fbpx

อสังหาออนไลน์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีการจัดทำในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การซื้อขายทั่วไปคล้ายๆกับธุรกิจซื้อมาขายไปตามปกติ แต่จะต่างกันตรงที่การซื้อขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นจะต้องมีเอกสาร สัญญาต่างๆอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

chulatutor

18 July 2019