CHULATUTOR.COM

Duolingo คืออะไร ? สอบอะไรบ้าง ? สมัครสอบ ติว Duolingo

Duolingo

Duolingo คืออะไร

Duolingo English Test หรือ Duolingo คือ การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ English Test แบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นข้อสอบแบบ Computer Adaptive Test นั่นคือ ข้อสอบจะปรับความยากง่ายไปตามความสามารถของคนสอบ ประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ Reading (การเขียน), Listening (การฟัง), Writing (การเขียน), และ Speaking (การพูด) ทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ และมีค่าสมัครสอบเพียง 1,600 บาท/ครั้ง

ผลคะแนน Duolingo นั้น สามารถใช้ยื่นสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มากถึง 3,000 แห่งทั่วโลก รวมถึงที่ MUIC หรือวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

ค่าสมัครสอบ Duolingo เพียง 1,650 บาท/ครั้ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://englishtest.duolingo.com/

การสอบ Duolingo มีข้อดี อย่างไร?

การสอบ Duolingo มีข้อดี เนื่องจาก สอบกับคอมพิวเตอร์ จึงทำให้สอบที่ไหนก็ได้ แล้วค่าสอบ ประมาณ1,650 ซึ่งถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับข้อสอบอื่นๆ ส่วนเวลาในการสอบ เพียง 1 ชั่วโมง สำหรับผลสอบสามารถใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตร มหิดล และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ซึ่งจากข้อดีเหล่านี้จึงทำให้ การสอบ Duolingo จึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ข้อสอบ Duolingo มีข้อดี ข้อเสีย ยังไงบ้าง

ข้อสอบ Duolingo มีข้อดี ข้อเสีย เหมือนข้อสอบ IELTS TOEFL และ ข้อสอบทดสอบภาษาอื่นๆ แต่ ข้อดี ข้อสอบ Duolingo ที่เด่นชัด คือ ค่าสอบที่ไม่แพง , รอบสอบที่มีให้สอบตลอด , ใช้เวลาในการสอบน้อยกว่าข้อสอบ IELTS และ TOEFL , ข้อสอบเป็นการวัดทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมกัน ไม่เหมือนข้อสอบอื่นๆ ที่จะวัดทีละทักษะ ส่วน ข้อเสีย Duolingo คือ เป็นข้อสอบใหม่ ทำให้หนังสือเตรียมสอบ ค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับข้อสอบอื่นๆ

ข้อดี Duolingo English Test

  • เป็นการสอบออนไลน์จากที่ไหนก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และสภาพแวดล้อมที่เงียบ
  • ค่าสมัครสอบไม่แพง หากเทียบกับการสอบข้อสอบภาษาอังกฤษในระดับสากลเหมือนกัน เช่น IELTS, TOEFL iBT
  • รอลผลสอบเพียง 48 ชั่วโมงหลังสอบ
  • ใช้เวลาทำข้อสอบเพียงแค่ 1 ชั่วโมง ซึ่งรวดเร็วกว่าข้อสอบแบบอื่น
  • Speaking ใช้เวลาในการตอบคำถามเพียง 1-3 นาที ทำให้ไม่ต้องตอบคำถามมากเกินไป และมีการส่งวีดีโอสัมภาษณ์ให้มหาวิทยาลัยดูประกอบการคัดเลือกเพิ่มเติมด้วย

ข้อเสีย Duolingo English Test

เนื่องจากเป็นการสอบออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางไปที่สนามสอบ จึงมีกฎการสอบที่เข้มงวดมาก เช่น ห้ามจดโน้ตระหว่างสอบ,ห้ามเบนสายตาออกจากหน้าจอ ต้องมองจอตลอดเวลาที่สอบเป็นต้น

Duolingo English Test สอบอะไรบ้าง ?

ข้อสอบ Duolingo จะมีรูปแบบโจทย์ข้อสอบ 12 แบบด้วยกัน โดยการสอบแต่ละแบบจะเป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 2 ทักษะ พร้อมกัน

ข้อสอบ “การอ่านและทำให้สมบูรณ์” ต้องการให้ผู้เข้าสอบ“พิมพ์ตัวอักษรที่หายไปเพื่อทำให้ข้อความด้านล่างสมบูรณ์” สำหรับคำถามประเภทนี้ ผู้สมัครจะเติมคำในช่องว่างของคำที่ไม่สมบูรณ์ในข้อความ

ข้อสอบมีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 3 นาที

เทคนิคทำข้อสอบ Read and Complete : อ่านเนื้อความทั้งหมดก่อนที่จะพิจารณาคำแต่ละคำ ใช้คำใบ้ในบริบทเพื่อช่วยให้เติมคำได้อย่างสมบูรณ์

Read and Complete
Read and Complete

ข้อสอบ ส่วน “อ่านและเลือก” สำหรับคำถามอ่านและเลือกนี้ ผู้สอบจำเป็นต้อง “เลือกคำที่เป็นคำภาษาอังกฤษจริงๆ จากบัญชีคำศัพท์ทั้งหมด” ผู้สมัครจะต้องอ่านแต่ละคำในบัญชีรายชื่อและตัดสินใจเลือกว่าคำใดเป็นคำภาษาอังกฤษจริงๆ

ข้อสอบมีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 1 นาที

เทคนิคทำข้อสอบ Read and Select : เลือกเฉพาะคำที่เป็นคำภาษาอังกฤษจริงๆ ซึ่งอาจจะมีจำนวนกี่คำก็ได้ ดังนั้น ไม่ต้องกังวลหากบางคำถามจะเจอคำภาษาอังกฤษที่ถูกต้องมากกว่าคำถามอื่นๆ

Read and Select
Read and Select

สำหรับประเภทคำถาม “ฟังและเลือก” ผู้สมัครจำเป็นต้อง “เลือกคำที่เป็นคำภาษาอังกฤษจริงๆ จากบัญชีคำศัพท์ทั้งหมด” คล้ายกับการอ่านและเลือก เราจะต้องพยายามหาคำที่เป็นภาษาอังกฤษจริงๆ แต่ในคำถามข้อนี้ เราจะต้องฟังเพื่อหาว่าคำไหนเป็นคำภาษาอังกฤษจริงๆ

ข้อสอบมีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 1.30 นาที

เทคนิคทำข้อสอบ Listen and Select : เราต้องตั้งใจฟังแต่ละพยางค์ของคำให้ดี คำหลอกบางคำอาจมีความแตกต่างจากคำจริงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ให้เลือกเฉพาะคำที่เป็นคำภาษาอังกฤษจริงๆ เท่านั้น

Listen and Select
Listen and Select

สำหรับคำถามประเภท “ฟังและพิมพ์” นี้ ผู้เข้าสอบจะต้องพิมพ์ข้อความที่ผู้เข้าสอบได้ยินในโจทย์นี้ ผู้เข้าสอบจะได้ยินคนพูดข้อความและต้องฟังให้ได้ว่าได้ยินว่าอะไร

ข้อสอบมีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 1 นาที

เทคนิคทำข้อสอบ Listen and Type : พิมพ์สิ่งที่ได้ยินก่อน แล้วค่อยตรวจสอบคำตอบในสิ่งที่พิมพ์อีกครั้งโดยการกดปุ่มเล่นซ้ำ เพื่อเปรียบเทียบกับข้อความที่พิมพ์ไปแล้ว

Listen and Type
Listen and Type

สำหรับคำถาม “อ่านออกเสียง” ผู้สมัครจะต้องบันทึกเสียงตัวเองขณะพูดข้อความด้านล่าง ในคำถามประเภทนี้ จะให้อ่านข้อความที่พิมพ์ไว้ด้านล่าง และพูดออกเสียงกับไมโครโฟนที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อสอบมีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 20 วินาที

เทคนิคทำข้อสอบ Read Aloud : หากคุณมีเวลาให้ฝึกพูดออกเสียงข้อความนั้นๆ ก่อนจะเริ่มบันทึก ให้สังเกตการเว้นวรรคของข้อความให้ดี เพื่อช่วยให้ เว้นจังหวะได้อย่างถูกต้อง และให้เว้นช่วงสั้นๆ ในแต่ละเครื่องหมายจุลภาค (comma)

Read Aloud
Read Aloud

ผู้สมัครจะที่เขียนบรรยายเกี่ยวกับรูปภาพ จะต้อง “เขียนหนึ่งหรือสองประโยคเพื่อบรรยายรูปภาพ” สำหรับคำถามประเภทนี้ จะเห็นรูปภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วต้องเขียนบรรยายรูปภาพนั้น

ข้อสอบมีจำนวน 3 ข้อ ให้เวลาข้อละ 60 วินาที

เทคนิคทำข้อสอบ Write About the Photo : พยายามอธิบายลงลึกไปที่รายละเอียดของรูปภาพ ไม่ใช่เพียงการบรรยายแบบง่ายๆ คำสั่งของโจทย์ให้เราเขียนประโยคสมบูรณ์หนึ่งประโยค แต่พยายามเขียนให้มากกว่าหนึ่งประโยค เนื่องจากการเขียนตอบที่ยาวขึ้น จะช่วยให้ได้แสดงทักษะทางภาษามากขึ้น

Write About the Photo
Write About the Photo

สำหรับคำถามพูดอธิบายเกี่ยวกับรูปภาพ ผู้สมัครจำเป็นต้อง “พูดบรรยายเกี่ยวกับรูปภาพด้านล่างอย่างน้อย 30 วินาที” ผู้สมัครจะพูดบรรยายเกี่ยวกับรูปภาพที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

ข้อสอบมีจำนวน 1 ข้อ ให้เวลาข้อละ 30-60 วินาที

เทคนิคทำข้อสอบ Speak About the Photo : การพูดบรรยายรูปภาพนั้น ให้เราพูดเหมือนกับว่าเรากำลังอธิบายให้คนที่ไม่เห็นรูปภาพนั้น สามารถนึกภาพตามได้ พูดด้วยจังหวะที่เป็นธรรมชาติและออกเสียงให้ชัดเจน

Speak About the Photo
Speak About the Photo

สอบ Duolingo การอ่านและเขียนนั้น ผู้สมัครจำต้อง “เขียนตอบคำถามที่โจทย์ให้มาอย่างน้อย 50 คำ” คำถามประเภทนี้ จะต้องอ่านและพร้อมเขียนตอบ หลังจากนั้น ผู้เข้าสอบจะต้องเขียนตอบอย่างน้อย 50 คำ

ข้อสอบมีจำนวน 1 ข้อ ให้เวลาข้อละ 5 นาที

เทคนิคทำข้อสอบ Read then Write : เขียนให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะเขียนได้ ตราบใดเท่าที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและสิ่งที่เขียนนั้นเกี่ยวข้องกับหัวข้อ ไม่จำเป็นต้องจำกัดแค่ 50 คำ

Read then Write
Read then Write

 

ข้อสอบการอ่านและพูดนั้น ผู้เข้าสอบจะต้อง “พูดเกี่ยวกับคำถามที่อยู่ด้านล่าง” สำหรับคำถามประเภทนี้ ผู้เข้าสอบจะเห็นโจทย์ที่ให้มาอยู่แล้ว และให้พูดตอบคำถามนั้น โดยมีเวลาเตรียมตัว 30 วินาที

ข้อสอบมีจำนวน 2 ข้อ มีเวลาให้เตรียมการพูด 30 วินาที

เทคนิคทำข้อสอบ Read then Speak : พูดอย่างเป็นธรรมชาติและชัดเจน ใช้คำและโครงสร้างให้หลากหลาย

Read then Speak
Read then Speak

 

คำถามฟังและพูด ผู้เข้าสอบจะต้อง “พูดตอบคำถามที่คุณได้ยิน” สำหรับคำถามประเภทนี้ ผู้เข้าสอบจะได้ยินโจทย์คำถาม และพูดตอบ

ข้อสอบมีจำนวน 1 ข้อ ให้เวลา 90 วินาที

เทคนิคทำข้อสอบ Duolingo Listen then Speak : เวลาสอบจะต้องมั่นใจว่าได้ยินและเข้าใจชัดเจนในสิ่งที่โจทย์พูด ก่อนที่จะเริ่มกดบันทึกเพื่อพูดตอบคำถาม ผู้เข้าสอบสามารถกดปุ่มฟังสิ่งที่โจทย์พูดซ้ำได้อีก 2 ครั้ง (รวมทั้งหมดเป็น 3 ครั้ง)

Listen then Speak
Listen then Speak

สำหรับโจทย์เติมให้ประโยคสมบูรณ์ ผู้เข้าสอบจะต้อง “เลือกคำที่เหมาะสมที่สุดเพื่อไปเติมในแต่ละช่องว่าง” ในโจทย์นี้ ผู้สอบจะเห็นบทความที่มีข่องว่างเว้นไว้หลายช่อง ให้เลือกคำเพื่อไปเติมให้ความให้ในบทความสมบูรณ์

ข้อสอบมีจำนวน 2 ชุดบทความ มีคำถามชุดละ 6 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 7-8 นาที

เทคนิคทำข้อสอบ Complete the Sentences : อ่านประโยคทั้งหมดก่อน และใช้คำใบ้ในบริบทเพื่อให้ช่วยคุณตัดสินใจว่าจะเลือกคำใดที่เป็นคำที่ดีที่สุด

Complete the Sentences
Complete the Sentences

 

สำหรับโจทย์ให้เติมให้บทความให้สมบูรณ์ ผู้สอบ Duolingo จำต้อง “เลือกประโยคที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง” ในโจทย์นี้ จะได้เห็นบทความสองส่วน โดยมีประโยคที่ขาดหายไปอยู่ตรงกลาง

เทคนิคทำข้อสอบ Complete the Passage : บางส่วนของบทความจะคล้ายกับบทความในโจทย์เติมให้ประโยคสมบูรณ์ที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้ ผู้สอบต้องมั่นใจว่าต้องอ่านในแต่ละส่วนให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเนื้อหาส่วนใหม่

Complete the Passage
Complete the Passage

ผู้สมัครที่ทำโจทย์ไฮไลท์คำตอบ จะต้อง “เลือกและลากข้อความเพื่อไฮไลท์คำตอบของคำถามด้านล่าง” ผู้สอบจะเห็นคำถามบนจอ และจะต้องหาคำตอบและไฮไลท์ข้อความคำตอบในบทความ

เทคนิคทำข้อสอบ Highlight the Answer : เลือกให้ถูกต้องและครอบคลุม และจะต้องมั่นใจว่าไฮไลท์เฉพาะส่วนที่เป็นคำตอบของคำถามที่โจทย์ถามเท่านั้น

Highlight the Answer
Highlight the Answer

สำหรับโจทย์ Duolingo อภิปรายความคิดนี้ ผู้สอบจะต้อง “เลือกความคิดที่แสดงไว้ในบทความ” ในโจทย์นี้ ผู้สอบจะต้องเลือกตัวเลือกความคิดจากหลายๆ ตัวเลือกที่แสดงความคิดที่เหมาะสมจากบทความได้ดีที่สุด

เทคนิคทำข้อสอบ Identify the Idea : ให้อ่านและพิจารณาแต่ละตัวเลือกอย่างละเอียดรอบคอบ

Identify the Idea
Identify the Idea

 

ในการทำโจทย์ตั้งชื่อเรื่องนี้ ผู้สอบจะต้อง “เลือกชื่อเรื่องที่เหมาะสมที่สุดให้กับบทความ” โดยผู้เข้าสอบจะเลือกชื่อเรื่องของบทความจากตัวเลือกที่โจทย์ให้มา

เทคนิคทำข้อสอบ Title the Passage : บางตัวเลือกที่โจทย์ให้มาอาจดูใกล้เคียงกับชื่อเรื่อง แต่ขอให้ผู้สอบเลือกตัวเลือกที่คิดว่าเป็นชื่อเรื่องที่เหมาะสมที่สุดกับบทความทั้งหมด

Title the Passage
Title the Passage

สำหรับตัวอย่างการทดสอบการเขียน ผู้สอบจะต้อง “เขียนบรรยายโดยมีเวลา 3-5 นาทีเกี่ยวกับหัวข้อด้านล่าง”

ข้อสอบมี 1 หัวข้อ ให้เวลา 5 นาที

เทคนิคทำข้อสอบ Duolingo Writing Sample : จะต้องเขียนตอบ และต้องเขียนด้วยความยาวในระยะเวลาอย่างน้อย 3 นาที

Writing Sample
Writing Sample

สำหรับตัวอย่างการทดสอบการพูดนั้น ผู้สมัครจะต้อง “พูดประมาณ 1-3 นาทีเกี่ยวกับหัวข้อด้านล่าง”

ข้อสอบมี 1 ชุด ให้เวลาสอบ 3 นาที

พาร์ทนี้จะไม่ถูกนำไปคิดคะแนน แต่จะส่งให้มหาวิทยาลัยที่เราจะยื่น

เทคนิคทำข้อสอบ Duolingo Speaking Sample : ผู้สอบจะได้อ่านข้อความที่โจทย์ขึ้นให้ จากนั้น คุณก็จะพูดอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อที่แสดงไว้

Speaking Sample
Speaking Sample

 

Duolingo English Test ยากไหม ?

ข้อสอบ Duolingo English Test ไม่ยาก คำศัพท์ที่ออกสอบส่วนมากจะเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วน Writing ไม่ได้มีการเขียนเป็น Essay เหมือน IELTS ทำให้คนที่เลือกสอบ Duolingo ส่วนมากจะทำคะแนนได้ดี

สมัครสอบ Duolingo อย่างไร ?

สมัครสอบ Duolingo ได้ที่ https://englishtest.duolingo.com/

ค่าสอบ Duolingo ราคาเท่าไร ?

ค่าสอบ 1,600 บาท

คะแนน Duolingo

คะแนนของการสอบ Duolingo English Test ประเมินทักษะความสามารถทางด้านภาษาของผู้สอบครบทุกด้าน ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน-ขั้นสูง ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนของการสอบ Duolingo English Test ดังนี้

10 – 50 คะแนน : ขั้นพื้นฐาน

เทียบได้กับคะแนนสอบ IELTS 1.5 – 3.5

55 – 80 คะแนน : ขั้นกลาง

เทียบได้กับคะแนนสอบ IELTS 4.0 – 5.0

85 – 120 คะแนน : ขั้นกลางตอนปลาย

เทียบได้กับคะแนนสอบ IELTS 5.5 – 7.0

125 – 160 คะแนน : ขั้นสูง

เทียบได้กับคะแนนสอบ IELTS 7.5 – 9.0

Duolingo สอบได้กี่ครั้ง ?

การสมัครสอบ Duolingo สามารถสมัครได้ 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยจะเริ่มนับจากการสมัครสอบครั้งแรก

สมัครเข้าเรียนสถาบันที่ไหนได้บ้าง?

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ใช้ 100 คะแนนขึ้นไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ สาขาอักษรศาสตร์ (BALAC) และนิเทศศิลป์ (CommDe) ใช้ 115 คะแนนขึ้นไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ สาขาบริหารธุรกิจ (BBA) ใช้ 105 คะแนนขึ้นไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ (EBA) ใช้ 100 คะแนนขึ้นไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรไทย (รอบ Portfolio) สาขาอักษรศาสตร์ ใช้ 100 คะแนนขึ้นไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรไทย (รอบ Portfolio) สาขาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ ใช้ 80 คะแนนขึ้นไป

เปรียบเทียบ Duolingo กับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอื่นๆ

การสอบ Duolingo English Test กับ IELTS

รูปแบบในการสอบ

Duolingo English Test มีรูปแบบการสอบเพียงอย่างเดียวคือ สอบออนไลน์ ส่วน IELTS จะมีทั้งการสอบบนคอมพิวเตอร์ และ กระดาษ

ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบ

Duolingo ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง ส่วน IELTS ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 45 นาที

ระยะเวลารอผลสอบ

Duolingo ใช้เวลารอผลสอบ 2 วัน ส่วน IELTS ใช้เวลารอผลสอบประมาณ 13 วัน

การสอบ Speaking

Duolingo จะสอบ Speaking ด้วยการพูดอัดวีดีโอ ส่วน IELTS จะสอบ Speaking โดยพูดโต้ตอบต่อหน้ากับเจ้าของภาษา

ค่าสอบ

Duolingo ค่าสอบ 1,600 บาท ส่วน IELTS ค่าสอบ 7,100 บาท

การสอบ Duolingo English Test กับ TOEFL IBT

รูปแบบในการสอบ

สำหรับการสอบ Duolingo English Test และ TOEFL IBT สอนบนคอมพิวเตอร์เหมือนกัน แต่ต่างต่างกันที่ Duolingo สามารถสอบได้เลยไม่ต้องจองล่วงหน้า ส่วน TOEFL IBT ต้องจองล่วงหน้า

ระยะเวลาที่ใช้ในการสอบ

Duolingo ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง ส่วน TOEFL IBT ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง

ระยะเวลารอผลสอบ

ผลสอบ Duolingo ออกจากหลังสอบ 2 วัน ส่วน TOEFL IBT ผลสอบออกหลังจากสอบ 6-10 วัน

ค่าสอบ

ค่าสอบ Duolingo 1,600 บาทส่วน TOEFL IBT ค่าสอบประมาณ 7,00 บาท

ติว Duolingo ฟรี

ติวสอบ Duolingo

เรียน Duolingo ให้พร้อมสำหรับการสอบแบบครบทุกทักษะ ไม่ว่าจะเป็น Reading (การเขียน), Listening (การฟัง), Writing (การเขียน), และ Speaking (การพูด) ด้วยคอร์สเรียน เตรียมสอบ duolingo แบบตัวต่อตัว ที่สามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียนสดที่สถาบัน หรือเรียนสดผ่าน zoom อีกทั้งยังสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้อีกด้วย นอกจากนี้คอร์สเรียนรยังสามารถปรับการสอนตามพื้นฐานของนักเรียนได้ด้วยว่าอยากให้เริ่มจากพื้นฐานหรือเน้นการฝึกทำข้อสอบ ใครที่ต้องการสอบ Duolingo English Test แต่ยังไม่ได้เริ่มเตรียมตัวอย่างจริงจัง คอร์ส ติว Duolingo ตัวต่อตัว จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

เรียนตัวต่อตัว 
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง
20 ชม.30 ชม.40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
  แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.

หมายเหตุ :

คอร์ส เรียน Duolingo ตัวต่อตัว มีห้องเรียนส่วนตัว / เรียนที่สถาบัน MBK / ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้ กรณีไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถ ติว Duolingo ตัวต่อตัว ผ่านทางออนไลน์ได้

ติว Duolingo ออนไลน์

ติวสอบ Duolingo Test ให้พร้อมได้อย่างอิสระ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยคอร์ส ติว duolingo Online ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดตารางเรียน เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเรียนได้จากทุกที่ เนื้อหาการเรียนครอบคลุมทั้งการปรับพื้นฐาน Grammar และการฝึกทำข้อสอบแบบครบทุกพาร์ท ไม่ว่าจะกังวลพาร์ท Reading (การเขียน), Listening (การฟัง), Writing (การเขียน) หรือ Speaking (การพูด) ก็มีให้ติวครบแบบคอร์สเดียวจบ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com