ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง article

02-252-8633 , 084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง article
By chulatutor   on 22/01/15

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง Article

 

เรื่อง Article จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ Definite Article กับ Indefinite Article ซึ่งจะข้อแบ่งอธิบายออกเป็น 2 ชุดนะคะ โดยเราจะเริ่มจาก Definite Article กันก่อนค่ะ

 

Definite Article – THE (ชี้เฉพาะ เจาะจง)

 

– ใช้กับคำนามชี้เฉพาะ คำนามที่มีอยู่สิ่งเดียว อย่างเดียว

– ใช้นำหน้าชื่อ ทะเล มหาสมุทร แม่น้ำ หมู่เกาะ เทือกเขา (ยกเว้นภูเขา) ทะเลทราย คลอง อ่าว ชื่อประเทศบางประเทศ

The earth, The Nile, The United States, The Netherlands, The Himalayan mountains, The Atlantic, The Mediterranean Sea, the Suez canal, the Sahara Desert, The Gulf of Bengal

– ใช้นำหน้าการเปรียบเทียบ Adjective ขั้นสูงสุด ( the + __est, the most ___) และ ใช้นำหน้า Adjective ที่ถูกนำมาใช้เป็นคำนาม

– ใช้นำหน้าการเปรียบเทียบ Adjective ขั้นสูงสุด ( the + __est, the most ___) และ ใช้นำหน้า Adjective ที่ถูกนำมาใช้เป็นคำนาม

the most beautiful, the youngest, the blind (คนตาบอด), the Chinese (คนจีน)

– ใช้นำหน้าชื่อของเครื่องดนตรี

the piano, the guitar, the violin

– ใช้นำหน้าชื่อราชวงศ์ อาณาจักร ต่างๆ

– ใช้นำหน้าชื่อทิศ ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และลำดับที่

– ใช้นำหน้าชื่อพิพิธภัณฑ์และหอสมุด

– ใช้นำหน้าชื่อสะพาน อุโมงค์ และหอคอย ประภาคาร

The Rama VIII Bridge, The Brooklyn Bridge, The Eifel Tower

– ไม่ใช้ The กับประเทศที่มีคำว่า republic, united, union , Australia, Japan

– ไม่ใช้ The กับชื่อรัฐ, จังหวัด, เมือง

Bangkok, Boston, New York แต่ ใช้กับ The city of Boston, The city of New York

– ไม่ใช้ The กับ โรคภัยไข้เจ็บ

influenza, acrophobia, pneumonia

– ไม่ใช้ The กับชื่อถนน สวนสาธารณะ มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบัน ตึกและอาคาร

– ไม่ใช้ The กับ ชื่อเกมส์กีฬา ชื่อฤดูกาล ชื่อสัญชาติ และชื่อบุคคลที่มีตำแหน่งนำหน้าชื่อ

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง article

 

1. Anne Bradstreet devoted herself to writing(1) and she was a(2) first American to achieve(3) any distinction as(4) a poet .

 

คำตอบ คือ ข้อ 2

“Anne Bradstreet อุทิศตัวเองในการเขียนและหล่อนก็เป้นนักเขียนอเมริกันคนแรกที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในฐานะกวี”

ข้อนี้ เราจะเห็นคำว่า first ซึ่งเป็นคำที่ใช้บอกลำดับที่ ดังนั้นต้องใช้ The นำหน้าค่ะ

 


 

2. Of all economic(1) problems, inflation continues to be(2) a(3) most significant in its daily impact on(4) people and business .

 

คำตอบ คือ ข้อ 3

“ในบรรดาปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งหมด ภาวะเงินเฟ้อยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบในชีวิตประจำวันต่อประชากรและเศรษฐกิจ”

วิธีการดูข้อนี้คือ สังเกตจากการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ใช้ a most significant ไม่ได้ ต้องใช้ The most significant ค่ะ

 


 

3. The Earth travels(1) at a high(2) rate of(3) speed around Sun(4) .

คำตอบ คือ ข้อ 4 ข้อนี้ใช้หลักเรื่อง สิ่งที่มีสิ่งเดียว อย่างเดียว เฉพาะเจาะจง เราจะใช้ The นำหน้า

 

 

สนใจดูรายละเอีดยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชา CU-TEP ได้ที่ https://www.chulatutor.com/cu-tep/

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง article

Article คือคำนำหน้านามมีทั้งหมด 3 ตัวคือ “a/ an/ the” แบ่งเป็นการใช้อย่างกว้าง ๆ 3 แบบคือใช้ a/ an นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ที่ไม่เฉพาะเจาะจง
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin