fbpx

SASIN

SASIN หรือ ศศินทร์ คือ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีชื่อเต็ม ๆ ว่า Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University เป็น School of Management ที่เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับบริหารธุรกิจในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง MBA, DBA และ Ph.D ซึ่งการเรียนที่ศศินทร์จะเป็นหลักสูตรนานาชาติเป็นหลัก โดย SASIN เกิดจากความร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, The Kellogg School of Management ของมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น และ Wharton School ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย

 

SASIN เปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้าง

SASIN จุฬาฯ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติเกี่ยวกับบริหารธุรกิจในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีหลายโปรแกรม ดังนี้

 • Flexible MBA เป็นหลักสูตร MBA ที่มีความยืดหยุ่น สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนแบบเต็มเวลา หรือเรียนแบบนอกเวลา โดยหากเป็นหลักสูตรเต็มเวลา (Full-time) จะเรียนวันธรรมดาทั้งเวลากลางวันและช่วงเย็น ส่วนแบบนอกเวลา (Part-time) จะเรียนวันธรรมดาตอนเย็น
 • Dual MBA & Master Of Engineering หลักสูตร 2 ปริญญา ระหว่าง MBA จากศศินทร์ และ Master’s in Industrial Engineering จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เราจะได้เรียนทั้งด้านวิศวกรรมและการจัดการควบคู่กัน
 • International Dual Degree หลักสูตร 2 ปริญญาที่ผู้เรียนจะได้เรียน 2 ที่ ทั้งที่ศศินทร์ จุฬาฯ และ European Business School (EBS), Universität Für Wirtschaft und Recht, in Germany. หรือ Schulich School of Business at York University, in Toronto, Ontario, Canada.
 • Executive MBA หลักสูตร MBA สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 7 ปี
 • Ph.D. หลักสูตรระดับปริญญาเอก ด้านการเงินและการตลาด

 

SASIN ค่าเทอมเท่าไหร่

การเรียนที่ศศินทร์ แต่ละหลักสูตรจะมีค่าเทอมไม่เท่ากัน ทั้งนี้ อัตราค่าเทอมต่อไปนี้มักเป็นการประมาณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปีการศึกษา ยกตัวอย่างเช่น

 • Flexible MBA ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 1,589,000 บาท
 • International Dual Degree ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 1,748,000 บาท
 • Executive MBA ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 2,178,000 บาท
 • Ph.D. ค่าเทอมตลอดหลักสูตร สำหรับ 4 ปี 3,008,400 บาท

 

MBA SASIN กับ MBA จุฬาฯ เลือกเรียนอะไรดี

หลักสูตร MBA ศศินทร์เป็นหลักสูตรนานาชาติทั้งหมด ส่วนหลักสูตร MBA ของ Chulalongkorn Business School จะเน้นการสอนเป็นหลักสูตรไทย อาจมีหลักสูตรภาษาอังกฤษบ้าง แต่ไม่ถึงกับเป็นนานาชาติ ดังนั้น หากกำลังตัดสินใจว่าจะเรียนที่ไหนดี แนะนำให้เลือกจากรูปแบบการเรียนเป็นหลักว่าเราต้องการเรียนเป็นอินเตอร์หรือไม่ และแนะนำให้เลือกจากสาขาวิชาควบคู่กันด้วย เพราะ MBA SASIN กับ MBA จุฬาฯ ก็ออกแบบหลักสูตร ตารางเรียนต่าง ๆ มาไม่เหมือนกัน

 

SASIN ใช้คะแนนอะไรยื่นสมัครเรียน

 • คะแนน GMAT หรือ GRE (อย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยข้อสอบเหล่านี้เป็นการสอบที่วัดทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และการอ่านวิเคราะห์ ซึ่งข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 • คะแนน IELTS หรือ TOEFL (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เป็นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งข้อสอบทั้งสองแบบนี้จะวัดทักษะภาษาอังกฤษอย่างรอบด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

โดยแต่ละหลักสูตรของศศินทร์จะกำหนดคุณสมบัติในการสมัครเรียนที่แตกต่างกันออกไป บางหลักสูตรขอคะแนนทั้งสองส่วน แต่บางหลักสูตรอาจจะขอเฉพาะคะแนนภาษาอังกฤษก็ได้ ทั้งนี้ การสมัครเรียนที่ศศินทร์จะต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น

 

SASIN เปิดรับสมัครเมื่อไหร่

แต่ละหลักสูตรการเรียนของ SASIN จะเปิดรับสมัครไม่พร้อมกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเปิดรับช่วงปลายปีคาบเกี่ยวต้นปีไปจนถึงเดือนมีนาคมของปีนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกำหนดการของแต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงแนะนำให้ผู้ที่สนใจสมัครเรียนศศินทร์ติดตามกำหนดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของหลักสูตรได้โดยตรง

 

เรียน Math Intensive for MBA รับรองผล

เตรียมสอบเพื่อยื่นสมัครเรียน SASIN ด้วยคอร์สเรียน Math Intensive for MBA รับรองผล ที่เนื้อหาการเรียนจะเน้นไปที่คณิตศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งคอร์สนี้จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้การสอบ GMAT หรือ GRE ในส่วนของคณิตศาสตร์กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยคอร์สเรียนจะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการสอนเทคนิคการทำข้อสอบให้ด้วย สงสัยตรงไหนก็สอบถามติวเตอร์ได้ตลอดคอร์ส เริ่มเตรียมตัวในคอร์ส Math Intensive for MBA รับรองผลวันนี้ แล้วการสมัครเรียนศศินทร์ จุฬาฯ จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์