ภาษาไทย ม.6

ภาษาไทย ม.6 เรียนอะไรบ้าง การเรียนวิชาภาษาไทย ม.6 น้อง ๆ จะได้เรียนทักษะต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ได้แก่ ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง การดู และการพูด ทักษะเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทย ทักษะทางด้านวรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งในบทเรียนจะมีหัวข้อย่อย ๆ มากมาย แบ่งกระจายไปเรียนในทั้งเทอม 1 และเทอม 2 ซึ่งแต่ละโรงเรียนอาจมีการวางลำดับเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วน้อง ๆ ก็จะได้เรียนอย่างครบถ้วน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด   เนื้อหาบทเรียน ภาษาไทย ม.6 เทอม 1 มีอะไรบ้าง การเปลี่ยนแปลงของภาษา คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ คำราชาศัพท์ และการใช้งาน การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ การย่อความ การศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิงข้อมูล การวิจารณ์วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงคุณค่าจากเรื่องที่ได้อ่าน   เนื้อหาบทเรียน ภาษาไทย ม.6 เทอม 2 […]

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor