เนื้อหา ฟิสิกส์ ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 เรียนอะไร

ฟิสิกส์ ม.ปลาย
Reading Time: < 1 minute

ฟิสิกส์ ม.ปลาย ม.4 ม.5 ม.6 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? สถิติข้อสอบ

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1

 

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1

ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2

  • เสียง
  • ไฟฟ้าสถิต
  • ไฟฟ้ากระแส

ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1

ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 2

 

สรุปเนื้อหา ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1 และ เทอม 2 pdf

หนังสือ เรียน ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1

หนังสือ เรียน ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2

บทนำ

สมดุลกล

งานและพลังงาน

มวล น้ำหนักและการเคลื่อนที่

โมมนตัม

การเคลื่อนทีของวัตถุติดลวดสปริง

การเคลื่อนที่วงกลม

การเคลื่อนที่เชิงมุมในแนวระนาบ

 

สรุปเนื้อหา ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1 และ เทอม 2 pdf

หนังสือ เรียน ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1

หนังสือ เรียน ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 2

คลื่น

แสงและการมองเห็น

เสียง

ไฟฟ้ากระแส

ไฟฟ้ากระแสสลับ

ไฟฟ้าสถิต

 

สรุปเนื้อหา ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1 และ เทอม 2 pdf

หนังสือ เรียน ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 1

หนังสือ เรียน ฟิสิกส์ ม.6 เทอม 2

แม่เหล็กไฟฟ้า

โครงสร้างสสาร

ความร้อน

ของไหล

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

 

ดูหลักสูตรฟิสิกส์ ได้ที่ https://www.scimath.org/teacherguide2560

 

วิเคราะห์สถิติ ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม.ปลาย (20 ปี ล่าสุด) แต่ละบทเรียนออกข้อสอบโดยเฉลี่ย บทละกี่ข้อ? บทเรียน ฟิสิกส์ ม.ปลาย บทไหนออกสอบมากที่สุด?

เรื่อง เฉลี่ยจำนวนข้อสอบ (ข้อ)
บทนำ 0
การเคลื่อนที่แนวตรง 1
กฎนิวตัน 2
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ 3
อนุรักษ์พลังงาน 1
โมเมนตัม 0.4
การหมุน 0.4
สมดุลกล 1
คลื่นกล 1
คลื่นเสียง 2
คลื่นแสง 3
ของไหล 1
ความร้อน 2
ไฟฟ้าสถิต 2
ไฟฟ้ากระแสตรง 1
สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า 1
ไฟฟ้ากระแสสลับ 1
ฟิสิกส์อะตอม 1
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2

 

 

ดูรายละเอียด A-Level ฟิสิกส์ https://www.chulatutor.com/blog/a-level-ฟิสิกส์/

เรียน A-Level Physics มีทั้ง เรียนออนไลน์ และ เรียนตัวต่อตัว https://course.chulatutor.com/p/a-level-physics

Related Posts