เทคนิคการเขียนตอบ IELTS Writing Task 2
thumb image

ielts writing task 2 โจทย์ที่ 2 เป็นการให้เขียนเรียงความ โดยมีหัวข้อเรื่องที่กำหนดมาให้ หัวข้อเรื่องก็จะเป็นเรื่องทั่วๆ ไป เช่น สังคม การท่องเที่ยว ศิลปะวัฒนธรรม กีฬา เป็นต้น เราจะต้องเขียนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อนั้นๆ ใช้คำไม่น้อยกว่า 250 คำ ให้เวลา 40 นาที

IELTS On The Go : 2 Techniques for IELTS Writing Task 2
thumb image

After learning about patterns and techniques for IELTS Writing Task 1, this issue will provide you about Writing IELTS Task 2 which is about writing an essay (minimum 250 words) in 40 minutes. You will be given an essay topic such as society, travelling, culture and sport and you have to write an opinion about that topic.

เทคนิคการเขียนตอบ IELTS Writing
thumb image

Part การเขียนตอบ มักจะเป็น Part ที่หลายคนกังวลว่าจะต้องเขียนออกมาอย่างไร ตอบแบบไหนจึงจะถูกใจคนตรวจข้อสอบ จะเขียนทันหรือไม่ หรือต้องเขียนกี่ประเด็นจึงจะเพียงพอ ครบถ้วน เรามาดูเทคนิคเบื้องต้นของการเขียนตอบ Part นี้แบบง่ายๆ กันค่ะ

IELTS On The Go : 1
thumb image

IELTS On The Go : 1 Techniques for IELTS Writing Many students feel anxious when thinking about IELTS Writing part. They always worry about how to write it perfectly to get good points or how to make an examiner happy with your paper or how many points they should write in one essay so let’s […]

IELTS writing Day 6 – (Diagram, Flow chart)
thumb image

Also, be ready for the hard cases. You may be given three sets of bar charts or a bar chart with a pie chart. Make sure to mention the relationship between the charts. Here is my suggestion. Practice writing with sample topics and find someone to score you. Read the model essay as much as you can with diverse type of tasks. Hopefully, you’ll see the repetitive pattern that can be a vital point in your development.

Express way to IELTS in 20 days#13 – IELTS writing (Table, Pie chart)
thumb image

In report essay, there are five general points that should be noted. No matter what type of graphic data is given.
(1) What the graphic is representing, which will be given in the task paper. What you have to do is to paraphrase it.
(2) Continue with general picture of the data including distinctive features of the graphic by looking for highest-lowest, largest-smallest, best-worst, longest-shortest, tallest-shortest, or deepest-highest.
(3) Make comparison and suggest the trend of the data.
(4) End with a conclusion idea.

Express way to IELTS in 20 days# 11 – IELTS writing (Bar chart, Line graph)
thumb image

Task Two is report essay, which has nothing to do with your opinion (or anyone’s opinion, for that matter). Your job is to interpret a graphic data into a written text. Unlike Task Two where you will be given questions, this task has no guideline questions. Therefore, the most important thing is to select the right angles to write about, using around 150-170 words. There are four criteria to be concerned just like Task One but the detail of assessment is different. Please see this link.

Express way to IELTS in 20 days# 9 – IELTS writing (Formal words, 2 opinions essay, Advantages and disadvantages essay)
thumb image

Formal language means the language we use in serious situation such as school/university essay or paper, job application letter, or published articles. On the contrary, informal language means the language we use with friends and family in everyday situation such as note for friends, e-mail to relatives, or wishing cards. In IELTS, of course, you should use formal words as much as possible. Here are some words that should be noted. More interesting words are in the link.

Express way to IELTS in 20 days # 7 – IELTS writing (Connector 2, Problem and solution essay, Cause and effect essay)
thumb image

For this type of essay, you will be given a problem and asked to provide solutions, accompanied with related examples or supporting evidence. The problem will mostly comes form of How-question. However, you may be asked What is the best way to …..? or What can be done to ….?. For sample topics of problem and solution essay, go to this site.

วิเคราะห์ ข้อสอบ ielts writing Task 1
thumb image

ข้อสอบ ielts writing Task 1 คือการเขียนรายงานบรรยาย Infograpic ที่โจทย์ให้มาครับ ซึ่งโจทย์จะมี 3 รูปแบบหลักๆ คือ Trend/Comparison , Maps , Process/Diagram