MU-GRAD คืออะไร สมัครสอบยังไง แนวข้อสอบยากไหม อย่าพลาดเชียว

MU-GRAD คืออะไร สมัครสอบยังไง แนวข้อสอบยากไหม MU GRAD เหมาะกับคนที่สนใจเข้าเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษากับมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างยิ่ง เสมือนทดสอบความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษของตนเองว่ามีมากน้อยเพียงใด และยังประเมินเบื้องต้นด้วยว่ามีโอกาสเรียนได้มากน้อยแค่ไหน ดังนั้นมาศึกษาข้อมูลเหล่านี้พร้อมกันเลย สมัครสอบต้องทำยังไง แนวข้อสอบ MU GRAD ยากไหม และอื่น ๆ ที่ทุกคนควรรู้เอาไว้   MU-GRAD คืออะไร Mahidol University Graduate หรือ MU GRAD คือ รูปแบบการทดสอบความรู้และทักษะในด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาของมหาวิทยาลัยมหิดล เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มีจุดประสงค์สำคัญคือเพื่อให้ผู้สอบทุกคนประเมินความในรายวิชาดังกล่าวของตนเองว่ามีมากน้อยแค่ไหน และคะแนนจะถูกยื่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณารับเข้าเรียนด้วย ดังนั้นใครที่วางแผนเอาไว้ว่าจะเข้าเรียนกับทางสถาบันแห่งนี้ตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือปริญญาตรีควบโท-เอก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการสอบตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้ ซึ่งบางคนจะเรียก MU GRAD Test หรือ MU GRAD Plus ก็ไม่มีปัญหา   สมัครสอบ MU-GRAD ทำอย่างไร เมื่อเข้าใจความหมายกันไปแล้ว สำหรับใครที่สนใจสมัครสอบ MU GRAD ก็มีขั้นตอนอันแสนง่ายดายตามคำแนะนำที่จะบอกต่อไปนี้ บอกเลยไม่ยุ่งยากแถมยังสะดวกสบายสุด ๆ […]

BBA MUIC

BBA MUIC คืออะไร ? BBA MUIC เป็นอีกหนึ่งคณะของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในกลุ่มของหลักสูตรบริหารธุรกิจ ซึ่งได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในระดับนานาชาติ AACSB มีโปรแกรมการเรียนที่หลากหลายและโดดเด่น มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญทั้งการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ จะแบ่งออกเป็น 4 สาขาด้วยกัน ดังนี้ค่ะ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) การเงิน (Finance) ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) สาขาการตลาด (Marketing) ซึ่งจริงๆแล้วจะมีโปรแกรม MBA4+1 อีก 1 โครงการ ที่เป็นโครงการเป็นการรวมหลักสูตรปริญญาตรี และ MBA เข้าด้วยกันซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าเรียนหลักสูตร MBA ในขณะที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรี ทำให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาทั้งสองปริญญาภายใน 5 ปี   BBA MUIC แต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ? จากหัวข้อที่ผ่านมาอาจจะยังอยากรู้กันใช่ไหมคะว่าแต่ละสาขานั้นจริงๆ แล้ว ต้องเรียนเกี่ยวกับอะไร และจบไปแล้วสามารถทำอะไรได้บ้าง ทางสถาบันเราได้สรุปมาให้ดังนี้ค่ะ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้อยู่บนพื้นฐานความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ […]

Hospitality Management MUIC

หลักสูตร International Hospitality Management MUIC จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ 1. กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 2. กลุ่มวิชาการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ การจัดนิทรรศการ 3. กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

Finance MUIC

สาขาวิชาการเงินวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ( Finance Inter MUIC ) เป็นส่วนหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจ โดยจะมุ่งเน้นการสอนให้เห็นความสำคัญของการเงินสำหรับองค์กรธุรกิจและการลงทุนทางการเงิน เพื่อให้เกิดการพัฒนา สร้างกลยุทธ์ในการทำธุรกิจให้เกิดความก้าวหน้า น้องๆ จะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติควบคู่กันไป

Business Economics MUIC

Business Economics MUIC   เศรษฐศาสตร์ คือ การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและหายากโดยการเลือกทางเลือกหรือวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด ทีนี้ พอมาเป็นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ก็คือ การจัดสรรทรัพยากรธุรกิจ เอาแนวคิดแบบเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการทำธุรกิจ เช่น ธุรกิจเราจะขายสินค้าอะไร สินค้าจะผลิตจำนวนเท่าไหร่ จะใช้เทคโนโลยีอะไรในการผลิต จะประหยัดค่าใช้จ่ายของธุรกิจจากการผลิตได้อย่างไรบ้าง จะดำเนินกลยุทธ์อย่างไรให้ชนะคู่แข่ง วิธีการทางเศรษฐศาสตร์จะเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจในลักษณะนี้ ผู้ที่เรียนเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจะเข้าใจทั้งเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาค โครงสร้างการตลาด และกลยุทธ์ที่จำเป็นที่จะใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป   จะได้เรียนวิชาอะไรบ้างใน คณะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เนื่องจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ( Business Economics  MUIC  )ดังนั้น น้องๆ จะได้เรียนวิชาพื้นฐานของคณะบริหารธุรกิจที่เหมือนกันค่ะ ไม่ว่าจะเลือกเรียนสาขาการเงิน สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาการตลาด ก็จะเริ่มเรียนวิชาพื้นฐานทางธุรกิจที่เหมือนกัน เช่น เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์จุลภาค กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจการเงิน การสื่อสารทางธุรกิจ เป็นต้น และสำหรับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ น้องๆ ก็จะต้องเรียนวิชาหลักเฉพาะสาขา คือ เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาคระดับกลาง ตลาดเงินและการลงทุน การเงินการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขานี้อย่างแท้จริง […]

Business MUIC

น้องๆ ที่จบ ธุรกิจระหว่างประเทศ มหิดล จะทำงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานด้านธุรกิจ การนำเข้าส่งออก การขนส่งสินค้า และอื่นๆที่เกี่ยวกับธุรกิจที่ดำเนินการระหว่างประเทศ ถ้าอยากต่อยอดเฉพาะทาง เช่น ศึกษาเรื่อง Logistics ก็สามารถเรียนต่อปริญญาโทก็จะมีความเชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจและการขนส่งสินค้าไปด้วยเลย

Marketing MUIC

รตลาด อินเตอร์ มหิดล จะเรียน เกี่ยวกับพวกอุปสงค์ อุปทาน ความต้องการตลาด สำหรับน้องที่จบ marketing MUIC จะทำงาน เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการสินค้า ผู้จัดการแบรนด์ นักการตลาดพาณิชย์ ผู้บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ในบริษัทสินค้า หรือบริษัทโฆษณาต่างๆ

Environmental Science – MUIC

คณะนี้จะเรียน เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ค้นคว้าหาหนทางคาดการณ์และแก้ไขสิ่งแวดล้อม สำหรับหรับน้องที่สนใจเรียนคณะนี้จะต้องเป็นคนสนใจในสิ่งแวดล้อม ชอบออกไปสำรวจปัญหาประเด็นต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำกลับมาหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้น

Food Science MUIC

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จะเรียนเกี่ยวกับ จุลชีววิทยา องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร ข้อมูลและส่วนประกอบของอาหารแต่ละชนิด การถนอมรักษา การแปรรูป การจัดเก็บอาหารแต่ละประเภท หลังจากจบแล้วส่วนมากจะทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

Computer Science MUIC

น้องๆ ที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์และการจัดการ จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบค่ะ เพราะน้องๆ จะต้องอยู่กับมัน ตั้งแต่การคิดค้น พัฒนา ตลอดจนเป็นผู้ทดลองใช้งานจริง หลังจากจบ Computer Science MUIC จะทำงานเกี่ยวกับด้าน software hardware application เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์คลังข้อมูล

1 2
เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor