เทคนิคการเขียนตอบ IELTS Writing Task 2

ielts writing task 2 โจทย์ที่ 2 เป็นการให้เขียนเรียงความ โดยมีหัวข้อเรื่องที่กำหนดมาให้ หัวข้อเรื่องก็จะเป็นเรื่องทั่วๆ ไป เช่น สังคม การท่องเที่ยว ศิลปะวัฒนธรรม กีฬา เป็นต้น เราจะต้องเขียนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อนั้นๆ ใช้คำไม่น้อยกว่า 250 คำ ให้เวลา 40 นาที

IELTS On The Go : 2 Techniques for IELTS Writing Task 2

After learning about patterns and techniques for IELTS Writing Task 1, this issue will provide you about Writing IELTS Task 2 which is about writing an essay (minimum 250 words) in 40 minutes. You will be given an essay topic such as society, travelling, culture and sport and you have to write an opinion about that topic.

เทคนิคทำข้อสอบ IELTS Writing task 2

หลายคนอาจจะมองว่า ielts writing task 2 ยากๆ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเขียนอย่างไร จะฝึกฝนอย่างไรดี วันนี้พี่จุฬาติวเตอร์ มีเทคนิคการเตรียมตัวทั้งก่อนสอบและขณะสอบ ielts มาฝาก

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor