CHULATUTOR.COM

ฟิสิกส์ อะตอม

สรุปเนื้อหา ฟิสิกส์อะตอม คืออะไร ฟิสิกส์อะตอม คือ การศึกษาโคงรสร้างของอะตอมของธาตุต่างๆ และมีการเจาะลึกลงไปถึงนิวเคลียสและอิเล็กตรอน ที่โคจรอยู่ภายรอบ ซึ่งตั้งแต่ในอดีตก็ได้มีการค้นคว้า ทดลอง จนเกิดเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับอะตอมต่าง ๆ มากมาย ดังนี้   แนวคิดกับเรื่องโครงสร้างสสารของดิโมคริตุส “โลกประกอบด้วยสสารและที่ว่าง โดยสสารนั้นประกอบด้วยอะตอมซึ่งเป็นหน่วยที่เล้กที่สุด และไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก สสารแต่ละชนิดประกอบด้วยอะตอมที่มีเนื้อเหมือนกัน แต่มีขนาด รูปร่างและการจัดเรียงตัวต่างกัน จึงทําให้เกิดสสารต่างชนิดกัน การเปลี่ยนแปลงของสสารเกิดจาการเปลี่ยนแปลงลักษณะการจัดเรียงตัวของอะตอม”   ทฤษฎีอะตอมของดอลตัน “สสารประกอบด้วยอะตอมซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดและแบ่งแยกอีกต่อไปไม่ได้ ธาตุเดียวกันจะประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกัน ส่วนธาตุต่างชนิดกันประกอบด้วยอะตอมที่ต่างกัน อะตอมของธาตุแต่ละชนิดจะมีรูปร่างและน้ำหนักเฉพาะตัว อะตอมชนิดหนึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นอะตอมชนิดอื่นไม่ได้ อะตอมของธาตุหนึ่งๆ อาจรวมกับอะตอมธาตุอื่นได้ในสัดส่วนคงตัว”   การค้นพบรังสีแคโทด เกิดจากการที่ Sir Williams Crookes นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ทําการทดลองการนํากระแสไฟฟ้าในหลอดแก้วสุญญากาศที่โค้งงอเป็นมุมฉาก พบว่าเกิดสารเรืองแสงสีเขียวที่ผนังหลอดด้านในตรงข้ามกับขั้วแคโทดซึ่งเป็นขั้วไฟฟ้าลบแสดงว่าเกิดรังสีออกมาจากขั้วแคโทด จึงเรียกว่า รังสีแคโทด (Cathode Ray) นั่นเอง ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้มีการศึกษาธรรมชาติของรังสีแคโทดเพิ่มเติม โดยใช้แผ่นโลหะบาง ๆ กั้นรังสีแคโทด ทำให้เกิดเงาของแผ่นโลหะปรากฏบนผนังหลอดดังรูป และเมื่อให้รังสีแคโทดผ่านสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า ก็พบว่า รังสีนี้มีการเปลี่ยนแปลงในบริเวณที่มีสนามทั้งสอง […]

ฟิสิกส์ ม.6

เนื้อหา ฟิสิกส์ ม.6 หลักสูตร 2565 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? สำหรับ ฟิสิกส์ ม.6 จะเรียนฟิสิกส์ เรื่อง แม่เหล็กและไฟฟ้า , ความร้อนและแก๊ส , ของแข็งและของไหล , ฟิสิกส์อะตอม , ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค โดยบทเรียนอาจจะมีการนำเรื่อง ฟิสิกส์ ม.4  ฟิสิกส์ ม.5 บ้างส่วนเช่น การเคลื่อนที่แนวตรง , แรงและการเคลื่อนที่ , การเคลื่อนที่แบบต่างๆ, งานและพลังงาน , โมเมนตัมและการชน , การเคลื่อนที่แบบหมุน , สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น , การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย , คลื่นกล , คลื่นเสียง , แสง  , เสียง , ไฟฟ้าสถิต , ไฟฟ้ากระแสตรง , ไฟฟ้ากระแสสลับ มาอยู่ในบทเรียนด้วยเพราะถือว่าเป็นเนื้อหาที่เรียนมาแล้ว […]

PAT 2 กับทางเลือกใหม่

PAT 2 กับทางเลือกใหม่ จะสอบ PAT 2 ต้องรู้อะไรบ้าง คนที่ต้องใช้คะแนน PAT 2 คือคนที่อยากเรียนต่อในคณะด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งหลายจ้ะ เพราะว่า PAT 2 เป็นข้อสอบที่รวมวิชาชีววิทยา วิชาเคมี และวิชาสถิติ ที่น้องๆ เรียนมาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมารวมไว้ด้วยกัน   เนื้อหา PAT 2 เนื้อหาที่นำมาออกในข้อสอบ PAT 2 คือความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา เทคโนโลยีต่างๆ ร้อยละ 90 ส่วนอีกร้อยละ 10 จะเป็นความถนัดในการเรียนวิทยาศาสตร์ ลักษณะเช่น การคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์   หนูจะเพิ่มโอกาสในการเรียนคณะวิทยาศาสตร์ ถ้าคะแนน PAT 2 ไม่น่ารอด ได้อย่างไรบ้าง อย่างที่ทราบกันว่าน้องๆที่จะเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์จะต้องใช้คะแนน PAT 2 แต่ถ้ากำลังมองหาช่องทางอื่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยของตัวเอง ถ้าคะแนน PAT 2 ไม่ค่อยโอเค […]

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com