ฟิสิกส์ ความร้อน

สรุปเนื้อหาเรื่อง ความร้อน คืออะไร ความร้อน เป็นพลังงานรูปหนึ่งที่สามารถทำงานได้ และเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นได้ หรืออาจจะเปลี่ยนรูปมาจากพลังงานรูปอื่นได้ เช่น พลังงานเคมี พลังงานไฟฟ้า ฯลฯ อีกทั้ง ความร้อนยังเป็นพลังงานซึ่งสามารถถ่ายทอดจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่วัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า และจะถ่ายเทให้กันจนกระทั่งอุณหภูมิเท่ากัน   หน่วยของพลังงานความร้อน จุล (joule, J ) เป็นหน่วยของพลังงานกลที่ใช้ในระบบเอสไอ แคลอรี ( calorie, cal ) เป็นหน่วยหนึ่งของพลังงานความร้อน (1 cal = 4.186 J) ซึ่ง 1 แคลอรี คือ พลังงานความร้อนที่ทำให้น้ำที่มีมวล 1 กรัม มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส (ในช่วง 14.5 องศาเซลเซียส ถึง 15.5 องศาเซลเซียส) ที่ความดัน 1 บรรยากาศ บีทียู (British thermal unit […]

PAT 2 กับทางเลือกใหม่

PAT 2 กับทางเลือกใหม่ จะสอบ PAT 2 ต้องรู้อะไรบ้าง คนที่ต้องใช้คะแนน PAT 2 คือคนที่อยากเรียนต่อในคณะด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งหลายจ้ะ เพราะว่า PAT 2 เป็นข้อสอบที่รวมวิชาชีววิทยา วิชาเคมี และวิชาสถิติ ที่น้องๆ เรียนมาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมารวมไว้ด้วยกัน   เนื้อหา PAT 2 เนื้อหาที่นำมาออกในข้อสอบ PAT 2 คือความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา เทคโนโลยีต่างๆ ร้อยละ 90 ส่วนอีกร้อยละ 10 จะเป็นความถนัดในการเรียนวิทยาศาสตร์ ลักษณะเช่น การคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์   หนูจะเพิ่มโอกาสในการเรียนคณะวิทยาศาสตร์ ถ้าคะแนน PAT 2 ไม่น่ารอด ได้อย่างไรบ้าง อย่างที่ทราบกันว่าน้องๆที่จะเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์จะต้องใช้คะแนน PAT 2 แต่ถ้ากำลังมองหาช่องทางอื่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยของตัวเอง ถ้าคะแนน PAT 2 ไม่ค่อยโอเค […]

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor