fbpx
02-252-8633 , 084-942-4261

ก.พ.

By chulatutor   on 02/05/19
ก.พ. รับรองผล

สอบ ก.พ. คือ ?

สำนักงาน ก.พ. มีชื่อเต็มๆคือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นองค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนในราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการสอบ ก.พ. นั้นคือการคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาชีพที่แตกต่าง เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ หรือเรียกได้ว่า เป็นระบบกลาง ระหว่างผู้ที่ต้องการเข้าทำงานในระบบราชการ กับ หน่วยงานราชการที่ขาดแคลนบุคคลในการทำงานนั่นเองค่ะ

 

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ดังนี้ค่ะ

– ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
– ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
– ระดับวุฒิปริญญาตรี
– ระดับวุฒิปริญญาโท

 

การรับสมัครสอบ ก.พ.

การสมัครสอบ ก.พ. จะมีการจัดสอบเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะรับสมัครทั้งผู้ที่จบการศึกษาแล้ว และผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยจะประกาศรับสมัครสอบประมาณเดือน ก.พ. – มี.ค. ของทุกปี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://job.ocsc.go.th เมื่อสอบผ่านแล้ว สำนักงาน ก.พ. จะส่งหนังสือรับรองการสอบผ่านให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครสอบเลยค่ะ

 

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก

การสอบ ภาค ก. จะแบ่งเป็น 3 วิชา คือ

– ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป : ด้านการคิดคำนวณ และด้านการให้เหตุผล (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
– ทดสอบวิชาภาษาไทย : ด้านการเข้าใจภาษา ซึ่งจะทดสอบโดยการการอ่านและการทำความเข้าใจบทความ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา จำนวน 40 ข้อ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
– ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ : ทดสอบความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นจากการ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยแยกเป็นระดับ ปวช-ปวส / ปริญญาตรี-ปริญญาโท (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

เกณฑ์การผ่านคะแนนทุกวิชาจะต้องผ่านเกณฑ์ที่ 60 % และต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 50 % ผู้สอบสามารถยื่นคะแนนภาษาอังกฤษมาตรฐานต่อไปนี้ แทนได้ IELTS , TOEIC , TU-GET , CU-TEP ที่ยังไม่หมดอายุ และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 % ของการทดสอบที่จะยื่นแทนนั่นเองค่ะ
** ซึ่งทุกคนที่ต้องการจะสอบบรรจุข้าราชการจำเป็นจะต้องสอบภาค ก **

 

แนวข้อสอบ สอบ ก.พ. ภาค ข

การสมัครสอบรอบนี้ ทางผู้เข้าสมัครจะต้องนำหนังสือรับรองมายืนยันว่าตนได้สอบผ่าน ภาค ก. แล้วจึงสามารถสมัครได้ และการสอบในภาค ข. นี้ จะเป็นการสอบวิชาเฉพาะในแต่ตำแหน่งนั้นๆ และเป็นการสอบข้อเขียน โดยเปิดสอบในหน่วยงานที่เราต้องการสมัครค่ะ เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 

แนวข้อสอบ สอบ ก.พ. ภาค ค

เป็นรอบของการสอบสัมภาษณ์ การจะสอบภาค ค. ได้นั้น ผู้เข้าสอบจำเป็นต้องผ่านการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. มาก่อน และในการสอบ ภาค ค. จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ หรืออาจมีการทดสอบอย่างอื่นเพิ่มก็ได้เช่นเดียวกัน อาทิเช่น ทดสอบร่างกาย หรือ ทดสอบจิตวิทยา

 

ความแตกต่างข้อสอบ สอบ ก.พ. ภาค ก , ภาค ข , ภาค ค

สำหรับความแตกต่างจะเป็นในส่วนของความเฉพาะด้านที่มากขึ้นในแต่ละรอบที่เราจะต้องผ่านเข้ามาเพื่อที่จะได้สอบรอบถัดไปนั่นเองค่ะ หากมีการเตรียมตัวและความพร้อมที่ดี ก็สามารถที่จะมีโอกาสที่มากขึ้นนั่นเองค่ะ เพราะในรอบแรกหรือภาค ก. นั้นจะเป็นการสมัครสอบโดยทั่วไปที่ผู้สอบจะต้องเจอกันทุกคน ถ้าหากผ่านแล้วจึงจะสอบในรอบของภาค ข.ได้ ซึ่งเป็นในส่วนของข้อเขียนในแต่ละตำแหน่งที่มีหลากหลายเฉพาะจึงไม่ใช่ข้อสอบชุดเดียวกันหรือสามารถใช้ร่วมกันได้นั่นเองค่ะ ส่วนสำหรับภาค ค. จะเป็นในส่วนของการสัมภาษณ์และการพิจารณาของทางหน่วยงานต้นสังกัดเราเป็นหลัก ถ้าหากผ่านทุกรอบแล้วจะก็เตรียมตัวบรรจุเข้ารับข้าราชการได้เลยนั่นเองค่ะ

 

เรียน ติว ก.พ. ตัวต่อตัว

สำหรับทางสถาบันจุฬาติวเตอร์เรามีเป็นคอร์สเรียนตัวต่อตัวที่สามารถช่วยคุณให้ได้มีโอกาสที่มากขึ้นสำหรับในหน่วยงานที่คุณใฝ่ฝัน ทุกปัญหาต่างๆเหล่านี้จะไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอีกต่อไปค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาษาอังกฤษที่อาจจะไม่มั่นใจในพื้นฐานหรือห่างหายจากการเรียนมาในระยะหนึ่ง ด้วยคอร์สเรียนสุดพิเศษ ที่รูปแบบคอร์สนั้นจะให้ผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้เอง มีห้องเรียนส่วนตัวให้ที่สถาบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกเน้นได้ด้วยค่ะว่า เนื้อหาในคอร์สเรียนของเรานั้นจะเน้นเรื่องใดมากที่สุด ถือได้ว่าเป็นคอร์สเรียนที่ออกแบบมาสำหรับการเน้นรายบุคคล การแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดของแต่ละคน โดยมีทีมติวเตอร์ที่ทางสถาบันคัดเลือกมาเป็นอย่างดี เพื่อที่จะช่วยให้คุณได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นกับปัญหาที่เจออยู่ หมดความกังวลได้เลยค่ะ ให้ทางสถาบันเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณมีคะแนนที่ดีในการยื่นผลสอบได้อย่างมั่นใจค่ะ

 

เรียน ติว ก.พ. ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

Tags