chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

IELTS คือ

IELTS  คือ ระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ เป็นข้อสอบที่ใช้มากกว่า 100 ประเทศ และเป็นที่นิยมแพรหลายทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ หรือเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในหลักสูตรนานาชาติ

 

ข้อสอบ IELTS เป็นออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ประเภทวิชาการ (Academic Module) ในการศึกษาต่อตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป และ ประเภททั่วไป (General Training Module)

 

เกณฑ์การให้คะแนน ของ IELTS จะไม่มีตกหรือผ่าน แต่จะขึ้นอยู่กับสถาบันที่จะนำคะแนนไปยื่นเข้า ส่วนใหญ่จะกำหนดอยู่ที่ 6.0 ระดับคะแนนมีตั้งแต่ 0 ถึง 9 เลยนะ หรือเค้าจะเรียกว่าได้ Band โดยจะมีการวัดทั้งหมด 4 ทักษะด้วยกัน โดยจะวัดเป็นระดับคะแนนรวม ผ่านการเฉลี่ยของทั้ง 4 ทักษะ โดยดูว่าเศษของคะแนนจะถูกปัดขึ้น (0.25 และ 0.75 ปัดขึ้น) คะแนนเป็นลักษณะเพิ่มทีละ 0.5 เช่น มี 6 , 6.5 , 7 , 7.5 จนถึง 9

 

ข้อสอบ IELTS มีทั้งหมด 4 ทักษะ

IELTS listening

มีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลา 30 นาที โดยจะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีฟังและตอบ แบ่งเป็น 4 ส่วน 1- 2 ส่วนแรกจะเป็นการสนทนาชีวิตประจำวัน ส่วนที่ 3 เป็นบทสนทนาทางวิชาการมากขึ้น เช่น การสนทนาระหว่างอาจารย์กับนักเรียน ส่วนสุดท้าย เป็นการฟังบรรยายโดยคนพูดเพียงคนเดียว เช่น นักเรียนฟังอาจารย์เพื่อแลคเชอร์

 

IELTS reading

มีข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลา 60 นาที มีทั้งหมด 3 เฉลี่ยแต่ละบทความก็ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ลักษณะข้อสอบ ประมาณ บทความนิตยสาร หนังสือพิมพ์ เชิงวิชาการ มีทั้งกากบาท จับคู่ เติมคำ หรือมี True / False / Not Given ด้วย ซึ่งถือว่ามีการลวงคำขั้นสูงอยู่พอสมควร

 

IELTS writing

จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ให้เวลา 60 นาที เรื่องแรก คือ เขียนในลักษณะอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง เราจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ที่เด่นๆ โดยที่ต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำเป็นอย่างต่ำ และจำกัดเวลาทั้งหมด 20 นาที เรื่องที่สอง คือ เขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ และเป็นการแสดงความคิดเห็น การหาทางออก ของปัญหา หรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ และให้เวลา 40 นาที

 

IELTS speaking

การพูด (Speaking) ให้เวลาประมาณ 10 -15 นาทีแล้วแต่บุคคล โดยทางศูนย์สอบจะมีการอัดเทปของเราด้วย ทักษะการพูด แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆไป การใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนที่สอง กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้ และจะให้เราพูดคนเดียวประมาณ 5-6 นาที และ ส่วนสุดท้ายจะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่สอง

 

โดยส่วนมากแล้วการสอบจะเรียงเริ่มจากสอบ Listening –> Reading –> Writing –> Speaking

 

สนใจดูรายละเอียดคอร์ส เรียน IELTS ได้ที่ https://www.chulatutor.com/ielts/

 

 

อ่านต่อ