คําศัพท์ Duolingo หมวด Films , Food , People , Plants , Technology

สรุปคำศัพท์ หมวด หมวด Films , Food , People , Plants , Technology ที่ออกบ่อย

คำศัพท์ Duolingo

สรุปคำศัพท์ หมวด หมวด Arts , Pandemic , Clothes , Education , Environment ที่ออกบ่อย

คำศัพท์ Duolingo หมวด Arts

สรุปคำศัพท์ หมวด Arts Advertising ที่ออกบ่อย เช่น Dreamy , Stirring , Textile , Provoking , Peaceful

คําศัพท์ Duolingo หมวด Advertising

สรุปคำศัพท์ หมวด Advertising ที่ออกบ่อย เช่น Inspire, Prison , Risky , Costly , Exclusive

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor