สรุปคุำศัพท์ BMAT ที่มักออกสอบ

คำศัพท์ BMAT
Reading Time: 4 minutes
Prefix / Suffix Prefix / Meaning Vocab Part of Speech Meaning
caphal(o)- ศีรษะ cephalalgy n. อาการปวดศีรษะ
capit- ศีรษะ capitation n. ภาษีที่เรียกเก็บรายบุคคล
capill- ผม, ขน capillus n. เส้นผมบนศีรษะ
cerebr(o)- สมอง cerebrology n. ศาสตร์การรักษาสมอง
cerebell(o)- สมอง cerebellum n. สมอง
prosop(o)- เกี่ยวกับหน้า prosopagnosia n. ภาวะที่ไม่สามารถจดจำใบหน้าผู้อื่นได้
faci(o)- ใบหน้า facioplegic adj. กล้ามเนื้อใบหน้าไม่ทำงาน (ไม่สามารถแสดงความรู้สึกทางสีหน้าได้)
cili- ขนตา, เปลือกตา ciliary adj. ที่เกี่ยวข้องกับตา
blephar(o)- เกี่ยวกับเปลือกตา blepharoplast n. การนำผิวหนัง ใขมัน และกล้ามเนื้อส่วนเกินออกจากหนังตา
ocul(o)- เกี่ยวกับตา oculist n. จักษุแพทย์
encephala(o)- สมอง encephalogram n. ภาพเอ็กซเรย์ของสมอง
ophthalm(o)- เกี่ยวกับตา ophthalmology n. จักษุวิทยา
kerat(o)- เกี่ยวกับตาหรือเกี่ยวกับผิวหนัง keratoscope n. เครื่องมือตรวจกระจกตา
cor-, core-, coro- ตาดำ corectomy n. การผ่าติดนำบางส่วนของม่านตาออก
bucc(o)- เกี่ยวกับแก้ม buccolabial adj. ที่เกี่ยวข้องกับแก้ม และริมฝีปาก
acous(io)- เกี่ยวกับการได้ยิน acoumeter n. เครื่องมือใช้วัดความแม่นยำในการฟัง
acoustician n. ผู้เชี่ยวชาญการได้ยิน
aur(i)- เกี่ยวกับหู aural adj. เกี่ยวกับเสียง และการได้ยิน
-acusis ได้ยิน paracusis adj. ไม่สามารถได้ยินได้
nas(o)- เกี่ยวกับจมูก nasal adj. ทางจมูก
rhin(o)- เกี่ยวกับจมูก rhinoplasty n. การกระทำเกี่ยวกับจมูก เช่น การผ่าตัดเสริมจมูก
stom(a) เกี่ยวกับปาก,การเปิด anastomosis n. การเชื่อมโยงกัน, เส้นเลือดฝอย, ประสานติดต่อ
or(o)- เกี่ยวกับปาก oral adj. ทางปาก, ทำด้วยปาก
dent- เกี่ยวกับฟัน dentist n. ทันตแพทย์
myl(o)- เกี่ยวกับฟันกราม,เหงือก mylohyoid adj. ที่อยู่บริเวณต่ำกว่ากรามเล็กน้อย
odont(o)- เกี่ยวกับฟัน orthodontist n. ทันตแพทย์เชี่ยวชาญเรื่องความผิดรูปจองฟัน
lingu(a)-, lingu(o)- เกี่ยวกับลิ้น linguistics n. ภาษาศาสตร์
gloss(o)-, glott(o)- เกี่ยวกับลิ้น glossology n. ภาษาศาสตร์ (ภาษาเก่า)
cervic คอ cervicodorsal adj. ที่เกี่ยวข้องกับคอและหลัง
humer(o)- เกี่ยวกับช่วงไหล่ humerus n. กระดูกแขนส่วนบน
brachi(o)- เกี่ยวกับแขน brachium of inferior colliculus n. ชื่อมัดกล้ามเนื้อชนิดหนึ่ง
carp(o)- ข้อมือ carpopedal adj. ที่เกี่ยวข้องกับข้อมือ และข้อเท้า
chir(o)-, cheir(o)- มือ chiropractor n. หมอนวด
manu- เกี่ยวกับมือ manufacture n./v. หัตถกรรม / ผลิต
digit- นิ้วมือ, นิ้วเท้า digit n. นิ้ว
dactyl(o)- นิ้วมือ, นิ้วเท้า dactylology n. การใช้นิ้วมือเพื่อประกอบการอธิบาย
cost(o)- ซี่โครง polydactyly n. มีจำนวนนิ้วเกิน
acanth(o)- หนามหรือกระดูกสันหลัง costochondral adj. เกี่ยวกับซี่โครง และกระดูกอ่อน
acanthion n. จุดที่อยู่บริเวณฐานด้านหน้าของกระดูกสันหลังใกล้จมูก
acanthocyte n. เม็ดเลือดแดงมีรูปร่างผิดปกติ
acanthoma n. เนื้องอกที่เกิดจากเซลล์ผิวหนัง
dors(o)-,dors(i)- หลัง dorsal adj. ที่หลัง
dorsocephalad adj. ด้านหลังของศีรษะ
rhachi(o)- เกียวกับกระดูกสันหลัง rachial n. แกนหลักในแนวตั้ง
pector- เกี่ยวกับหน้าอก pectoralgia n. อาการเจ็บปวดในทรวงอก
pectoriloquy, pectorophony n. การส่งผ่านเสียงผ่านส่วนของปอด (ฟังเพื่อตรวจรักษา)
atri(o)- หัวใจห้องบน, ห้องโถงใหญ่ atrioventricular adj. เกี่ยวกับช่องว่างในหัวใจ
cordi- หัวใจ commotio cordis n. ภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระแทกที่หน้าอก ซี่โครง หรือหัวใจ
cardi(o)- เกี่ยวกับหัวใจ cardiology n. การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง, หน้าที่ และความผิดปกติของหัวใจ
pneum(o)- เกี่ยวกับปอด pneumonia n. โรคปอดบวม
mamm(o)- เกี่ยวกับเต้านม mammogram n. ภาพเอ็กซเรย์ของทรวงอก
mamill(o)- เกี่ยวกับหัวนม mammillaplasty n. ศัลยกรรมหน้าอก
abdomin(o)- เกี่ยวกับท้อง, ใจมันบริเวณท้อง abdomen n. ท้อง
gastr(o)- เกี่ยวกับท้อง gastric bypass n. การเย็บกระเพาะ (เพื่อลดน้ำหนัก)
ventr(o)- เกี่ยวกับท้อง ventrodorsal adj. ที่เกี่ยวกับหน้าท้อง และหลัง
lapar(o)- เกี่ยวกับปีก, สีข้าง, ด้านข้าง raparotomy n. ผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
COX- สะโพก coxopodite n. สะโพก (ส่วนของร่างกายบริเวณขา)
ischio- เกี่ยวกับกระดูกกัน ischioanal fossa n. บริเวณกระดูกที่มีใขมันเติมเต็ม
hepat(ic)- เกี่ยวกับตับ hepatology n. ศาสตร์การรักษาตับ
adren(o)- เกี่ยวกับต่อมหมวกไต adrenal altery n. เส้นเลือดที่ใต
naphr(o)- เกี่ยวกับใต nephrology n. ระบบโรคไต
ren(o)- เกี่ยวกับใต renal adj. เกี่ยวกับไต
cyst(o)-, cyst(i)- เกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะ cystotomy n. แผลในกระเพาะปัสสาวะ
hyster(o)- เกี่ยวกับมดลูก hysterectomy n. การผ่าตัดมดลูก
uter(o)- เกี่ยวกับมดลูก uterus n. มดลูก
ovary(o)- เกี่ยวกับรังไข่ ovariectomy n. การผ่าตัดนำรังไข่ออก
amni- เกี่ยวกับถุงน้ำคร่ำ amniocentesis n. การเจาะน้ำคร่ำ เพื่อตรวจทารก
genu- เข่า genu valgum n. ขาเก
ped-, -ped-, -pes เกี่ยวกับเท้า pedoscope n. เครื่องตรวจเท้า
aden(o)-, aden(i)- เกี่ยวกับต่อม adenocarcinoma n. มะเร็งชนิดต่อม
adenology n. ศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับต่อมในร่างกาย
adenotome n. เครื่องมือผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์
adenotyphus n. ไข้ไทฟอยด์
adip(o)- เกี่ยวกับไขมัน หรือเนื้อเยื่อไขมัน adipocyte n. เซลล์ไขมัน
hemat-, haemato-, haem-, hem- เกี่ยวกับเลือด hematology n. โลหิตวิทยา
angi(o)- เส้นเลือด angiogram n. การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือด
hemangi(o)- เกี่ยวกับเส้นเลือด hemangioma n. เนื้องอกชนิดปานแดงที่ตับ
arteri(o)- เส้นเลือดแดง arteriole n. หลอดเลือดแดง
artery n. เส้นเลือดแดง
ven- เกี่ยวกับเส้นเลือดดำ vein n. หลอดเลือดดำ
arthr(o)- ข้อต่อ, กิ่งก้าน arthritis n. โรคไขข้ออักเสบ
articul(o)- ข้อต่อ articulation n. ข้อต่อ
ossi- เกี่ยวกับกระดูก ossifying n. การทำให้กลายเป็นกระดูกแข็ง
ost(e)-, oste(o)- เกี่ยวกับกระดูก osteoporosis n. โรคกระดูกพรุน
burs(o)- ที่เก็บของเหลวระหว่างกระดูก bursitis n. อาการบวมจากการอักเสบของข้อต่อที่หัวไหล่
cutane- ผิวหนัง subcutaneous n. ชั้นไขมัน (ใต้ผิวหนัง)
dermat(o)-, derm(o)- เกี่ยวกับผิวหนัง dermatology n. ตจวิทยา (ศึกษาเกี่ยวกับผิวหนัง)
my(o)- เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ myoblast n. เซลล์กล้ามเนื้อตั้งต้น
acr(o)- อย่างมาก, ที่สุด acromegaly n. อาการที่ร่างกายผลิตโกรธฮอร์โมนมากเกินไป
acroosteolysis n. การผุกร่อนของกระดูกปลายนิ้ว
aesthesio- ความรู้สึก anesthesia n. การไร้ความรู้สึก
alb- สีขาว/สีซีด albino n. คนหรือสัตว์ที่มีผิวเผือก
alge(si)- ความเจ็บปวด analgesic n. ยาบรรเทาปวด
all(o)- เป็นสิ่งที่แตกต่าง/ เป็นส่วนเพิ่มเติม/ อื่น ๆ alloantigen n. ภาวะที่ร่างกายได้รับภูมิคุ้มกันจากสปีชีส์เดียวกัน
allopathy n. วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามกันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา
ambi- เป็นคู่, ทั้งสองด้าน ambidextrous adj. ซึ่งถนัดทั้งสองมือ, พวกสองเพศ
amph-, amphi- ทั้งสองด้าน amphicrania n. การปวดศีรษะที่ปวดทั้งสองข้าง
amphismela n. มีดผ่าตัดที่มีปลายแหลมสองด้าน
ana- ย้อนกลับ, อีกครั้ง anaplasia n. การปรับปรุงของเซลล์เพื่อกลับมาทำงานอีกครั้ง
andr(o)- เกี่ยวกับมนุษย์ android n. หุ่นยนต์ที่มีรูปร่างเหมือนคน
andrology n. การศึกษาเกี่ยวกับโรคของผู้ชาย
aniso- ไม่สมดุล anisocytosis n. ลักษณะที่เม็ดเลือดแดงมีขนาดไม่เท่ากัน
anisotropic adj. การเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากของเซลล์ที่แตกต่างไปในแต่ละมิติ
ankyl(o)-, ancyl(o)- โค้ง, โก่ง, คด ankylosis n. การติดขัดบริเวณข้อต่อ
ante- เกิดขึ้นก่อน, อยู่ด้านหน้า antepartum adj. เกิดขึ้นไม่นานก่อนกำเนิด
anti- ตรงข้าม, ต่อต้าน antibody n. โปรตีนในระบบภูมิคุ้มกัน
antipsychotic adj. เกี่ยวกับการต้านอาการทางจิต
apo- แยกออกจาก apoptosis n. รูปแบบหนึ่งของการตายของเซลล์
arsen(o)- แข็งแรง,ความเป็นชาย arsenoblast n. ไซโกตของเพศชาย
atel(o)- ไม่สมบูรณ์ atelocardia n. การพัฒนาของหัวใจไม่สมบูรณ์
ather(o)- สะสมไขมัน หรือของหนืด atherosclerosis n. ภาวะหลอดเลือดแข็งตัว
aut(o)- ตัวตน autoimmune n. โรคภูมิทำลายตนเอง
aux(o)- เพิ่มขึ้น, เติบโต auxocardia n. การพองตัวของหัวใจ
bio- ชีวิต biology n. ชีววิทยา
blast(o)- หน่อ blastomere n. ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการแบ่งเซลล์
carcin(o)- มะเร็ง, ปู carcinoma n. มะเร็ง (= cancer)
cerat(o)- เขา ceratoid adj. มีลักษณะคล้ายเขา
chem(o)- ยา, เคมี chemotherapy n. เคมีบำบัด
chol(e)- น้ำดี cholaemia n. ภาวะน้ำดีในเลือดสูงเกินปกติ
cholecystitis n. ถุงน้ำดีอักเสบ
chrom(ato)- สี hemochromatosis n. โรคติดต่อทางพันธุกรรมจากการมีธาตุเหล็กในเลือดมากเกินไป
circum- อยู่รอบ ๆ circumcision n. การขลิบ
cyt(o)- เซลล์ cytokine n. ชื่อสารภูมิคุ้มกันร่างกาย
dys- ยากลำบาก dysphagia n. การกลืนอาหารลำบาก
endo- ภายใน, อยู่ระหว่าง endocrinology n. การศึกษาต่อมไร้ท่อ
endospore n. โครงสร้างของพืชที่ถูกสร้างภายในเซลล์
esthesio- ความรู้สึก esthesia n. ความสามารถในการรับความรู้สึก
glucon หวาน glucocorticoid n. ฮอร์โมนควบคุมสมดุลน้ำและแร่ธาตุ
glyco- นํ้าตาล glycolysis n. กระบวนการสลายกลูโคส
gon(o)- นํ้าอสุจิ, การสืบพันธุ์ gonorrhea n. โรคหนองใน
gyn(ace) o- (UK), gyn(ec) o- (US) ผู้หญิง gynecomastia n. ผู้ชายที่มีหน้าอกคล้ายผู้หญิง
hidr(o)- ชื้น hyperhidrosis n. ภาวะเหงื่อออกมาก
hist(o-), histio- เนื้อเยื่อ histology n. ศึกษาเนื้อหนังที่เป็นอวัยวะของคน
home(o)- คล้ายกัน homeopathy n. การรักษาโดยธรรมชาติบำบัด
hydr(o)- น้ำ hydrophobe n. คนหรือสัตว์ที่เป็นโรคกลัวน้ำ
hyper- เกี่ยวกับสิ่งที่รุนแรงหรือเกินกว่าปกติ hypertension n. ความดันโลหิตสูง
hyp(o)- เกี่ยวกับบางสิ่งที่ต่ำกว่าปกติ hypovolemia n. ภาวะร่างกายขาดน้ำ
idio- ตนเอง idiopathic adj. ซึ่งไม่รู้สาเหตุในการเกิด
karyo- เกี่ยวกับนิวเคลียส eukaryote n. สิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์ซับซ้อน
kin(e)-, kin(o)-, kinesi(o)- การเคลื่อนไหว kinesthesia n. ประสาทสัมผัสที่รับรู้การเคลื่อนไหว
latero- ด้านข้าง lateral pectoral nerve n. เส้นประสาทรักแร้ (ด้านข้างทรวงอก)
lip(o) ไขมัน liposuction n. ศัลยกรรมกำจัดไขมัน
mast(o)- เกี่ยวกับกล้ามเนื้อหน้าอก mastectomy n. การตัดเต้านม
mening(o)- เยื่อหุ้มเซลล์ meningitis n. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
narc(o)- หลับ, เฉื่อยชา narcolepsy n. ความผิดปกติในการนอนหลับ
necr(o)- ความตาย necrosis n. เนื้อร้าย
nerv- เกี่ยวกับเส้นประสาท หรือระบบประสาท nerve n. เส้นประสาท
neur(i)-, neur(o)- เกี่ยวกับเส้นประสาท หรือระบบประสาท neurofibromatosis n. โรคท้าวแสนปม
odyn(o)- ความเจ็บปวด stomatodynia n. มุมปากอักเสบ, ความผิดปกติที่ปาก
oo- เกี่ยวกับไข่, รังไข่ oogenesis n. การสร้างไข่
oophor(o)- รังไข่ oophorectomy n. การตัดท่อนำไข่และรังไข่
optic(o)- เกี่ยวกับสารเคมี นัยน์ตา oophorectomy n. การตัดชิ้นส่วนชิ้นเนื้อบริเวณตาเพื่อนำไปวิเคราะห์
orth(o)- เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ถูกต้อง orthodontist n. ทันตแพทย์เชี่ยวชาญการจัดฟัน
osseo- ผอม osseous adj. ประกอบไปด้วยกระดูก
path(o)- โรค pathology n. พยาธิวิทยา
-phago- การรับประทาน phagocyte n. การกินเซลล์
pharmaco- ยา pharmacology n. เภสัชวิทยา
prot(o)- จัดว่าเป็นสิ่งสำคัญ protoneuron n. เส้นประสาทแรกที่รับความรู้สึก
pseud(o)- ปลอม pseudoephedrine n. ธาตุที่มีองค์ประกอบเหมือนกัน
rhabd(o)- ที่เป็นลาย rhabdomyolysis n. ภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย
sarco- กล้ามเนื้อ sarcoma n. ก้อนเนื้อมะเร็ง
somat(o)-, somatico- ร่างกาย somatic adj. เกี่ยวกับร่างกาย
sy, syl-, sym-, syn-,sys- พร้อมกัน symptom n. อาการของโรค
thely- เกี่ยวกับผู้หญิง thelygenous n. การให้กำเนิดลูกสาว
therap- การรักษา hydrotherapy n. ธาราบำบัด
therapeutic adj. ทางการรักษา
thromb(o)- ก้อนเลือด การอุดตันของเลือด thrombus n. เส้นเลือดขอด
tox(i)-, tox(o)-, toxic(o)- เป็นพิษ toxoplasmosis n. โรคก็อกโซพลาสโมซิสเป็นโรคติดต่อในสัตว์
ur(o)-, urin- เกี่ยวกับยูรีน เกี่ยวกับปัสสาวะ urology n. ยูโรวิทยา (เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ)
vas(o)-, vascul(o)- ท่อ, เส้นเลือด vasoconstriction n. ภาวะเลือดเป็นด่าง
ventricul(o)- เกี่ยวกับอวัยวะภายใน cardiac ventriculography n. การฉีดสีเข้าโพรงหัวใจ
zo(o)- เกี่ยวกับสัตว์, สิ่งมีชีวิต zoology n. สัตววิทยา
zym(o)- เกี่ยวกับการหมัก enzyme n. เอ็นไซม์
-ac, -acal เกี่ยวข้องกับ cardiac adj. เกี่ยวกับหัวใจ
hydrophobic n. คนที่เป็นโรคกลัวน้ำ
phamacomaniacal adj. ที่ชอบการทดลองใช้ยา
-aemia ขาดเลือด anemia n. โรคโลหิตจาง
-algia, alg(i)o- ความเจ็บปวด myalgia n. การปวดกล้ามเนื้อ
-ase เอ็นไซม์ lactase n. น้ำย่อยแลคเทส
-asthenia ความอ่อนแอ myasthenia gravis n. โรคกล้ามเนื้ออ่อนแอ
-cele ไส้เลื่อน, กระเปาะ hydrocele n. ภาวะมีน้ำขังในถุงอัณฑะ
varicocele n. หลอดเลือดดำอัณฑะขอด
-centesis การเจาะเพื่อพิสูจน์ amniocentesis n. การใช้เข็มเจาะเข้าไปในมดลูกเพื่อตรวจรักษา
-cidal, -cide ฆ่า, ทำลาย bactericidal n. ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ
therm(o)- ความร้อน thermomete n. เครื่องวัดอุณหภูมิ
оху- รุนแรง, เกี่ยวกับกรด, ออกซิเจน oxygenate (v.) หล่อเลี้ยงด้วยอ็อกซิเจน
para- ผิดปกติ paralyze (v.) ทำให้เป็นอัมพาต (ทางการแพทย์)
-cyte เซลล์ leukocyte n. เซลล์เม็ดเลือดขาว
-dynia ความเจ็บปวด vulvodynia n. ความเจ็บปวดวัยวะเพศภายนอกของผู้หญิง
-ectasia, -ectasis ขยายออก bronchiectasis n. โรคหลอดลมพอง
telangiectasia n. เส้นเลือดฝอยขยาย
Emia ภาวะขาดเลือด anemia n. โรคโลหิตจาง
-gen การเกิด endogen n. พืชดอก
heterogeneous adj. หลากหลาย, ต่างกัน
-genic ก่อตัว เกี่ยวกับการเกิดขึ้น cardiogenic shock n. ภาวะช็อกจากหัวใจ
-iasis สภาวะ, เงื่อนไข mydriasis n. ภาวะรูม่านตาขยาย
-pathy เป็นโรค, อุบัติเหตุ, ความทรมาน sociopathy n. คนเป็นโรคจิต มีอาการไม่รู้ตัว
neuropathy n. โรคเส้นประสาท
-phil(ia) ที่ดึงดูด hemophilia n. โรคเลือดออกไม่หยุด
-scope เครื่องมือสำหรับการตรวจ stethoscope n. เครื่องมือที่แพทย์ใช้ฟังเสียง
-scopy การใช้เครื่องมือสำหรับการมองกาพ endoscopy n. กล้องตรวจขนาดเล็ก สำหรับตรวจอวัยวะภายในร่างกาย
-spadias รอยแยก, แตกระแหง hypospadias n. สภาวะท่อปัสสาวะเปิดผิดปกติ
Related Posts
Sorry no related post found