fbpx

ปรากฏการณ์คลื่น

Dig deeper into :
ปรากฏการณ์คลื่น
ฟิสิกส์ ม.6

ฟิสิกส์ ม.6

Reading Time: < 1 minute เนื้อหา ฟิสิกส์ ม.6 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? สำหรับ ฟิสิกส์ ม.6 จะเรียนฟิสิกส์ เรื่อง แม่เหล็กและไฟฟ้า , ความร้อนและแก๊ส , ของแข็งและของไหล , ฟิสิกส์อะตอม , ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค โดยบทเรียนอาจจะมีการนำเรื่อง ฟิสิกส์ ม.4  ฟิสิกส์ ม.5 บ้างส่วนเช่น การเคลื่อนที่แนวตรง

ฟิสิกส์ ม.6

ฟิสิกส์ ม.6

Reading Time: < 1 minute เนื้อหา ฟิสิกส์ ม.6 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? สำหรับ ฟิสิกส์ ม.6 จะเรียนฟิสิกส์ เรื่อง แม่เหล็กและไฟฟ้า , ความร้อนและแก๊ส , ของแข็งและของไหล , ฟิสิกส์อะตอม , ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค โดยบทเรียนอาจจะมีการนำเรื่อง ฟิสิกส์ ม.4  ฟิสิกส์ ม.5 บ้างส่วนเช่น การเคลื่อนที่แนวตรง