fbpx

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง causative

กริยา causative verb หรือที่เรียกว่า ‘เหตุกริยา’ ทำหน้าที่บอกว่าใครเป็นสาเหตุให้ใครทำอะไร หรือให้สิ่งใดเกิดขึ้น โดยใช้ ‘make’ และ ‘have’ เป็นกริยาหลักของประโยค

chulatutor

5 January 2015

คำศัพท์ TOEIC : การใช้ produce

วันนี้เราจะเรียนรู้กลุ่ม คำศัพท์ toeic ที่มีพื้นฐานมาจากคำว่า produce ซึ่งสามารถแตกหน่อต่อยอดออกไปได้มากมาย ซึ่งข้อสอบสามารถนำมาออกเป็นตัวเลือกได้มากมาย

chulatutor

7 October 2013