คำศัพท์ cu-tep
get more vocabs with fantastic flashcard
cu-tep คำศัพท์