fbpx

ภาษาไทย ม.5

ภาษาไทย ม.5
Reading Time: < 1 minute

ภาษาไทย ม.5 เรียนอะไรบ้าง

รายวิชาภาษาไทย ม.5 ผู้เรียนจะได้เรียนหลากหลายหัวข้อ ที่ครอบคลุมทักษะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1. ทักษะการอ่าน
 2. ทักษะการเขียน
 3. ทักษะการฟัง การดู และการพูด
 4. หลักการใช้ภาษาไทย
 5. วรรณคดีและวรรณกรรม

โดยทั้ง 5 ทักษะนี้ จะมีหัวข้อการเรียนย่อย ๆ ที่แต่ละโรงเรียนได้ออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้อง และทำการแบ่งเรียนไปในเทอม 1 และเทอม 2 ต่อไป แต่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าในแต่ละเทอมนั้นเราจะได้เรียนหัวข้ออะไรบ้าง ทางเราขอแจ้งก่อนว่า การแบ่งหัวข้อการเรียนในแต่ละเทอมของแต่ละโรงเรียนอาจไม่เหมือนกัน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติที่อาจพบเจอได้ แต่สุดท้ายแล้ว น้อง ๆ ก็จะได้เรียนจนครบหัวข้อตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างแน่นอน

 

ภาษาไทย ม.5 เทอม 1 เรียนอะไรบ้าง

ภาษาไทย ม.5 เทอม 1 ผู้เรียนจะได้เรียนในหัวข้อที่หลากหลาย ดังนี้

 1. ภาษากับวัฒนธรรม
 2. การสร้างคำในภาษาไทย ประกอบไปด้วย คำซ้ำ คำประสม คำซ้อน คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติในภาษาไทย การสมาส การสนธิ การแผลงคำ
 3. การใช้ภาษาในการแสดงเหตุผล
 4. การพูดโน้มน้าวใจ
 5. การเขียนเรียงความและย่อความ
 6. การเขียนโต้แย้ง
 7. หนังสือราชการ
 8. การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม โคลงกลอนต่าง ๆ

 

ภาษาไทย ม.5 เทอม 2 เรียนอะไรบ้าง

ภาษาไทย ม.4 เทอม 2 ผู้เรียนยังคงได้เรียนในหัวข้อต่าง ๆ อย่างครอบคลุมเช่นเดิม ดังนี้

 1. ภาษาถิ่น
 2. การใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร
 3. การพูดอภิปราย
 4. การเขียนจดหมายธุรกิจและหนังสือราชการภายใน
 5. การใช้ภาษาสำหรับโฆษณา
 6. สารคดี
 7. การอ่านและการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรมพื้นบ้าน บทละคร และคัมภีร์ต่าง ๆ

 

คอร์สติวตัวต่อตัว ภาษาไทย ม.5

 • คอร์สติวตัวต่อตัว ภาษาไทย ม.5 เหมาะสำหรับใคร
  • สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ถนัดวิชาภาษาไทย ม.5
  • นักเรียนชั้น ม.4 ที่อยากเรียนวิชานี้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อน
  • นักเรียนที่อยากเพิ่มเกรดวิชาภาษาไทย ม.5 ให้ดีมากยิ่งขึ้น
 • คอร์สติวตัวต่อตัว ภาษาไทย ม.5 มีจุดเด่นอย่างไร
  • คอร์สเรียนนี้สอนสดแบบตัวต่อตัว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามพูดคุยกับผู้สอนได้โดยตรง
  • น้อง ๆ สามารถเลือกเนื้อหาการเรียนได้ว่าต้องการเรียนเรื่องอะไรบ้าง หรือจะเรียนทั้งหมดของรายวิชาภาษาไทย ม.5 ก็ได้
  • สามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้อย่างอิสระ ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง ไม่ต้องเผื่อเวลาการเดินทาง เพราะคอร์สเรียนสามารถสอนสดผ่านระบบออนไลน์ได้
  • การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพราะน้อง ๆ แต่ละคนอาจมีจุดอ่อนหรือเรื่องที่ไม่ถนัดแตกต่างกัน คอร์สเรียนนี้จะเน้นความสำคัญที่ไปที่จุดอ่อนของแต่ละคนได้อย่างเฉพาะเจาะจง

 

คอร์สเรียนภาษาไทย ม.5 เทอม 1

 • คอร์สเรียนภาษาไทย ม.5 เทอม 1 เหมาะสำหรับใคร
  • สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ถนัดวิชาภาษาไทย ม.5 โดยอยากเน้นเนื้อหาของเทอม 1
  • นักเรียนชั้น ม.4 ที่อยากเรียนวิชาภาษาไทย ม.5 เทอม 1 ล่วงหน้า
  • นักเรียนที่อยากเพิ่มเกรดวิชาภาษาไทย ม.5 เทอม 1 ให้ดีมากยิ่งขึ้น
 • คอร์สเรียนภาษาไทย ม.5 เทอม 1 มีจุดเด่นอย่างไร
  • เป็นคอร์สเรียนสอนสดแบบกลุ่ม ที่เน้นสอนทุกหัวข้อของภาษาไทย ม.5 เทอม 1
  • สงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามได้ตลอดเวลา
  • ไม่ว่าน้อง ๆ จะกังวลเรื่องใดของวิชานี้อยู่ ก็จะได้เรียนทุกหัวข้ออย่างครอบคลุม โดยไม่เน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว
  • สอนสดผ่านระบบออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ ขอเพียงแค่มีเวลาว่างตรงกับรอบเรียนของคอร์สนี้ หมดกังวลเรื่องปัญหาการเดินทาง

 

คอร์สเรียนภาษาไทย ม.5 เทอม 2

 • คอร์สเรียนภาษาไทย ม.5 เทอม 2 เหมาะสำหรับใคร
  • สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ถนัดวิชาภาษาไทย ม.5 เนื้อหาของเทอม 2 โดยเฉพาะ
  • นักเรียนชั้น ม.4 หรือนักเรียนชั้น ม.5 ที่อยากเรียนวิชาภาษาไทย ม.5 เทอม 2 ล่วงหน้า
  • นักเรียนที่อยากเพิ่มเกรดวิชานี้ให้ดีมากยิ่งขึ้น
 • คอร์สเรียนภาษาไทย ม.5 เทอม 2 มีจุดเด่นอย่างไร
  • เป็นคอร์สเรียนแบบกลุ่ม ที่เน้นสอนทุกหัวข้อของวิชาภาษาไทย ม.5 เทอม 2 ให้โดยที่น้อง ๆ ไม่ต้องระบุหัวข้อการเรียนเอง เพราะคอร์สนี้จะสอนให้อย่างครอบคลุม
  • สอบถามได้ทุกข้อสงสัย
  • สอนสดผ่านระบบออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ เพียงแค่น้อง ๆ มีเวลาว่างตรงกับรอบเรียนของคอร์สนี้
  • ไม่ต้องเผื่อเวลาสำหรับการเดินทาง แม้อยู่ไกลจากสถาบันก็สามารถเรียนได้พร้อมกันทั่วประเทศ
Related Posts