IELTS   TOEIC     GED     SAT   SAT-II   CU-TEP   CU-AAT   CU-BEST   CU-ATS    TU-GET   TOEFL   GMAT    IGCSE   SMART-II    MUIC
Facebook Twitter YouTube


     toeic

เรียน toeic รับรองผล 700+
เรียนติว toeic ตัวต่อตัว
เทคนิคในการเตรียมตัวสอบ toeic
เทคนิคเตรียมตัวสอบ toeic grammar
เทคนิคเตรียมตัวสอบ toeic reading
เทคนิคเตรียมตัวสอบ toeic listening
สมัคร สอบ toeic
ข้อสอบ toeic online
แผนที่สอบ toeic
แจกฟรี ตัวอย่าง ข้อสอบ toeic
toeic score กับการใช้จริง
blog toeic

 

Follow US
 

 
ความรู้สึกประทับใจของนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ (ผู้ก่อตั้งจุฬาติว
ติวเตอร์) ร่วมกับโครงการ TO BE NUMBER ONEทูลกระหม่อนหญิง อุบล รัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็น องค์ประธาน
++ อ่านต่อ
ระวังภัยมิจฉาชีพนำชื่อทางสถาบัน
กวด วิชา จุฬาติวเตอร์ไปแอบอ้าง เนื่องจากทาง สถาบันได้รับรายงานว่าใน ขณะนี้มีกลุ่ม มิจฉาชีพนำชื่อทางสถาบัน ไปแอบอ้าง


Facebook FanPage


Google+


   อาจารย์ประจำวิชา toeic
toeic
ดนัย วงษา (อ.เดียร์)

"เรียน TOEIC ง่ายๆ กับเรื่องใกล้ตัว"

sat
จาริตร์ สิทธุ
"แบไต๋ ข้อสอบ TOEIC กับอาจารย์ที่สอบ TOEIC ได้คะเเนนเต็ม"
sat
ชลธาร มุกดาประกร
(หนุงหนิง)
"Listening ไม่หลุด" หมดปัญหา ฟังไม่ทัน-ฟังไม่รู้เรื่อง-ฟังจนเหนื่อย
3 ทางด่วนพิเศษ พิชิต TOEIC ภายใน 16 วัน

toeic readingคลิป เก็งข้อสอบ พิชิต TOEIC ฉบับเจาลึก...เข้าใจง่าย


TOEIC Reading Comprehension (Reading)

 

ข้อสอบ TOEIC Part 7: TOEIC Reading
ข้อสอบการอ่านในโทอิคจะเป็นการอ่านข้อความทางธุรกิจในรูปแบบที่หลากหลายมีทั้งที่เป็นเนื้อความแบบสั้น กลาง และยาว โดยจุดเด่นอย่างหนี่งที่ไม่เหมือนใครของข้อสอบโทอิค คือ ข้อสอบมีทั้งบทความเดี่ยว และบทความคู่ โดยมีจำนวนคำถาม ดังนี้

 

 

เวลาที่ควรใช้คือ 45 นาที (ทั้งหมดมี 48 ข้อ หรือราวๆ ข้อละ 1 นาที นั่นเอง)

 

บทความที่นำมาออกสอบ TOEIC เป็นประจำ ได้แก่

Advertisements (โฆษณา) Forms (แบบฟอร์ม, ใบสมัครต่างๆ)
Charts, Graphs, Tables (ตาราง, กราฟ) Letters (จดหมาย)
Articles (บทความ) Memos (บันทึกข้อความ)
E-mails (อีเมลล์) Schedules (ตารางกิจกรรมการประชุม)

 

และประเภทของคำถาม TOEIC Reading มีดังนี้

 

 


 

 

 

คำว่า “appropriate” ในย่อหน้าที่ 1 บรรทัด 5 มีความหมายใกล้เคียงกับคำใดมากที่สุด

 

สำหรับในส่วนของ Single Passage จะมีอยู่ประมาณ 7–10 เรื่อง แต่ละเรื่องมีทั้งสั้นยาวแตกต่างกัน และจะตามมาด้วยคำถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ตั้งแต่ 2-5 ข้อ รวมทั้งหมดแล้ว 28 ข้อ และในส่วน Double Passages จะเริ่มตั้งแต่ข้อ 181-200 มี 4 คู่ คู่ละ 5 คำถาม โดยอาจจะออกเป็น ตารางเดินรถไฟคู่กับอีเมลล์เนื้อหาเกี่ยวกับการจองตั๋ว หรือใบแจ้งหนี้จากบริษัทคู่กับอีเมลล์เขียนไปถามค่าบริการที่คิดเกินขึ้นมา หรือเป็นตารางกิจกรรมการสัมมนาคู่กับอีเมลล์เปลี่ยนแปลงเวลาลำดับในการจัดงาน เป็นต้น

 

ปัญหาส่วนใหญ่ของผู้อ่านคือไม่รู้ศัพท์และไม่ได้มีโอกาสอ่านบทความ จดหมาย ป้ายประกาศ ข้อความต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษมากนัก จึงทำให้ใช้เวลาในการอ่านมากพอสมควร และท้ายที่สุดทำให้ทำข้อสอบ TOEIC Reading ไม่ค่อยจะทันก่อนหมดเวลา สำหรับทางแก้ไขนั้น การฝึกแปลบทความ TOEIC ให้เป็นภาษาไทย เพื่อที่ว่าเวลาสอบ TOEIC จริงจะได้สามารถจดจำเรื่องและมีประสบการณ์ในการแปลมากยิ่งขึ้น การฝึกแปลนั้นอาจจะใช้เวลามากมายมหาศาลสำหรับผู้สอบ TOEIC แต่อยากให้มองในระยะยาวว่าหากท่องจำคำศัพท์ได้และฝึกอ่านบทความอย่าสม่ำเสมอนั้น จะช่วยเสริมสร้างให้เราสามารถจดจำเนื้อเรื่องอย่างรวดเร็ว และรู้ว่าคำไหนสำคัญ คำไหนไม่สำคัญต่อเนื้อหาและคำถามในเรื่องนั้นๆ

 

ส่วนเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEIC ให้ไว อาจไม่จำเป็นต้องฝึกอ่านด้วยการทำข้อสอบ TOEIC ทั้งชุดในครั้งเดียว แต่อาจเลือกทำบางเรื่อง โดยต้องจับเวลาในการทำตามจำนวนคำถามในโจทย์ที่มี ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรื่องนั้นมี 3 ข้อ ก็จับเวลา 3 นาที, หากเรื่องใดมีคำถาม 5 ข้อ ก็จับเวลา 5 นาที แล้วเมื่อฝึกจนคล่องก็อาจใช้กลยุทธ์ -1 เข้ามาเสริม เช่น ถ้าเรื่องนั้นมี 3 ข้อ ก็จับเวลา 3 นาที (- 1 นาที) = ต้องทำเรื่องนี้ให้จบภายใน 2 นาที โดยวัตถุประสงค์ของการฝึกทำเช่นนี้ต้องการจะทำให้ไม่กลัวเวลาที่ต้องไปสอบจริง และเพิ่มพูนทักษะการอ่านให้ไวขึ้นด้วย

 

สุดท้าย สิ่งที่ต้องระวังในการทำ TOEIC Reading คือ ผู้สอบ TOEIC จะต้องรู้กลุ่มพวกคำเหมือนคำคล้ายไว้ด้วย เพราะข้อสอบ TOEIC มักนำคำตอบจากบทความมาเขียนใหม่ ในรูปแบบประโยคที่แตกต่างจากของเดิม


อาจารย์ประจำวิชา TOEIC
ดนัย วงษา (อ.เดียร์)

"เรียน TOEIC ง่ายๆ กับเรื่องใกล้ตัว"

จาริตร์ สิทธุ
"แบไต๋ ข้อสอบ TOEIC กับอาจารย์ที่สอบ TOEIC ได้คะเเนนเต็ม"
ชลธาร มุกดาประกร
(หนุงหนิง)
"Listening ไม่หลุด" หมดปัญหา ฟังไม่ทัน-ฟังไม่รู้เรื่อง-ฟังจนเหนื่อย

CHULATUTOR


   IELTS   TOEIC     GED      SAT  SAT-II CU-TEP   CU-AAT   CU-BEST   CU-ATS    TU-GET   TOEFL    GMAT    IGCSE SMART-II    MUIC