ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง in at
thumb image

“I was born in Bangkok, Thailand on the 24th of July in 1987. Bangkok is the most densely populated province in Thailand. Now

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง causative
thumb image

กริยา causative verb หรือที่เรียกว่า ‘เหตุกริยา’ ทำหน้าที่บอกว่าใครเป็นสาเหตุให้ใครทำอะไร หรือให้สิ่งใดเกิดขึ้น โดยใช้ ‘make’ และ ‘have’ เป็นกริยาหลักของประโยค

คำศัพท์ TOEIC : การใช้ produce
thumb image

วันนี้เราจะเรียนรู้กลุ่ม คำศัพท์ toeic ที่มีพื้นฐานมาจากคำว่า produce ซึ่งสามารถแตกหน่อต่อยอดออกไปได้มากมาย ซึ่งข้อสอบสามารถนำมาออกเป็นตัวเลือกได้มากมาย