Duolingo คืออะไร ? สอบอะไรบ้าง ? สมัครสอบ ติว Duolingo

Duolingo

Duolingo คืออะไร

Duolingo English Test หรือ  Duolingo คือ การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ English Test แบบออนไลน์ ซึ่งจะเป็นข้อสอบแบบ Computer Adaptive Test นั่นคือ ข้อสอบจะปรับความยากง่ายไปตามความสามารถของคนสอบ ประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ Reading (การเขียน), Listening (การฟัง), Writing (การเขียน), และ Speaking (การพูด) ทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ และมีค่าสมัครสอบเพียง 1,600 บาท/ครั้ง

ผลคะแนน Duolingo นั้น สามารถใช้ยื่นสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มากถึง 3,000 แห่งทั่วโลก รวมถึงที่ MUIC หรือวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

ค่าสมัครสอบ Duolingo เพียง 1,600 บาท/ครั้ง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://englishtest.duolingo.com/

 


ข้อสอบ Duolingo มีข้อดี ข้อเสีย ยังไงบ้าง

ข้อสอบ Duolingo มีข้อดี ข้อเสีย เหมือนข้อสอบ IELTS TOEFL และ ข้อสอบทดสอบภาษาอื่นๆ แต่ ข้อดี ข้อสอบ Duolingo ที่เด่นชัด คือ ค่าสอบที่ไม่แพง , รอบสอบที่มีให้สอบตลอด , ใช้เวลาในการสอบน้อยกว่าข้อสอบ IELTS และ TOEFL , ข้อสอบเป็นการวัดทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมกัน ไม่เหมือนข้อสอบอื่นๆ ที่จะวัดทีละทักษะ ส่วน ข้อเสีย Duolingo คือ เป็นข้อสอบใหม่ ทำให้หนังสือเตรียมสอบ ค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับข้อสอบอื่นๆ

Duolingo มีข้อดี ข้อเสีย
ข้อดี ข้อเสีย
เป็นการสอบออนไลน์จากที่ไหนก็ได้ที่มีอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และสภาพแวดล้อมที่เงียบ เนื่องจากเป็นการสอบออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางไปที่สนามสอบ จึงมีกฎการสอบที่เข้มงวดมาก เช่น ห้ามจดโน้ตระหว่างสอบ,ห้ามเบนสายตาออกจากหน้าจอ ต้องมองจอตลอดเวลาที่สอบเป็นต้น
ค่าสมัครสอบไม่แพง หากเทียบกับการสอบข้อสอบภาษาอังกฤษในระดับสากลเหมือนกัน เช่น IELTS, TOEFL iBT
รอลผลสอบเพียง 48 ชั่วโมงหลังสอบ
ใช้เวลาทำข้อสอบเพียงแค่ 1 ชั่วโมง ซึ่งรวดเร็วกว่าข้อสอบแบบอื่น
Speaking ใช้เวลาในการตอบคำถามเพียง 1-3 นาที ทำให้ไม่ต้องตอบคำถามมากเกินไป และมีการส่งวีดีโอสัมภาษณ์ให้มหาวิทยาลัยดูประกอบการคัดเลือกเพิ่มเติมด้วย

 


สรุป ข้อดี Duolingo

ค่าสมัครสอบ (ประมาณ) 1,600 บาท
เวลาในการสอบ 1 ชม.
ระยะเวลารอผลสอบ 2 วัน
รอบสอบ มีสอบทุกวัน

 


คะแนน Duolingo

 

เกณฑ์การให้คะแนน ทักษะภาษาอังกฤษ
Literacy ความสามารถในการอ่านและเขียนของผู้สอบ
Conversation ความสามารถในการฟังและพูดของผู้สอบ
Comprehension ความสามารถในการอ่านและฟังของผู้สอบ
Prodution ความสามารถในการเขียนและพูดของผู้สอบ

 


รูปแบบ ข้อสอบ Duolingo

ประเภทของข้อสอบ Duolingo (Duolingo English Test : DET) ประกอบด้วยคำถามที่หลากหลาย ประเภทคำถามของ DET จะอธิบายไว้ด้านล่างเป็นแผนภาพแยกเป็นแต่ละประเภทคำถาม เพื่อให้ผู้สมัครสอบได้เข้าใจและคลายสงสัยถึงแต่ละส่วนของคำถาม

ข้อสอบ Duolingo Read and Complete คืออะไร

ข้อสอบ “การอ่านและทำให้สมบูรณ์” ต้องการให้ผู้เข้าสอบ“พิมพ์ตัวอักษรที่หายไปเพื่อทำให้ข้อความด้านล่างสมบูรณ์” สำหรับคำถามประเภทนี้ ผู้สมัครจะเติมคำในช่องว่างของคำที่ไม่สมบูรณ์ในข้อความ

ข้อสอบมีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 3 นาที

เทคนิคทำข้อสอบ Read and Complete : อ่านเนื้อความทั้งหมดก่อนที่จะพิจารณาคำแต่ละคำ ใช้คำใบ้ในบริบทเพื่อช่วยให้เติมคำได้อย่างสมบูรณ์

Duolingo Read and Complete
Read and Complete

ข้อสอบ Duolingo Read and Select คืออะไร

ข้อสอบ ส่วน “อ่านและเลือก” สำหรับคำถามอ่านและเลือกนี้ ผู้สอบจำเป็นต้อง “เลือกคำที่เป็นคำภาษาอังกฤษจริงๆ จากบัญชีคำศัพท์ทั้งหมด” ผู้สมัครจะต้องอ่านแต่ละคำในบัญชีรายชื่อและตัดสินใจเลือกว่าคำใดเป็นคำภาษาอังกฤษจริงๆ

ข้อสอบมีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 1 นาที

เทคนิคทำข้อสอบ Read and Select : เลือกเฉพาะคำที่เป็นคำภาษาอังกฤษจริงๆ ซึ่งอาจจะมีจำนวนกี่คำก็ได้ ดังนั้น ไม่ต้องกังวลหากบางคำถามจะเจอคำภาษาอังกฤษที่ถูกต้องมากกว่าคำถามอื่นๆ

Duolingo Read and Select
Read and Select

คืออะไร Duolingo Listen and Select คืออะไร

สำหรับประเภทคำถาม “ฟังและเลือก” ผู้สมัครจำเป็นต้อง “เลือกคำที่เป็นคำภาษาอังกฤษจริงๆ จากบัญชีคำศัพท์ทั้งหมด” คล้ายกับการอ่านและเลือก เราจะต้องพยายามหาคำที่เป็นภาษาอังกฤษจริงๆ แต่ในคำถามข้อนี้ เราจะต้องฟังเพื่อหาว่าคำไหนเป็นคำภาษาอังกฤษจริงๆ

ข้อสอบมีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 1.30 นาที

เทคนิคทำข้อสอบ Listen and Select : เราต้องตั้งใจฟังแต่ละพยางค์ของคำให้ดี คำหลอกบางคำอาจมีความแตกต่างจากคำจริงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ให้เลือกเฉพาะคำที่เป็นคำภาษาอังกฤษจริงๆ เท่านั้น

Duolingo Listen and Select
Listen and Select

ข้อสอบ Duolingo Listen and Type คืออะไร

สำหรับคำถามประเภท “ฟังและพิมพ์” นี้ ผู้เข้าสอบจะต้องพิมพ์ข้อความที่ผู้เข้าสอบได้ยินในโจทย์นี้ ผู้เข้าสอบจะได้ยินคนพูดข้อความและต้องฟังให้ได้ว่าได้ยินว่าอะไร

ข้อสอบมีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 1 นาที

เทคนิคทำข้อสอบ Listen and Type : พิมพ์สิ่งที่ได้ยินก่อน แล้วค่อยตรวจสอบคำตอบในสิ่งที่พิมพ์อีกครั้งโดยการกดปุ่มเล่นซ้ำ เพื่อเปรียบเทียบกับข้อความที่พิมพ์ไปแล้ว

 

Duolingo Listen and Type
Listen and Type

ข้อสอบ Duolingo Read Aloud คืออะไร

สำหรับคำถาม “อ่านออกเสียง” ผู้สมัครจะต้องบันทึกเสียงตัวเองขณะพูดข้อความด้านล่าง ในคำถามประเภทนี้ จะให้อ่านข้อความที่พิมพ์ไว้ด้านล่าง และพูดออกเสียงกับไมโครโฟนที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อสอบมีจำนวน 3-7 ข้อ ให้เวลาข้อละ 20 วินาที

เทคนิคทำข้อสอบ Read Aloud : หากคุณมีเวลาให้ฝึกพูดออกเสียงข้อความนั้นๆ ก่อนจะเริ่มบันทึก ให้สังเกตการเว้นวรรคของข้อความให้ดี เพื่อช่วยให้ เว้นจังหวะได้อย่างถูกต้อง และให้เว้นช่วงสั้นๆ ในแต่ละเครื่องหมายจุลภาค (comma)

Duolingo Read Aloud
Read Aloud

ข้อสอบ Duolingo Write About the Photo คืออะไร

ผู้สมัครจะที่เขียนบรรยายเกี่ยวกับรูปภาพ จะต้อง “เขียนหนึ่งหรือสองประโยคเพื่อบรรยายรูปภาพ” สำหรับคำถามประเภทนี้ จะเห็นรูปภาพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วต้องเขียนบรรยายรูปภาพนั้น

ข้อสอบมีจำนวน 3 ข้อ ให้เวลาข้อละ 60 วินาที

เทคนิคทำข้อสอบ Write About the Photo : พยายามอธิบายลงลึกไปที่รายละเอียดของรูปภาพ ไม่ใช่เพียงการบรรยายแบบง่ายๆ คำสั่งของโจทย์ให้เราเขียนประโยคสมบูรณ์หนึ่งประโยค แต่พยายามเขียนให้มากกว่าหนึ่งประโยค เนื่องจากการเขียนตอบที่ยาวขึ้น จะช่วยให้ได้แสดงทักษะทางภาษามากขึ้น

Duolingo Write About the Photo
Write About the Photo

ข้อสอบ Duolingo Speak About the Photo คืออะไร

สำหรับคำถามพูดอธิบายเกี่ยวกับรูปภาพ ผู้สมัครจำเป็นต้อง “พูดบรรยายเกี่ยวกับรูปภาพด้านล่างอย่างน้อย 30 วินาที” ผู้สมัครจะพูดบรรยายเกี่ยวกับรูปภาพที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

ข้อสอบมีจำนวน 1 ข้อ ให้เวลาข้อละ 30-60 วินาที

เทคนิคทำข้อสอบ Speak About the Photo : การพูดบรรยายรูปภาพนั้น ให้เราพูดเหมือนกับว่าเรากำลังอธิบายให้คนที่ไม่เห็นรูปภาพนั้น สามารถนึกภาพตามได้ พูดด้วยจังหวะที่เป็นธรรมชาติและออกเสียงให้ชัดเจน

Duolingo Speak About the Photo
Speak About the Photo

ข้อสอบ Duolingo Read then Write คืออะไร

สอบ Duolingo การอ่านและเขียนนั้น ผู้สมัครจำต้อง “เขียนตอบคำถามที่โจทย์ให้มาอย่างน้อย 50 คำ” คำถามประเภทนี้ จะต้องอ่านและพร้อมเขียนตอบ หลังจากนั้น ผู้เข้าสอบจะต้องเขียนตอบอย่างน้อย 50 คำ

ข้อสอบมีจำนวน 1 ข้อ ให้เวลาข้อละ 5 นาที

เทคนิคทำข้อสอบ Read then Write : เขียนให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะเขียนได้ ตราบใดเท่าที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและสิ่งที่เขียนนั้นเกี่ยวข้องกับหัวข้อ ไม่จำเป็นต้องจำกัดแค่ 50 คำ

Duolingo Read then Write
Read then Write

ข้อสอบ Duolingo Read then Speak คืออะไร

ข้อสอบการอ่านและพูดนั้น ผู้เข้าสอบจะต้อง “พูดเกี่ยวกับคำถามที่อยู่ด้านล่าง” สำหรับคำถามประเภทนี้ ผู้เข้าสอบจะเห็นโจทย์ที่ให้มาอยู่แล้ว และให้พูดตอบคำถามนั้น โดยมีเวลาเตรียมตัว 30 วินาที

ข้อสอบมีจำนวน 2 ข้อ มีเวลาให้เตรียมการพูด 30 วินาที

เทคนิคทำข้อสอบ Read then Speak : พูดอย่างเป็นธรรมชาติและชัดเจน ใช้คำและโครงสร้างให้หลากหลาย

Duolingo Read then Speak
Read then Speak

ข้อสอบ Duolingo Listen then Speak คือ

คำถามฟังและพูด ผู้เข้าสอบจะต้อง “พูดตอบคำถามที่คุณได้ยิน” สำหรับคำถามประเภทนี้ ผู้เข้าสอบจะได้ยินโจทย์คำถาม และพูดตอบ

ข้อสอบมีจำนวน 1 ข้อ ให้เวลา 90 วินาที

เทคนิคทำข้อสอบ Duolingo Listen then Speak : เวลาสอบจะต้องมั่นใจว่าได้ยินและเข้าใจชัดเจนในสิ่งที่โจทย์พูด ก่อนที่จะเริ่มกดบันทึกเพื่อพูดตอบคำถาม ผู้เข้าสอบสามารถกดปุ่มฟังสิ่งที่โจทย์พูดซ้ำได้อีก 2 ครั้ง (รวมทั้งหมดเป็น 3 ครั้ง)

Duolingo Listen then Speak
Listen then Speak

ข้อสอบ Duolingo Complete the Sentences คือ

สำหรับโจทย์เติมให้ประโยคสมบูรณ์ ผู้เข้าสอบจะต้อง “เลือกคำที่เหมาะสมที่สุดเพื่อไปเติมในแต่ละช่องว่าง” ในโจทย์นี้ ผู้สอบจะเห็นบทความที่มีข่องว่างเว้นไว้หลายช่อง ให้เลือกคำเพื่อไปเติมให้ความให้ในบทความสมบูรณ์

ข้อสอบมีจำนวน 2 ชุดบทความ มีคำถามชุดละ 6 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 7-8 นาที

เทคนิคทำข้อสอบ Complete the Sentences : อ่านประโยคทั้งหมดก่อน และใช้คำใบ้ในบริบทเพื่อให้ช่วยคุณตัดสินใจว่าจะเลือกคำใดที่เป็นคำที่ดีที่สุด

Duolingo Complete the Sentences
Complete the Sentences

ข้อสอบ Duolingo Complete the Passage คือ

สำหรับโจทย์ให้เติมให้บทความให้สมบูรณ์ ผู้สอบ Duolingo จำต้อง “เลือกประโยคที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง” ในโจทย์นี้ จะได้เห็นบทความสองส่วน โดยมีประโยคที่ขาดหายไปอยู่ตรงกลาง

เทคนิคทำข้อสอบ Complete the Passage : บางส่วนของบทความจะคล้ายกับบทความในโจทย์เติมให้ประโยคสมบูรณ์ที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้ ผู้สอบต้องมั่นใจว่าต้องอ่านในแต่ละส่วนให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเนื้อหาส่วนใหม่

Duolingo Complete the Passage
Complete the Passage

ข้อสอบ Duolingo Highlight the Answer คือ

ผู้สมัครที่ทำโจทย์ไฮไลท์คำตอบ จะต้อง “เลือกและลากข้อความเพื่อไฮไลท์คำตอบของคำถามด้านล่าง” ผู้สอบจะเห็นคำถามบนจอ และจะต้องหาคำตอบและไฮไลท์ข้อความคำตอบในบทความ

เทคนิคทำข้อสอบ Highlight the Answer : เลือกให้ถูกต้องและครอบคลุม และจะต้องมั่นใจว่าไฮไลท์เฉพาะส่วนที่เป็นคำตอบของคำถามที่โจทย์ถามเท่านั้น

Duolingo Highlight the Answer
Highlight the Answer

ข้อสอบ Duolingo Identify the Idea คือ

สำหรับโจทย์ Duolingo อภิปรายความคิดนี้ ผู้สอบจะต้อง “เลือกความคิดที่แสดงไว้ในบทความ” ในโจทย์นี้ ผู้สอบจะต้องเลือกตัวเลือกความคิดจากหลายๆ ตัวเลือกที่แสดงความคิดที่เหมาะสมจากบทความได้ดีที่สุด

เทคนิคทำข้อสอบ Identify the Idea : ให้อ่านและพิจารณาแต่ละตัวเลือกอย่างละเอียดรอบคอบ

Duolingo Identify the Idea
Identify the Idea

ข้อสอบ Duolingo Title the Passage คือ

ในการทำโจทย์ตั้งชื่อเรื่องนี้ ผู้สอบจะต้อง “เลือกชื่อเรื่องที่เหมาะสมที่สุดให้กับบทความ” โดยผู้เข้าสอบจะเลือกชื่อเรื่องของบทความจากตัวเลือกที่โจทย์ให้มา

เทคนิคทำข้อสอบ Title the Passage : บางตัวเลือกที่โจทย์ให้มาอาจดูใกล้เคียงกับชื่อเรื่อง แต่ขอให้ผู้สอบเลือกตัวเลือกที่คิดว่าเป็นชื่อเรื่องที่เหมาะสมที่สุดกับบทความทั้งหมด

Duolingo Title the Passage
Title the Passage

ข้อสอบ Duolingo Writing Sample คือ 

สำหรับตัวอย่างการทดสอบการเขียน ผู้สอบจะต้อง “เขียนบรรยายโดยมีเวลา 3-5 นาทีเกี่ยวกับหัวข้อด้านล่าง”

ข้อสอบมี 1 หัวข้อ ให้เวลา 5 นาที

เทคนิคทำข้อสอบ Duolingo Writing Sample : จะต้องเขียนตอบ และต้องเขียนด้วยความยาวในระยะเวลาอย่างน้อย 3 นาที

 

Duolingo Writing Sample
Writing Sample

ข้อสอบ Duolingo Speaking Sample คือ

สำหรับตัวอย่างการทดสอบการพูดนั้น ผู้สมัครจะต้อง “พูดประมาณ 1-3 นาทีเกี่ยวกับหัวข้อด้านล่าง”

ข้อสอบมี 1 ชุด ให้เวลาสอบ 3 นาที

พาร์ทนี้จะไม่ถูกนำไปคิดคะแนน แต่จะส่งให้มหาวิทยาลัยที่เราจะยื่นคะแนนแทน

เทคนิคทำข้อสอบ Duolingo Speaking Sample : ผู้สอบจะได้อ่านข้อความที่โจทย์ขึ้นให้ จากนั้น คุณก็จะพูดอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อที่แสดงไว้

Duolingo Speaking Sample
Speaking Sample

 

 


Duolingo สอบได้กี่ครั้ง

การสมัครสอบ Duolingo สามารถสมัครได้ 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยจะเริ่มนับจากการสมัครสอบครั้งแรก

 


ติวสอบ Duolingo

เรียน Duolingo ให้พร้อมสำหรับการสอบแบบครบทุกทักษะ ไม่ว่าจะเป็น Reading (การเขียน), Listening (การฟัง), Writing (การเขียน), และ Speaking (การพูด) ด้วยคอร์สเรียน เตรียมสอบ duolingo แบบตัวต่อตัว ที่สามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียนสดที่สถาบัน หรือเรียนสดผ่าน zoom อีกทั้งยังสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้อีกด้วย นอกจากนี้คอร์สเรียนรยังสามารถปรับการสอนตามพื้นฐานของนักเรียนได้ด้วยว่าอยากให้เริ่มจากพื้นฐานหรือเน้นการฝึกทำข้อสอบ ใครที่ต้องการสอบ Duolingo English Test แต่ยังไม่ได้เริ่มเตรียมตัวอย่างจริงจัง คอร์ส ติว Duolingo ตัวต่อตัว จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

 

เรียนตัวต่อตัว 
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง
20 ชม. 30 ชม. 40 ชม.
1 คน 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :

  • คอร์ส เรียน Duolingo ตัวต่อตัว มีห้องเรียนส่วนตัว / เรียนที่สถาบัน MBK / ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้ กรณีไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถ ติว TOEFL ตัวต่อตัว ผ่านทางออนไลน์ได้

 


ติว Duolingo ออนไลน์

ติวสอบDuolingo Test ให้พร้อมได้อย่างอิสระ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยคอร์ส ติว duolingo Online ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดตารางเรียน เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเรียนได้จากทุกที่ เนื้อหาการเรียนครอบคลุมทั้งการปรับพื้นฐาน Grammar และการฝึกทำข้อสอบแบบครบทุกพาร์ท ไม่ว่าจะกังวลพาร์ท Reading (การเขียน),  Listening (การฟัง),  Writing (การเขียน) หรือ  Speaking (การพูด) ก็มีให้ติวครบแบบคอร์สเดียวจบ

 

เปรียบเทียบ Duolingo IELTS TOEFL CEFR

 

FAQ

ทำไมต้องติวสอบ Duolingo English Test กับ CHULA TUTOR?

เนื้อหาในคอร์สได้อัพเดท ข้อสอบรอบล่าสุดให้กับน้องๆ จึงทำให้มั่นใจได้ว่า คอร์สเรียนออนไลน์นี้ สามารถทำให้ผู้เรียน ได้คะแนนตามที่หวังได้อย่างแน่นอน

เรียนออนไลน์จะดีหรอ? จะเข้าใจเหมือนเรียนสดไหม?

เนื้อหาในคอร์สเรียนออนไลน์ สอนตั้งแต่พื้นฐาน สรุปเรื่องที่รู้ในการสอบ ไปจนถึง ตะลุยข้อสอบ ต่อให้ผู้เรียนห่างหายภาษาอังกฤษ มานานก็เรียนได้

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor