CHULATUTOR.COM

TOEIC Listening Question Response

ข้อสอบ TOEIC Listening Question Response TOEIC Listening Question Response จะเป็น Part 2 ของข้อสอบฟังในการสอบ TOEIC มีคำถามทั้งหมด 25ข้อ ลักษณะของข้อสอบจะให้เราฟังประโยคภาษาอังกฤษจากเทปเสียง ซึ่งโดยส่วนมากประโยคที่ได้ยินมักจะเป็นประโยคคำถาม จากนั้นก็จะมีตัวเลือกให้เราฟังต่อ แต่ละข้อก็จะมีตัวเลือกให้ 3 ข้อ ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Listening Question Response ข้อสอบ TOEIC Part 2 Question Response เป็นการวัดทักษะการฟังภาษาอังกฤษของผู้สอบที่ต้องมีสมาธิสูงมาก เนื่องจากคำถามหรือข้อมูลต่าง ๆ และคำตอบจะอยู่ในเทปเสียงทั้งหมด ในกระดาษคำถามของข้อสอบที่เราได้มา สำหรับส่วนนี้จะมีเพียงโจทย์สั้น ๆ ให้เราดุเท่านั้นว่าเราต้องทำอะไร ตัวอย่าง ดังรูป เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC Listening Question Response 1. ต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับเทปเสียงเป็นอย่างดี เพราะเรารู้แล้วว่าในกระดาษคำถามไม่มีข้อมูลอะไรให้เราอ่านได้เลย เพราะฉะนั้น เรื่องสมาธิจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง 2. สังเกตว่าคำถามหรือประโยคที่ได้ยิน […]