CHULATUTOR.COM

ฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิต

สรุปเนื้อหาเรื่อง ไฟฟ้าสถิต คืออะไร ไฟฟ้าสถิต หรือ Static electricity เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลของปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบภายในวัสดุหรือบนพื้นผิวของวัสดุ ซึ่งประจุไฟฟ้าเหล่านั้นจะยังคงอยู่จนกระทั่งเกิดการเคลื่อนที่หรือมีการถ่ายเทประจุ (Electrostatic Discharge)   โดยปกติแล้ววัสดุทุกชนิดมีความเป็นกลางทางไฟฟ้า (มีปริมาณของประจุบวกและประจุลบอย่างละเท่า ๆ กัน) แต่หากมีการขัดถู สัมผัส หรือเสียดสีกันระหว่างวัสดุก็จะทำให้ประจุไฟฟ้าเหล่านี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัสดุประเภทที่ไม่นำไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า ฉนวน เช่น การนำลูกโป่งมาถูกับเส้นผม หรือการสัมผัสกันระหว่างรองเท้าหนังและพรมเช็ดเท้า สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้า เป็นผลให้เกิดความไม่สมดุลของจำนวนประจุบวกและประจุลบในวัสดุแต่ละชิ้น ด้วยเหตุนี้วัสดุที่ต่างก็มีความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าจึงมีความพยายามถ่ายเทประจุไฟฟ้ากับวัสดุอื่นๆ เพื่อสร้างความสมดุลให้กับตัวเอง และการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้านี้เองที่เป็นสาเหตุของความรู้สึกที่คล้ายกับการถูกไฟฟ้าช็อตหรือที่เรียกว่า ไฟฟ้าสถิต   ประจุไฟฟ้า คือ อำนาจทางไฟฟ้า วึ่งมี 2 ชนิด ได้แก่ ประจุบวก ที่จำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ประจุลบ ที่จำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอน ซึ่งวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้า จะมีจำนวนโปรตอนเท่ากับอิเล้กตรอน   แรงระหว่างประจุ มี 2 แบบ ได้แก่ แรงดูดและแรงผลัก ดังรูป   กฎการอนุรักษ์ประจุ การทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าด้วยวิธีต่าง ๆ […]

ฟิสิกส์ ม.5

เนื้อหา ฟิสิกส์ ม.5 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? ฟิสิกส์ ม.5 จะเรียนเรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย , คลื่นกล , คลื่นเสียง , แสง  , เสียง , ไฟฟ้าสถิต , ไฟฟ้ากระแสตรง , ไฟฟ้ากระแสสลับ ในบทเรียนอาจจะมีการนำเรื่องที่น้องๆ เคยเรียนมาแล้วตอน ฟิสิกส์ ม.4  มาอยู่ในเนื้อหาด้วยเช่น การเคลื่อนที่แนวตรง , แรงและการเคลื่อนที่ , การเคลื่อนที่แบบต่างๆ, งานและพลังงาน , โมเมนตัมและการชน , การเคลื่อนที่แบบหมุน , สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น และจะเป็นการปูพื้นฐาน เนื้อหา ฟิสิกส์ ม.6 ที่จะเรียน แม่เหล็กและไฟฟ้า , ความร้อนและแก๊ส , ของแข็งและของไหล , ฟิสิกส์อะตอม , ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค หมายเหตุ : […]

PAT 2 กับทางเลือกใหม่

PAT 2 กับทางเลือกใหม่ จะสอบ PAT 2 ต้องรู้อะไรบ้าง คนที่ต้องใช้คะแนน PAT 2 คือคนที่อยากเรียนต่อในคณะด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งหลายจ้ะ เพราะว่า PAT 2 เป็นข้อสอบที่รวมวิชาชีววิทยา วิชาเคมี และวิชาสถิติ ที่น้องๆ เรียนมาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมารวมไว้ด้วยกัน   เนื้อหา PAT 2 เนื้อหาที่นำมาออกในข้อสอบ PAT 2 คือความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา เทคโนโลยีต่างๆ ร้อยละ 90 ส่วนอีกร้อยละ 10 จะเป็นความถนัดในการเรียนวิทยาศาสตร์ ลักษณะเช่น การคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์   หนูจะเพิ่มโอกาสในการเรียนคณะวิทยาศาสตร์ ถ้าคะแนน PAT 2 ไม่น่ารอด ได้อย่างไรบ้าง อย่างที่ทราบกันว่าน้องๆที่จะเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์จะต้องใช้คะแนน PAT 2 แต่ถ้ากำลังมองหาช่องทางอื่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยของตัวเอง ถ้าคะแนน PAT 2 ไม่ค่อยโอเค […]

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com