ตัวอย่างข้อสอบ CU-TEP เรื่อง passive voice
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง passive voice
By chulatutor   on 21/05/15

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง passive voice

 

ประโยคในภาษาอังกฤษเราจะแยกเป็น Active Voice และ Passive Voice พูดกันให้ง่ายก็คือ Active Voice เป็นประโยคเน้นประธานเป็นคนกระทำ แต่ Passive Voice เน้นกรรมถูกกระทำ

 

หลักทั่วไปในการเปลี่ยนเป็น Passive Voice

  1. ให้สลับเอากรรมของประโยค Active Voice ไปเป็นกรรมในประโยค Passive Voice โดยมี preposition “by” นำหน้า
  2. ให้กลับเอากรรมของประโยค Active Voice มาเป็นประธานในประโยค Passive Voice
  3. กริยาของประโยค Active Voice นั้น เมื่อนำมาใช้ในประโยค Passive Voice จะต้องเป็นรูปกริยาช่องที่ 3 (Past Participle) และใช้ตามหลัง verb to be คือ is, am , are, was , were, be, being, been ซึ่งจะใช้ Verb to be ให้สังเกตตาม Tense ในประโยคหลักเดิม และกริยาจะต้องเป็นกริยาที่ต้องการกรรมเท่านั้นนะคะ เช่น eat / kick / drink / beat /buy / love / see etc.

 

โครงสร้างการเปลี่ยนเป็น Passive voice ให้ยึดคอนเสปตามนี้ค่ะ : Subject + V.to be (ที่ผันตาม Tense ในประโยค Active Voice) + V. 3

ตัวอย่าง

– The professor punishes the student. (Present Simple Tense)
เป็น The student is punished by the professor.

– Trenton company has been making bikes since 1960.
(Present Perfect Continuous Tense)
เป็น Bikes have been being made by Trenton company since 1960.

– The painters are painting the house. (Present Continuous Tense)
เป็น The house is being painted by the painters.

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง passive voice

 

1. You must fill out the application for in full(1) and get interviewed(2) before you will be considered(3) for the job offered(4) .

 

คำตอบ คือ ข้อ 3

“คุณต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครให้เรียบร้อยและได้รับสัมภาษณ์ก่อนที่คุยจะได้รับการพิจารณาสำหรับตำแหน่งงานที่ได้เสนอไป”

ข้อนี้ให้เราดูจากรูปประโยค ต้องใช้เรื่อง Tense ประกอบด้วย เนื่องจากเรื่องนี้เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ว่าต้องทำตามขั้นตอนก่อนจะได้รับการพิจารณา ฉะนั้นจะต้องใช้เป็น Present Simple Tense ในรูป Passive Voice ค่ะ จึงต้องแก้เป็น “are considered”

 


 

2. The first zoological garden(1) in the United States(2) had established(3) in Philadelphia in 1874(4).

 

คำตอบ คือ ข้อ 3

“สวนสัตว์วิทยา (สวนสัตว์ที่เน้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์) แห่งแรกในสหรัฐอเมริกาถูกสร้างขึ้นที่รัฐ ฟิลาเดเฟียในปี ค.ศ. 1874”

เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ก่อตั้งขึ้นในอดีตแล้ว และจบลงแล้ว เหตุการณ์นี้ไม่ได้ดำเนินมาจนถึงในปัจจุบัน ดังนั้นจึงต้องเป็นรูป Passive Voice ที่เป็น Past Simple Tense ค่ะ จึงแก้เป็น “was established”

 


 

3. The first commercially(1) practical(2) electric(3) motor was introducing(4) in the 1880’s.

 

คำตอบ คือ ข้อ 4

“มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริงถูกนำมาขายเชิงพาณิชย์ในช่วงปี ค.ศ. 1880”

ให้เราเริ่มสังเกตจากการใช้ Past Continuous Tense ก่อนนะคะ ว่าปกติแล้วจะไม่ใช้เดี่ยวๆ โดยไม่มี Tense คู่ ใช้กันน้อยมาก และจากประโยคจะเห็นว่า ต้องการจะบอกว่ามอเตอร์ถูกนำมาใช้เชิงพาณิชย์ ดังนั้นควรแก้เป็น “was introduced” จึงจะถูกต้องค่ะ

 

 

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชา CU-TEP ได้ที่ https://www.chulatutor.com/cu-tep/

 

ตัวอย่างข้อสอบ CU-TEP เรื่อง passive voice

Passive Voice หมายถึงประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ (ใคร ถูกทำ) เช่น Rice is eaten by Thai people. ข้าวถูกกินโดยคนไทย (ประธานคือ ข้าว)
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin