TOEIC เชียงใหม่
thumb image

สำหรับคน เชียงใหม่ ที่สนใจ สอบ toeic เชียงใหม่ สามารถสอบได้ที่ อาคารนวรัฐ 4/6 ถนนแก้วนวรัฐ ซอย 3 เชียงใหม่. 50000 หรือโทรสอบถาม 053-241273-6