IELTS   TOEIC     GED     SAT   CU-TEP   CU-AAT   CU-BEST   CU-ATS    TU-GET   TOEFL   GMAT    IGCSE   SMART-II    GAT
Facebook Twitter YouTube

ติวเตอร์ หนุงหนิง


ชื่อ: ชลธาร มุกดาประกร (หนุงหนิง)

Part Listening เป็นครึ่งหนึ่งของข้อสอบ TOEIC นั้นหมายความว่า หากนักเรียนสามารถทำข้อสอบพาร์ทนี้ได้ นักเรียนก็สามารถพิชิต ข้อสอบ TOEIC ได้อย่างง่ายดาย แต่หลายคนมักมีปัญหากับการฟัง เพราะเนื่องจากไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวันจึงทำให้ข้อสอบในส่วนนี้เป็นส่วนที่ยากไปเลย ด้วยเหตุผลเพราะ ไม่ถนัด ฟังบทสนทนาในข้อสอบไม่ทัน ฟังสำเนียงไม่ออก อ.หนุงหนิง จึงได้จัดเต็ม Listening แบบไม่ให้หลุดอีกต่อไป ด้วยเทคนิคการถ่ายทอดที่จะทำให้นักเรียนในคลาส สนุก กล้าที่จะพูด กล้าที่จะตอบ จนทำให้เกิดความมั่นใจในการทำข้อสอบ Listening ไปสู่ Speaking ในชีวิตประจำวัน

ความรู้สึกประทับใจของนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ (ผู้ก่อตั้งจุฬาติว
ติวเตอร์) ร่วมกับโครงการ TO BE NUMBER ONEทูลกระหม่อนหญิง อุบล รัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็น องค์ประธาน
++ อ่านต่อ
ระวังภัยมิจฉาชีพนำชื่อทางสถาบัน
กวด วิชา จุฬาติวเตอร์ไปแอบอ้าง เนื่องจากทาง สถาบันได้รับรายงานว่าใน ขณะนี้มีกลุ่ม มิจฉาชีพนำชื่อทางสถาบัน ไปแอบอ้าง


Facebook FanPage


Google+


CHULATUTOR

   IELTS   TOEIC     GED      SAT  SAT-II CU-TEP   CU-AAT   CU-BEST   CU-ATS    TU-GET   TOEFL    GMAT    IGCSE SMART-II    MUIC