพาร์ทสอบกันได้เลย

1. การสอบ Listening Part

รีวิวสอบ IELTS พาร์ทแรกจะใช้เวลาทั้งสิ้น 30 นาที แบ่งออกเป็นการฟังเนื้อหาที่ใช้ทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน เช่น การถามที่อยู่บ้าน ถามเส้นทาง ถนน อาหารการกิน เป็นต้น และอีกพาร์ทจะเป็นเรื่องออกแนววิชาการมากขึ้น อาทิ การมีตาราง การเติมคำบนรูปภาพ พารากราฟ และอื่น ๆ ต้องตั้งใจฟังแล้วจับคีย์เวิร์ดของเนื้อหานั้นให้ได้

2. การสอบ Reading Part

การสอบพาร์ทนี้ใช้เวลารวม 60 นาที ปกติแล้วข้อสอบที่ออกมักเป็นเรื่องของ True, False, Not Given เช่น ในโจทย์จะมีข้อมูลเหมือนกับ Passage ทุกประการแต่อาจปรับคำถามให้ดูแตกต่างเล็กน้อย หรือการสอบประเภทอ่านเนื้อหาแล้วตอบคำถามจากสิ่งที่อ่านให้ชัดเจนด้วยคำตอบที่คล้ายกัน เป็นต้น

3. การสอบ Writing Part

รีวิวสอบ IELTS พาร์ทนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ อีกเช่นกัน ส่วนแรกพูดถึงข้อมูลจากโจทย์ที่ให้มา เช่น แผนภูมิ กราฟ ตาราง จากนั้นให้เขียนข้อมูลจากเนื้อหาดังกล่าว ขณะที่อีกส่วนจะเน้นการเขียน Essay เรียงความด้วยเนื้อหาทางการ การหาข้อยุติ ทางออก หรือการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น การเขียนเน้นเข้าใจง่าย กระชับ แต่ไม่สั้นจนเกินไป

4. การสอบ Speaking Part

พาร์ทนี้จะใช้การสอบกับผู้คุมสอบโดยตรง มักแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ การคุยเนื้อหาสัพเพเหระทั่วไป เรื่องการใช้ชีวิต ซึ่งส่วนแรกนี้จะมี Key Question เพื่อนำไปสู่คำถามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 จะคล้ายการพูดสนทนาตอบโตจากเนื้อหาบางอย่างที่มีจากส่วนที่ 2

นี่คือการรีวิวสอบ IELTS ที่หลายคนควรต้องรู้ ยิ่งถ้าเป็นคนสอบครั้งแรกด้วยแล้ว หากมีทักษะและความเข้าใจพื้นฐานที่ดีจะยิ่งเพิ่มโอกาสในการสอบของตนเองให้เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ และช่วยทำคะแนนให้ดีขึ้น นำเอาไปใช้งานทั้งสมัครเรียน สมัครงาน หรือการย้ายถิ่นฐานอย่างที่ตั้งใจด้วย ลองนำไปปรับใช้และสอบให้ได้คะแนนดี ๆ กันเลย

ทดลอง เรียน IELTS Online Free กับ CHULATUTOR

เรียน IELTS
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com