คําศัพท์ Duolingo หมวด Films , Food , People , Plants , Technology

สรุปคำศัพท์ หมวด หมวด Films , Food , People , Plants , Technology ที่ออกบ่อย

คำศัพท์ Duolingo

สรุปคำศัพท์ หมวด หมวด Arts , Pandemic , Clothes , Education , Environment ที่ออกบ่อย

คำศัพท์ Duolingo หมวด Arts

สรุปคำศัพท์ หมวด Arts Advertising ที่ออกบ่อย เช่น Dreamy , Stirring , Textile , Provoking , Peaceful

DET คืออะไร มีข้อดี ข้อเสีย ยังไงบ้าง เหตุผลที่ควรสอบ DET

ครบทุกเรื่องสำหรับคนสอบ ข้อสอบอะไร ตารางสอบ คะแนนสอบ วิธีเตรียมตัวสอบ ข้อดี-ข้อเสีย ของการสอบ และ คอร์สติว ที่จะทำให้การสอบ ไม่ใช่เรื่องยาก อีกต่อไป

คําศัพท์ Duolingo หมวด Advertising

สรุปคำศัพท์ หมวด Advertising ที่ออกบ่อย เช่น Inspire, Prison , Risky , Costly , Exclusive

Duolingo English Test คืออะไร วิธีสมัครสอบ Duolingo

ข้อสอบทดสอบภาษาอังกฤษนี้คืออะไร? มหารรับคะแนน Test นี้ไหม? แล้วหากจะสอบต้องเตรียมตัวอย่างไร ควรได้คะแนนเท่าไร