PAT 2 กับทางเลือกใหม่
084-942-4261
PAT 2 กับทางเลือกใหม่
By chulatutor   on 15/06/17

PAT 2 กับทางเลือกใหม่

จะสอบ PAT 2 ต้องรู้อะไรบ้าง

คนที่ต้องใช้คะแนน PAT 2 คือคนที่อยากเรียนต่อในคณะด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งหลายจ้ะ เพราะว่า PAT 2 เป็นข้อสอบที่รวมวิชาชีววิทยา วิชาเคมี และวิชาสถิติ ที่น้องๆ เรียนมาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมารวมไว้ด้วยกัน

 

เนื้อหา PAT 2

เนื้อหาที่นำมาออกในข้อสอบ PAT 2 คือความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา เทคโนโลยีต่างๆ ร้อยละ 90 ส่วนอีกร้อยละ 10 จะเป็นความถนัดในการเรียนวิทยาศาสตร์ ลักษณะเช่น การคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์

 

หนูจะเพิ่มโอกาสในการเรียนคณะวิทยาศาสตร์ ถ้าคะแนน PAT 2 ไม่น่ารอด ได้อย่างไรบ้าง

อย่างที่ทราบกันว่าน้องๆที่จะเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์จะต้องใช้คะแนน PAT 2 แต่ถ้ากำลังมองหาช่องทางอื่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยของตัวเอง ถ้าคะแนน PAT 2 ไม่ค่อยโอเค ก็ยังมีหลักสูตรนานาชาติให้สมัครอีกทางนะคะ นั่นคือ น้องๆยังได้เรียนในคณะที่ตัวเองอยากเรียน เพียงแต่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของเราอีกทางด้วย เพราะยังไงก็ได้ใช้แน่นอนในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมีประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ (Bachelor of Science in Chemistry, BSAC) แยกออกเป็น 2 แขนงวิชา ได้แก่ วิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านเคมีอุตสาหกรรมและการจัดการ และวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านวัสดุ รับตั้ง 100 คนแน่ะ เมื่อเทียบกับจำนวนนิสิตทุกสาขาวิชาที่ทางคณะรับตรงแบบปกติประมาณ 270 คน ซึ่งแต่ละสาขาก็รับกันเพียงหลักสิบคนเท่านั้น (ข้อมูล ณ ปี 2560) จะเห็นว่าโอกาสในการสอบติดหลักสูตรนานาชาตินั้นมีมากกว่า เพราะสาขาเดียวแต่รับจำนวนมากกว่าค่ะ และถ้ามองเรื่องโอกาสที่พี่ว่า ก็คือการสอบเพื่อยื่นคะแนนในหลักสูตรนานาชาตินั้น ให้เวลาในการเตรียมตัวและเวลาในการสอบที่มากกว่าการรับตรงแบบปกติ เพราะสอบล่วงหน้าได้ เปิดสอบหลายครั้ง และคะแนนเก็บได้ 2 ปี น้องๆ สามารถเลือกคะแนนรอบที่ดีที่สุดมาใช้ได้จ้ะ ไม่กดดันด้วยเนอะ เพราะเวลามากกว่า

 

คะแนนที่ต้องใช้ยื่น BSAC มีอะไรบ้าง

น้องๆมีทางเลือกในการยื่นคะแนนเพื่อเรียนต่อในหลักสูตร BSAC พอสมควรเลยค่ะค่ะ แต่ต้องคะแนน 3 อย่าง ดังนี้

 

1. คะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ TOEFL/IELTS/CU-TEP/ CU-AAT (verbal)/ SAT (Reading)

2. คะแนนวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่  CU-AAT/ SAT

3. คะแนนวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ CU-ATS/ SAT II (chemistry)

 

โดยคะแนนทั้ง 3 อย่างต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ทางหลักสูตรกำหนดค่ะ สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก website ของทางคณะเลยค่ะ เมื่อเอกสารและคะแนนต่างๆ พร้อม ก็สามารถยื่นสมัครหลักสูตรได้ตามรายละเอียดในเว็บไซต์ http://chemistry3.chemistry.sc.chula.ac.th/bsac/ แอบบอกว่าคณะนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นแล้วนะคะ ฮอตฮิตไม่แพ้หลักสูตรภาคปกติเลยล่ะ ลองนึกภาพนะคะ ว่าวิทยาศาสตร์ในทุกๆวันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมาก สังคมมีการพัฒนาอย่างรอบด้าน ต้องมีการค้นคว้าวิจัย บริษัทข้ามชาติต่างๆ ก็แข่งขันกันมากขึ้น ต่างก็ต้องการสิ่งที่จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของบริษัทตัวเอง ฉะนั้นถ้าเก่งวิทยาศาสตร์ด้วย เก่งภาษาอังกฤษด้วย หืมมมมม รับรองจบไปแล้วมีแต่บริษัทอ้าแขนรับจ้า

PAT 2 กับทางเลือกใหม่

ถ้าคะแนน PAT 2 ไม่ค่อยโอเค ก็ยังมีหลักสูตรนานาชาติ นั่นคือ น้องๆยังได้เรียนในคณะที่ตัวเองอยากเรียน เพียงแต่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของเราอีกทางด้วย
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Tags