TOEFL คือ มีสอบกี่แบบ คะแนนเต็มเท่าไร ติว TOEFL CHULA TUTOR

TOEFL คืออะไร TOEFL คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษตามแบบมาตรฐานของอเมริกัน ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language ข้อสอบประกอบไปด้วยพาร์ทการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และการพูด (Speaking) ซึ่งจะมีการสอบครบทั้ง 4 พาร์ทนี้ หรือมีสอบแค่เป็นบางพาร์ทก็จะขึ้นอยู่กับประเภทของการสอบ TOEFL สำหรับคะแนนสอบก็จะต่างกันด้วยเช่นกัน กรรีเป็นการสอบ TOEFL iBT จะมีคะแนนเต็ม 120 คะแนน แต่หากเป็น TOEFL ITP จะมีคะแนนเต็ม 677 คะแนน ซึ่งการสอบ TOEFL ทั้งสองแบบ จะมีเนื้อหาข้อสอบไม่เหมือนกัน และคะแนนสอบ TOEFL ทั้งสองตัวมีอายุ 2 ปี   TOEFL มีกี่แบบ TOEFL iBT เป็นการทำข้อสอบ TOEFL […]

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor