CBSE hay CISCE hay IGCSE là tốt nhất ? IB hay IGCSE tốt hơn ?

IGCSE FAQ

GCSE và IGCSE giống nhau hay không ?

Hãy thử nghĩ IGCSE là phiên bản Quốc tế của GCSE, được phát triển từ 30 năm trước, để cho sinh viên Quốc tế được công nhận giáo dục có cùng tiêu chuẩn với GCSE. GCSE có các khóa dạy và học các môn học, có dạng bài tập về nhà dành cho những học sinh học từ xa. Do đó IGCSE cho phép người học tiếp cận với trình độ giáo dục và loại bỏ trở ngại trở thành khoá học rất phổ biến. Ngoài những khác biệt được đề cập ở trên, không có sự khác biệt nào khác. Cả trường đại học và nhà tuyển dụng đều cho rằng cả hai đều có khả năng và uy tín như nhau.

 

GCSEs có khó hơn IGCSE không ?

Có nhiều người nỗ lực để tìm hiểu xem liệu GCSE có khó hơn IGCSE hay không. Tuy nhiên, mặc dù đã thu thập được dữ liệu nhưng không có bằng chứng nào cho thấy Cambridge IGCSE cho điểm dễ dàng hơn. GCSEs của Anh Quốc được cải tiến mới thành Cambridge International rằng con số cho thấy tỷ lệ thí sinh đạt điểm cao không có nghĩa là kỳ thi đó sẽ “dễ dàng hơn”. Nhưng trong trường hợp này, người nộp đơn (Học sinh của trường tư thục) làm bài tốt hơn.

 

IGCSE dễ hơn GCSEs mới hay không ?

Không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Cambridge IGCSEs dễ hơn hoặc dễ ghi điểm hơn so với các GCSEs được sửa đổi mới Anh Quốc. Cambridge International nêu con số cho thấy tỷ lệ thí sinh đạt điểm cao không có nghĩa là kỳ thi sẽ “dễ dàng hơn”, nhưng trong trường hợp này, người nộp đơn (Học sinh của trường tư thục) làm bài tốt hơn.

 

IGCSEs có dễ hơn không ?

Không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Cambridge IGCSEs dễ dàng hoặc dễ ghi điểm hơn so với các GCSEs được sửa đổi mới của Anh Quốc. Khóa học không thay đổi, nhưng các thí sinh tham gia kỳ thi đó thì khác nhau. Cambridge International nêu những con số cho thấy tỷ lệ phần trăm của những người đã từng đạt điểm cao trong một kỳ thi kiểm tra trình độ là cao hơn, không có nghĩa là kỳ thi dễ dàng hơn. Nhưng trong trường hợp này, thí sinh dự thi (học sinh của IGCSE từ các trường tư) làm bài thi tốt hơn.

 

IGCSEs có khó hơn GCSEs 2020 hay không ?

Không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Cambridge IGCSEs dễ hơn hoặc dễ ghi điểm hơn so với các GCSEs – được sửa đổi mới của Anh Quốc. Các môn học trong nhiều chương trình học tương đối giống nhau và cả hai bằng đều ở cùng cấp độ. Cambridge International những con số cho thấy tỷ lệ phần trăm của những người đã từng đạt điểm cao trong một kỳ thi kiểm tra trình độ là cao hơn, không có nghĩa là kỳ thi dễ dàng hơn. Nhưng trong trường hợp này, thí sinh dự thi (học sinh của IGCSE từ các trường tư) làm bài thi tốt hơn.

 

IGCSE được công nhận hay không ?

IGCSE được phát triển từ 30 năm trước bởi Cambridge Assessment International Education, nhằm cho sinh viên quốc tế được công nhận tiêu chuẩn như GCSE. Cả IGCSE và GCSE đều có các môn học tương đối giống nhau, cả hai bằng giáo dục đều ở cùng một cấp độ. Do đó, cả trường đại học và nhà tuyển dụng lao động đều cho rằng cả hai đều có khả năng và uy tín như nhau.

 

Học sinh CBSE có thể đăng ký IGCSE hay không ?

Học sinh CBSE có thể chuyển sang học IGCSE nếu cần thiết. Tuy nhiên, điều quan trọng cần biết là cả hai có phương pháp học tập khác nhau. Chương trình học IGCSE khá nặng và khắt khe do học sinh sẽ phải được đánh giá kết quả liên quan đến tất cả các chủ đề trong suốt cả năm học. Ngoài ra, IGCSE cho điểm số từ các bài tập được giao và việc ứng dụng các kỹ năng và kiến thức được giảng dạy.

 

Có thể vào đại học mà không có trình độ A hay không ?

Có thể vào đại học mà không có trình độ A. Học sinh có thể chọn học tại một khóa học tương đương, chẳng hạn như: Chương trình tú tài quốc tế (International Baccalaureate ) là một chương trình phổ biến mà hầu hết các trường đại học chấp nhận. Tiếp cận Văn bằng Giáo dục Đại học (Higher Education Diploma) cũng là một ví dụ khác, đây là một cách thuận tiện để giúp học sinh vào được đại học mà không phải mất nhiều thời gian học tập.

 

Học sinh IB có thể thi IIT hay không ?

IGCSE là một ban giáo dục được công nhận nếu vượt qua tiêu chí tiêu chuẩn 12 môn học như: Vật lý, Hóa học và Toán học với số điểm trên 50%, cho thấy học sinh quyền chọn thi IIT nhưng phải tham gia các kỳ thi khác như: Kỳ thi tuyển sinh chung (nâng cao) để đủ điều kiện thi JEE (cấp độ nâng cao). Các thí sinh sẽ phải thi kỳ thi JEE (Chính) được tổ chức bởi Hội đồng JEE Apex vào tháng Tư trước.

 

Học sinh IB có thể thi NEET được hay không ?

Học sinh có thể thi IB, được chấp nhận ở Ấn Độ và học sinh có quyền thi NEET. Tuy nhiên, học sinh IB có thể sẽ gặp vấn đề khi thi NEET do học sinh sẽ phải học môn Vật lý, Hóa học và Sinh học ở lớp 12. Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với trang web chính thức của NEET.

 

Học sinh IGCSE có thể thi IIT được hay không ?

Học sinh có thể thi được nếu họ học hết lớp 12 và học các môn Vật lý, Hóa học và Toán học với số điểm trên 50% có nghĩa là họ có quyền lựa chọn thi IIT, cho thấy học sinh quyền chọn thi IIT nhưng phải tham gia các kỳ thi khác như: Kỳ thi tuyển sinh chung (nâng cao) để đủ điều kiện thi JEE (cấp độ nâng cao). Các thí sinh sẽ phải thi kỳ thi JEE (Chính) được tổ chức bởi Hội đồng JEE Apex vào tháng Tư trước.

 

Học sinh IGCSE có thể thi JEE được hay không ?

Học sinh có thể thi để có đủ điều kiện tham gia kỳ thi JEE (Nâng cao), Các thí sinh sẽ phải thi kỳ thi JEE (Chính) được tổ chức bởi Hội đồng JEE Apex vào tháng Tư trước. Thí sinh nên kiểm tra tiêu chí JEE (Chính) 2020 trước khi đăng ký thi. Ngoài ra, các thí sinh phải có tất cả các bằng cấp, nếu không có thể sẽ bị từ chối trong quá trình tuyển sinh vào trường đại học.

 

Độ tuổi bao nhiêu cũng có thể thi GCSEs lần nữa có phải không ?

Nếu bạn không hài lòng với điểm số hiện tại của mình hoặc không đáp ứng các tiêu chí tối thiểu để học tiếp, bạn có thể sẽ xem xét và thi lại. Mọi người đều có thể thi lại GCSE mà không hạn chế về tuổi tác hoặc kinh nghiệm. Cho dù bạn mới tốt nghiệp hay đã tốt nghiệp được một thời gian rồi cũng không quá muộn để bạn thi lại.

 

Có thể thi IGCSE lại được hay không ?

Có thể thi lại được nếu bạn không hài lòng với kết quả hiện tại hoặc điểm số hiện tại chưa đáp ứng các tiêu chí tối thiểu để học tiếp, bạn có thể sẽ xem xét và thi lại. Mọi người đều có thể thi lại GCSEs mà không hạn chế về tuổi tác hoặc kinh nghiệm. Cho dù bạn mới tốt nghiệp hay đã tốt nghiệp được một thời gian rồi cũng không quá muộn để bạn thi lại.

 

Các trường đại học ở Úc có chấp nhận IGCSE không ?

IGCSE là một chương trình học đạt tiêu chuẩn và được công nhận trên toàn thế giới. Các trường đại học ở Úc chấp nhận IGCSE và A-level quốc tế, giống như bằng chứng cho thấy các thí sinh đã học xong THPT. Các trường đại học có thể có thêm các yêu cầu liên quan đến tuyển sinh, chẳng hạn như IELTS, TOEFL hoặc SAT. Thí sinh có thể liên hệ trực tiếp với trường đại học để biết thêm về những yêu cầu khác.

 

Trường đại học có chấp nhận IGCSE không ?

IGCSE là một chương trình học đạt tiêu chuẩn và được công nhận trên toàn thế giới. Các trường đại học ở Úc chấp nhận IGCSE và A-level quốc tế, giống như bằng chứng cho thấy các thí sinh đã học xong THPT. Các trường đại học có thể có thêm các yêu cầu liên quan đến tuyển sinh, chẳng hạn như IELTS, TOEFL hoặc SAT. Thí sinh có thể liên hệ trực tiếp với trường đại học để biết thêm về những yêu cầu khác.

 

Trường cao đẳng ở Ấn Độ có chấp nhận IGCSE không ?

Chương trình IGCSE là chương trình học đáng tin cậy trên toàn cầu. Ở Ấn Độ, chương trình này được giảng dạy ở hơn 130 trường học. Chương trình này được Hiệp hội Đại học Ấn Độ (AIU) công nhận là chương trình học tương đương với CBSE, ICSE, v.v. IGCSE có rất nhiều môn học và thúc đẩy các tiêu chuẩn giáo dục cấp độ đại học thông qua thực hành dạy và học. Tóm lại, các trường cao đẳng ở Ấn Độ chấp nhận IGCSE.

 

Các trường đại học ở Ấn Độ có chấp nhận A Levels không ?

Các trường đại học ở Ấn Độ chấp nhận cấp độ A. Hầu hết học sinh ở Ấn Độ thi IGCSE (Lớp 10) với ít nhất bảy môn học và ba đến bốn môn học ở A Levels (Lớp 12). Những môn học này được coi là những môn học tương đương với kỳ thi vượt cấp ở Ấn Độ và được công nhận trên toàn quốc. Ngoài ra, liên hệ trực tiếp với các trường đại học để tìm hiểu thêm về các yêu cầu tuyển sinh là điều rất quan trọng.

 

Trường đại học ở Nam Phi có chấp nhận Cambridge không ?

Các trường đại học Nam Phi chấp nhận bằng giáo dục của Cambridge, Cambridge IG được công nhận là chương trình học tương đương với giáo dục lớp 11 ở Nam Phi, Cambridge AS tương đương với lớp 12 và Cambridge A tương đương với Lớp 13. Điều quan trọng là bạn phải liên hệ trực tiếp với trường đại học để tìm hiểu thêm về các tiêu chí tuyển sinh.

 

Trường đại học ở Nam Phi có chấp nhận IGCSE không ?

IGCSE là một chương trình học đạt tiêu chuẩn, được công nhận trên toàn thế giới và có độ tin cậy hàng đầu thế giới. Ở Nam Phi, Cambridge IG được công nhận là chương trình học tương đương với lớp 11 ở Nam Phi, Cambridge AS tương đương với lớp 12 và Cambridge A tương đương với lớp 12 và Cambridge A tương đương với lớp 13 trong thời gian ngắn. Tóm lại, trường đại học ở Nam Phi chấp nhận IGCSE.

 

Các trường đại học có chấp nhận IGCSE không ?

IGCSE là một chương trình học đạt tiêu chuẩn được công nhận trên toàn thế giới và có độ tin cậy hàng đầu thế giới. Các trường đại học trên thế giới đều chấp nhận IGCSE và International A-levels được có là bằng chứng thể hiện rằng thí sinh đã tốt nghiệp THPT. Trường đại học có thể sẽ có thêm các yêu cầu tuyển sinh, chẳng hạn như IELTS, TOEFL hoặc SAT. Các thí sinh có thể liên hệ trực tiếp với trường đại học để tìm hiểu thêm về những yêu cầu khác.

 

Các trường đại học có chấp nhận việc thi lại hay không ?

Hầu hết các trường học và cao đẳng cho phép thi lại môn Toán và môn tiếng Anh trong khi học các môn học khác. Còn đối với các môn khác thì sẽ phải tự tin rằng cần phải thi lại. Một điều quan trọng khác là phải biết được liệu trường đại học có chấp nhận hay không, nếu không cần thiết thì không phải thi lại. Điều quan trọng nhất trong vấn đề này đều phụ thuộc vào trường đại học.

 

Các trường đại học ở Canada có chấp nhận IGCSE không ?

IGCSE là một chương trình học đạt tiêu chuẩn được công nhận trên toàn thế giới và có độ tin cậy hàng đầu thế giới. Các trường đại học hàng đầu ở Canada yêu cầu cả Cambridge International AS và A Levels, nhưng một số trường cao đẳng và đại học sẽ chấp nhận học sinh học 5 môn học IGCSEs Cambridge đạt từ điểm C trở lên. Tìm hiểu trực tiếp với các trường đại học về những yêu cầu khác là điều rất quan trọng.

Ở Úc có A Levels không ?

Có vẻ như các trường học hoặc các cao đẳng ở Úc không mở khoá học A Level, có thể học tại các tổ chức giáo dục phi chính quy, được tổ chức dạy và học theo hệ thống tại Vương quốc Anh. Tuy nhiên, nếu hoàn thành A Level thì hãy xem xét học chương trình cử nhân tại một trường đại học Úc. Hầu hết các tổ chức đó đều có yêu cầu tuyển sinh đầu vào tối thiểu là 2 A và tối đa là 2 AS.

 

Canada có chấp nhận A Levels hay không ?

A-level được chấp nhận rộng rãi ở Canada. Nói chung, nếu đạt điểm 3 A C hoặc cao hơn thì không khó để có thể chọn trường đại học nghiên cứu ở Canada. Một số trường đại học có thể sẽ chấp nhận 2 A Level và GCSEs. Hơn nữa, trong một số trường hợp có thể vào học tại một trường đại học chỉ với AS levels.

 

IGCSE có được tính vào Progress 8 hay không ?

Điểm Progress 8 được tính bằng cách so sánh điểm Attainment 8 của mỗi học sinh với điểm thi quốc gia của các học sinh khác mà có cùng kết quả thi KS2 SAT. Chứng chỉ IGCSE sẽ không còn được tính là 8 nữa bởi vì có cải tiến mới cho ngôn ngữ tiếng Anh và văn học Anh của GCSEs và cả hai môn đó sẽ đủ điều kiện để xét duyệt.

 

IGCSE có bị hết hạn hay không ?

IGCSE khác với các kết quả thi khác, chẳng hạn như IELTS hoặc TOEFL, chỉ có giá trị trong hai năm. Kết quả IGCSE không bị hết hạn, nó giống như một bằng tốt nghiệp THPT không có ngày hết hạn. Bất kể bạn đã học xong khóa học IGCSE bao lâu, bạn vẫn có thể sử dụng bằng IGCSE của mình được.

 

IELTS khó đến mức nào ?

IELTS có thể sẽ rất khó hoặc rất dễ, IELTS là bài thi nhằm đánh giá khả năng tiếng Anh. Các câu hỏi trong bài kiểm tra rất đơn giản và không được thiết kế để đánh lừa người làm bài kiểm tra. Người làm bài kiểm tra có thể đạt được điểm cao nếu họ chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Có rất nhiều bài tập mà bạn đã từng học và làm quen trước kỳ thi. Điều quan trọng là chúng ta phải cách ghi điểm của bài thi.

 

Làm thế nào để kiểm tra kết quả IGCSE trực tuyến ?

Trước hết, bạn phải đăng ký để nhận kết quả thi trực tuyến. Điều này có thể được thực hiện bằng cách truy cập vào Cambridge English Online Service và nhấp vào nút đăng ký. Sau đó phải nhập ID người đăng ký và số bí mật từ bước xác nhận đăng nhập. Sau đó, bạn có thể nhập địa chỉ email và chọn mật khẩu. Khi kết quả kiểm tra đã sẵn sàng, bạn sẽ nhận được một email xác nhận. Sau đó, bạn có thể đăng nhập để xem kết quả thi.

 

Làm thế nào để đăng ký thi IGCSE ?

Có ba bước dễ dàng để đăng ký thi IGCSE. Trước hết, bạn phải điền thông tin vào đơn đăng ký trực tuyến thông qua hệ thống đăng ký thi của trường học. Thứ hai, phải trả lệ phí thi. Thứ ba, phải gửi giấy tờ để được xác nhận. Cần lưu ý rằng, bạn phải có một email hợp lệ vì tất cả các thông tin liên quan đến việc đăng ký sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản email một cách tự động.

 

Khóa học IGCSE là như thế nào ?

Chương trình giảng dạy IGCSE được thiết kế để dành cho học sinh được học hơn 70 môn học khác nhau và khuyến khích họ tạo mối liên hệ giữa các môn học. Học sinh học trong chương trình IGCSE có thể học ít nhất 5 môn học và tối đa 14 môn học. Các môn học chính của IGCSE bao gồm ngôn ngữ thứ nhất, ngôn ngữ thứ hai, Toán học và một hoặc nhiều môn học có trong Khoa. Sinh viên có thể chọn học các môn học khác, từ khoa học xã hội đến nghệ thuật và công nghệ.

 

Canada yêu cầu học IGCSE bao nhiêu môn học ?

Điều này phụ thuộc vào trường đại học mà bạn đăng ký. Mỗi trường đại học có những yêu cầu tuyển sinh riêng. Ví dụ, hầu hết các trường đại học hàng đầu ở Canada yêu cầu ít nhất 5 môn học đạt điểm B trở lên. Còn các trường đại học ít cạnh tranh khác có thể sẽ yêu cầu điểm thấp hơn và ít môn hơn. Điều này có nghĩa là đạt điểm B hoặc C có thể sẽ có cơ hội được tuyển ở mức trung bình đến khá.

 

Có bao nhiêu môn học bắt buộc trong kỳ thi IGCSE ở Anh ?

Điều này phụ thuộc vào trường đại học mà bạn đăng ký. Mỗi trường đại học có những yêu cầu tuyển sinh riêng. Ví dụ, hầu hết các trường đại học hàng đầu yêu cầu ít nhất 5 môn học đạt điểm B trở lên. Các trường đại học ít cạnh tranh khác có thể yêu cầu điểm thấp hơn và ít môn hơn. Điều này có nghĩa là điểm B hoặc C cũng có cơ hội được tuyển ở mức trung bình đến khá.

 

Yêu cầu bao nhiêu môn học IGCSE tại Hoa Kỳ ?

Điều này phụ thuộc vào trường đại học mà bạn đăng ký. Mỗi trường đại học có những yêu cầu tuyển sinh riêng. Ví dụ, hầu hết các trường đại học hàng đầu yêu cầu ít nhất 5 môn học đạt điểm B trở lên. Các trường đại học ít cạnh tranh khác có thể yêu cầu điểm thấp hơn và ít môn hơn. Điều này có nghĩa là điểm B hoặc C cũng có cơ hội được tuyển ở mức trung bình đến khá.

 

IGCSE tiếng Anh dạy những môn học nào nhiều ?

IGCSE ESL (tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai) được chia thành hai loại chính, đó là chính quy và bổ túc. Vào cuối mỗi hình thức học sẽ phải có ba môn học, bao gồm: Đọc và viết, nghe và nói dành cho các loại môn học chính qu hoặc đọc và viết, nghe và nói cho các môn học bổ túc. Đối với văn học Anh, có ba kỳ thi khác nhau, bao gồm văn xuôi và ca hát, kịch và văn học chưa từng thấy ở trong lớp học.

 

Môn Toán học của IGCSE có môn nào nhiều ?

Có hai loại: Môn học chính và môn học bổ túc. Mỗi loại bao gồm hai môn, chẳng hạn như toán bổ túc sẽ phải thi Paper 2 và Paper 4. Mỗi loại đề thi có thời gian và thang điểm khác nhau. Mức độ khó của từng loại cũng khác nhau. Có thể tải tài liệu của các môn học khác nhau trong năm vừa qua và bảng điểm trên trang web chính thức của Cambridge IGCSE.

 

Hàng năm có bao nhiêu sinh viên thi IGCSE ?

Có hơn 120.000 học sinh tham dự kỳ thi IGCSE trong năm. Chương trình học này rất phổ biến cho nhóm học sinh bởi vì có các môn học đa dạng. Ngoài ra, phương pháp giảng dạy cũng khuyến khích học sinh liên kết giữa các môn học với nhau, nó cũng làm giảm các trở ngại trong việc dạy và học mà GCSE có và có khả năng và đặc quyền ngang bằng với GCSE.

 

Nên đăng ký bao nhiêu môn trong IGCSE ?

Ít nhất phải có bốn môn học bao gồm tiếng Anh và Toán học. Thông thường, hầu hết học sinh học 8 môn IGCSE trở lên. Các môn học mà học sinh bao gồm nhiều môn học trong nhiều Khoa như tiếng Anh, văn học Anh, Toán học, Khoa khoa học (Hoặc khoa học đơn hoặc khoa học kép), khoa nhân văn (Địa lý và lịch sử) và khoa ngôn ngữ. Khoa học máy tính cũng là một môn học phổ biến trong thời đại kinh tế số hoá.

 

Có thể thi lại A levels được bao nhiêu lần ?

Chỉ có thể thi A level mỗi năm một lần. Bình thường kỳ thi sẽ bắt đầu vào tháng Sáu. Có nghĩa là bạn có thể đăng ký để thi lại trong năm tiếp theo và chỉ có thể thi lại một lần. Do đó, điều quan trọng là phải cố gắng học tập chăm chỉ để thi A level và nên thi qua trong lần đầu tiên để bạn không phải thi lại nữa.

 

Có thể thi IELTS được bao nhiêu lần ?

IELTS là một bài thi nhằm đánh giá khả năng tiếng Anh của bạn. Các kỳ thi được tổ chức ít nhất hai lần một tháng tại hầu hết các trung tâm tổ chức thi. Không có hạn chế về số lần thi và bạn có thể thi lại bao nhiêu lần tùy ý. Tuy nhiên, bạn nên dành cho bản thân ít nhất một vài tuần trước kỳ thi tiếp theo. Bởi vì nó sẽ giúp bạn có nhiều thời gian hơn để học và chuẩn bị thi đạt điểm cao hơn.

 

IGCSE tốn bao nhiêu năm ?

Các khóa học Cambridge IGCSE mất hai năm để hoàn thành. Kỳ thi IGCSE sẽ diễn ra vào cuối kỳ. Các kỳ thi được tổ chức hai lần một năm vào tháng Sáu và tháng Mười Một. Kết quả thi được công bố vào tháng 8 và tháng 1. Bạn có thể truy cập trang web chính thức của Cambridge IGCSE để luyện đề thi cũ.

 

IGCSE có lệ phí là bao nhiêu ?

Giá của IGCSE phụ thuộc vào trường IGCSE mà bạn đang học. Học phí của từng trường có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Một số học sinh chọn đăng ký một chương trình dạy kèm đặc biệt dành riêng cho kỳ thi IGCSE. Lệ phí thi mỗi môn là 57,94 bảng. Ngoài ra còn có phí phụ thu là 55/79/105 euro.

 

Điểm A B trong IGCSE có được coi là tốt hay không ?

Điểm hạng A hoặc B trong IGCSE là tốt. Bởi vì hầu hết các trường đại học hàng đầu yêu cầu điểm cao hơn Cs. Điểm phổ biến nhất của hầu hết các trường đại học là A *, A và B. Tuy nhiên, các trường đại học ít cạnh tranh hơn chấp nhận điểm thấp hơn A. Nếu bạn đạt điểm As hoặc Bs, bạn cũng có cơ hội tốt để được tuyển.

 

Cambridge có phải là IGCSE không ?

Không phải, đây là điều quan trọng mà các bạn cần biết về sự khác biệt. Cambridge có nghĩa là Đại học Cambridge, được thành lập vào năm 1209. Cambridge là trường đại học lâu đời thứ hai trên thế giới tại các quốc gia nói tiếng Anh và là trường đại học lâu đời thứ tư trên thế giới. IGCSE có nghĩa là chứng chỉ giáo dục Trung học phổ thông Quốc tế, là kỳ thi được tổ chức bằng tiếng Anh, được phát triển bởi Kỳ thi quốc tế của Đại học Cambridge.

 

Cambridge giống IGCSE hay không ?

Không giống, đây là điều quan trọng mà các bạn cần biết về sự khác biệt. Cambridge có nghĩa là Đại học Cambridge, được thành lập vào năm 1209. Cambridge là trường đại học lâu đời thứ hai trên thế giới tại các quốc gia nói tiếng Anh và là trường đại học lâu đời thứ tư trên thế giới. IGCSE có nghĩa là chứng chỉ giáo dục Trung học phổ thông Quốc tế, là kỳ thi được tổ chức bằng tiếng Anh, được phát triển bởi Kỳ thi quốc tế của Đại học Cambridge.

 

CBSE có dễ hơn IGCSE không ?

Câu trả lời của từng người sẽ có thể khác nhau. Đối với một số học sinh, CBSE dễ dàng hơn vì bài thi phụ thuộc vào kiến thức trong sách giáo khoa, còn IGCSE đòi hỏi tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, v.v. Tuy nhiên, những học sinh khác nghĩ rằng IGCSE chuẩn bị đơn giản hơn vì nó đòi hỏi sự hiểu biết nhiều hơn các kỹ năng khác.

 

CIE có giống IGCSE hay không ?

Không giống, CIE có nghĩa là Cambridge International Examinations, là nơi quản lý các bằng GCSE, IGCSE A-level, v.v. IGCSE có nghĩa là Chứng chỉ giáo dục trung học Quốc tế, là một kỳ thi được tổ chức bằng tiếng Anh, được phát triển bởi Kỳ thi quốc tế của Đại học Cambridge. Đầu tiên là một phần của trường đại học, còn lại là một kỳ thi do cơ quan của trường đại học phát triển.

 

Ở Singapore, nền giáo dục miễn phí hay không ?

Giáo dục cơ bản là miễn phí đối với tất cả người dân Singapore tại các trường học thuộc phạm vi của Bộ Giáo dục. Nhưng mỗi học sinh sẽ nộp thêm một khoản phí phụ thu không quá 13 đô la Singapore mỗi tháng. Khoản phí này được coi là nhỏ đối với các trường công lập. Còn các trường tư, mặc dù nhận được một số tiền từ chính phủ nhưng vẫn tính phí nhiều hơn so với các trường công lập.

 

GCSE có tốt hơn IGCSE không ?

Các trường cao đẳng, đại học và nhà tuyển dụng đều cho rằng cả GCSE và IGCSE đều có khả năng và quyền lực ngang nhau. Không có cái nào tốt hơn cái nào, cả hai khóa học đều khuyến khích học sinh phát triển kỹ năng tư duy phê phán và dạy nhiều môn học. Sự khác biệt đáng kể duy nhất là IGCSE là một chương trình học mà không có bài tập về nhà.

 

IB và IGCSE có giống nhau không ?

IB và IGCSE không giống nhau. Cả hai đều có sự khác nhau hoàn toàn. IB là khuôn khổ giáo dục, dưới IB có các chương trình khác như: Chương trình tiểu học (PYP) cho trẻ em từ 3-12 tuổi, Chương trình THCS (MYP) cho các em từ 11-16 tuổi và Văn bằng IB dành cho các em từ 16-19 tuổi, v.v. Nhưng IGCSE là một chương trình học tương đương với với GCSE của Anh Quốc.

 

IB có khó không ?

So với các bài học trên lớp thông thường, học IB thường được coi là khó hơn và khá khó so với AP. Tuy nhiên, đối với nhiều học sinh, độ khó tăng dần lên không phải là vấn đề lớn. Nhưng vấn đề là dành nhiều thời gian hơn cho việc học. IB tập trung vào quản lý thời gian và có sự tự do trong học tập.

 

IB có phù hợp với học sinh Ấn Độ không ?

IB là một khuôn khổ giáo dục được công nhận trên toàn cầu. Do đó, nó phù hợp đối với học sinh Ấn Độ cũng như các học sinh ở các quốc gia khác. Các kỹ năng mà học sinh có được từ IB rất hữu ích. IB tập trung vào quản lý thời gian, tự do và sự quan tâm của mỗi người, khá miễn phí và thách thức học sinh ở nhiều lĩnh vực khác nhau, thúc đẩy học sinh phát triển tư duy và áp dụng những gì được giảng dạy trong lớp vào các tình huống lạ lẫm.

 

IB hay IGCSE tốt hơn ?

Thật khó để quyết định cái nào dễ hơn. Đối với một số học sinh thì IGCSE dường như mang tính lý thuyết nhiều hơ, có những thí nghiệm và thực hành trong mà học sinh sẽ được giáo viên hướng dẫn. Mặt khác, IB tập trung vào sự quan tâm mỗi học sinh, học sinh IB phải toàn diện và sẽ phải tham gia các hoạt động ngoại khóa thúc đẩy thể chất, tư duy sáng tạo, công tác nhân đạo, dự án cá nhân và viết văn.

 

IGCSE có phải là một chương trình giáo dục thuộc hệ thống giáo dục của Vương quốc Anh không ?

IGCSE có phải là một chương trình giáo dục thuộc hệ thống giáo dục của Vương quốc Anh. IGCSE hay Chứng chỉ giáo dục trung học quốc tế ở mức độ cơ sở của chương trình giáo dục Vương quốc Anh (được gọi là GCSE) nhưng đã được phát triển và chuyển đổi thành một chương trình giảng dạy theo định hướng quốc tế hơn. IGCSE có nhiều môn học để lựa chọn và có khả năng và quyền như GCSE.

 

IGCSE có phải là bằng tốt nghiệp THPT không ?

Có. Học sinh IGCSE thường đăng ký học 5 đến 10 môn học mà họ quan tâm và là môn học được mở trong trường của mình. Học sinh IGCSE đăng ký tám môn và đạt từ điểm A * đến điểm C được coi có bằng tương đương với bằng tốt nghiệp THPT.

 

IGCSE có phải là A-level không ?

IGCSE là bằng tốt nghiệp THPT chuẩn bị cho học sinh học tiếp lên cấp độ cao hơn, bao gồm A Levels và BTEC cấp 3, Cambridge Pre-U, IB và các chương trình học tương đương khác. Để dễ hiểu hơn, hãy xem A Level là tên chung của Chứng chỉ chung của Chứng chỉ giáo dục nâng cao (GCE A level) A Level là cấp độ cao nhưng IGCSE thì không phải.
IGCSE có được chấp nhận ở Malaysia không ?
IGCSE được mở dạy ở nhiều trường quốc tế tại Malaysia và được các trường đại học ở Malaysia chấp nhận. IGCSE tương đương với kỳ thi GCSE của Vương quốc Anh và được chấp nhận trên toàn thế giới. Điểm số cần thiết để xét tuyển ở mỗi trường đại học có thể sẽ khác nhau.
IGCSE có được công nhận tại Mỹ không ?
IGCSE được công nhận trên toàn thế giới và được chấp nhận ở Mỹ. Tuy nhiên, chỉ có chứng chỉ IGCSE là không đủ điều kiện để học tại một trường đại học ở Mỹ. Bạn phải có bằng tốt nghiệp giáo dục trung học như A-level Cambridge, CIE A-level hoặc bằng tương đương, chẳng hạn như Bằng tú tài quốc tế (International Baccalaureate Diploma)
IGCSE có phải là O-Level hay không ?
IGCSE không phải là O-level. Tuy nhiên, các khóa học IGCSE của Cambridge được phát triển nhằm hỗ trợ phát triển các khóa học hiện đạ và các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận có thể so sánh với cấp độ British GCSE và GCE O-level. Do đó, ngay cả khi chúng khác nhau thì cả hai cũng đều có tiêu chuẩn như nhau, có khả năng và quyền như nhau.
IGCSE và Cambridge có giống nhau hay không ?
Không giống nhau, đây là điều quan trọng mà bạn cần biết về sự khác biệt của 2 loại này. Cambridge có nghĩa là Đại học Cambridge, được thành lập vào năm 1209. Cambridge là trường đại học lâu đời thứ hai trên thế giới tại các quốc gia nói tiếng Anh và là trường đại học lâu đời thứ tư trên thế giới. IGCSE có nghĩa là Chứng chỉ Giáo dục Trung học Quốc tế, là kỳ thi được tổ chức thi bằng tiếng Anh, được phát triển bởi Kỳ thi Quốc tế của Đại học Cambridge.
IGCSE và ICSE có giống nhau hay không ?
IGCSE không giống với ICSE. IGCSE hay Chứng chỉ giáo dục trung học quốc tế, được phát triển từ một chương trình giáo dục của Vương quốc Anh có tên là GCS, đạt tiêu chuẩn quốc tế và được chấp nhận trên toàn cầu. Mặt khác, ICSE hoặc Chứng chỉ Giáo dục trung học Ấn Độ, sử dụng các tiêu chuẩn của Ấn Độ.
IGCSE có tốt hơn CBSE không ?
Thật khó để xác định cái nào tốt hơn cái nào. CBSE là Hội đồng Giáo dục Trung học, trong khi IGCSE là Chứng chỉ Giáo dục Trung học Quốc tế. Học sinh từ bất kỳ hội đồng nào cũng có thể tham gia Hội đồng IGCSE ở lớp 9, trong khi học sinh CBSE phải học Hội đồng CBSE từ đầu đến lớp 12. Một số học sinh thấy rằng CBSE đạt điểm cao dễ hơn, trong khi các học sinh khác lại nghĩ rằng IGCSE sẽ mất ít thời gian hơn.
IGCSE có dễ hơn ICSE hay không ?
Thật khó để nói rằng cái nào dễ dàng hơn. IGCSE giữ các tiêu chuẩn quốc tế trong chương trình giảng dạy GCSE của Vương quốc Anh và được chấp nhận trên toàn thế giới. Trong khi đó, ICSE giữ các tiêu chuẩn địa phương của Ấn Độ. Cả hai chứng chỉ này đều được cấp bởi những hội đồng khác nhau và cho các khối khác nhau. Sự khác biệt quan trọng của cả hai đều phụ thuộc vào nội dung, hệ thống phân loại khối và loại hệ thống.
IGCSE có dễ dàng hơn O-Level không ?
GCE Ordinary Level (còn được gọi là O level), được coi là khó hơn so với GCSE do có cách cho điểm âm, đã bị hủy bỏ và thay thế bằng Chứng chỉ Giáo dục Trung học Phổ thông (GCSE). Kỳ thi GCSE là kiểu phần chia từng phần, cho phép thi lại nhiều lần và nộp bài tập về nhà cũng được. Có thể kết luận rằng IGCSE dễ hơn O level.
IGCSE English là ngôn ngữ thứ hai có được trường đại học công nhận không ?
Cambridge IGCSE English là ngôn ngữ thứ hai được các trường đại học và nhà tuyển dụng công nhận, là bằng chứng về khả năng hiểu và giao tiếp bằng tiếng Anh của họ. Nhằm mục đích cho sinh viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh nhưng sử dụng tiếng Anh như một công cụ học tập. Tuy nhiên, một số trường đại học hoặc cao đẳng ở Anh chỉ chấp nhận các bài kiểm tra tiếng Anh từ danh sách được liệt kê trong UKVI. Các trường đại học có những yêu cầu đó sẽ không chấp nhận Cambridge IGCSE English để làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh của thí sinh.

IGCSE English có tương đương với IELTS hay không ?
Một số trường đại học xem xét IGCSE English khi là ngôn ngữ mẹ đẻ (Khóa học 0500 và 0522) và Tiếng Anh CIE, IGCSE là ngôn ngữ thứ hai (Khoá học 0510 và 0511) tương đương với IELTS. Ví dụ như Queen Mary xem xét rằng tổng điểm là C trong IGCSE English là ngôn ngữ mẹ đẻ sẽ tương đương với IELTS 6.0

Có nhiều nỗ lực để tìm hiểu xem liệu GCSE có khó hơn IGCSE hay không. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy Cambridge IGCSEs dễ ghi điểm hơn so với GCSEs phiên bản mới của Anh. Cambridge International nêu con số cho thấy rằng tỷ lệ thí sinh đạt điểm thi cao không có nghĩa là kỳ thi đó sẽ ‘dễ dàng hơn’. Nhưng trong trường hợp này, những thí sinh (Học sinh của trường tư thục) làm bài thi tốt hơn.

IGCSE có khó hơn O-levels hay không ?
Rất khó để đạt điểm cao ở O-level, khó hơn so với IGCSE. Một phần là do O levels có cách cho điểm âm, có nghĩa là điểm sẽ bị trừ mỗi khi trả lời sai hoặc có chữ viết xấu. Ngược lại, các kỳ thi GCSE là kiểu phân từng phần và cũng cho phép thi lại và nộp bài được.

IGCSE có được công nhận tại Malaysia không ?
Chứng chỉ IGCSE được mở ở nhiều trường quốc tế tại Malaysia và được các trường đại học Malaysia chấp nhận. Chứng chỉ giáo dục trung học quốc tế (IGCSE) tương đương với chứng chỉ GCSE ở Anh và là một bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới. Điểm cần thiết để đăng ký vào mỗi trường đại học có thể sẽ khác nhau.

IGCSE có được công nhận tại Singapore không ?
Theo các tiêu chuẩn do Cambridge đặt ra, IGCSE được quốc tế công nhận và là chứng chỉ tương đương với Cambridge O-Level ở Singapore và GCSE tại Vương quốc Anh. Do đó, nó cũng được chấp nhận ở Singapore. Tuy nhiên, điểm số cần thiết để đăng ký học tại mỗi trường đại học có thể sẽ khác nhau.

IGCSE có được công nhận ở Anh Quốc không ?
Các tiêu chuẩn do Cambridge đặt ra, IGCSE được quốc tế công nhận và tương đương với GCSE ở Anh Quốc. IGCSE mới được công nhận bởi hơn 300 trường tư ở Anh. Các trường đại học có thể sẽ yêu cầu thêm các bài kiểm tra như bằng tú tài quốc tế A-level Scotland (IB) và BTEC cấp 3.

IGCSE có khó hơn CBSE không ?
Rất khó để đánh giá xem cái nào khó hơn. CBSE là Hội đồng Giáo dục Trung học cơ sở, trong khi IGCSE là Chứng chỉ Giáo dục Trung học Quốc tế. Học sinh từ bất kỳ hội đồng nào cũng có thể tham gia Hội đồng IGCSE ở lớp 9. Trong khi đó, học sinh CBSE phải học hội đồng CBSE từ đầu đến lớp 12. Đối với một số học sinh, CBSE dễ dàng đạt điểm cao hơn, trong khi đó cũng có những học sinh khác cho rằng IGCSE dành ít thời gian hơn.

IGCSE có khó hơn ICSE không ?
Thật khó để nói cái nào khó hơn hay dễ hơn. IGCSE giữ tiêu chuẩn quốc tế về chương trình giáo dục GCSE của Anh Quốc và được chấp nhận trên toàn thế giới. Trong khi đó, ICSE giữ tiêu chuẩn địa phương của Ấn Độ. Cả hai chứng chỉ được cấp bởi các hội đồng khác nhau và cho các khối khác nhau. Sự khác biệt chính của cả hai phụ thuộc vào nội dung, hệ thống phân khối, giảng dạy và các loại hệ thống.

Toán học có phải là môn học bắt buộc đối với IGCSE không ?
Tham khảo từ hội đồng CIE thì không có môn học nào là bắt buộc đối với IGCSE. Những yêu cầu về môn học bắt buộc này dựa vào các quy tắc tuyển sinh đại học, nó cũng phụ thuộc vào chương trình học mà mình đăng ký. Ví dụ, nếu đăng ký vào Khoa Thương Mại thì hầu hất tất cả các trường đại học đều yêu cầu thí sinh phải vượt qua ít nhất là tiếng Anh và Toán học trong chứng chỉ IGCSE hoặc tương đương.

O-Level và IGCSE có giống nhau hay không ?
Trước đây, khó đạt điểm cao trong bài kiểm tra O-Level hơn so với IGCSE, một phần vì O-Level có cách cho điểm âm. Có nghĩa là điểm sẽ bị trừ mỗi khi bạn trả lời sai hoặc có chữ viết tay xấu. Ngược lại, các kỳ thi GCSE là kiểu phân thành từng phần, cho phép kiểm tra lại và nộp bài.

O-Level có tương đương với hệ thống Matric hay không ?
Một trong những điều khác biệt chính là giáo dục hệ thống Matric là một khuôn khổ thuộc hội đồng giáo dục chính phủ hoặc địa phương của từng Quốc gia. Trong khi O-Levels là hệ thống giáo dục của Vương quốc Anh CIE (Cambridge International Education). Vương quốc tiến hành các kỳ thi O-Levels trên toàn thế giới và hệ thống này cũng được chấp nhận trên toàn thế giới.

O-Level có giống với SPM không ?
O-Level và SPM có hình thức tổ chưc thi và được phát triển bởi các tổ chức khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều tương đương với GCE O-Level, tương đương với Sijil Pelajaran Malaysia.
(SPM, trước đây được gọi bằng tiếng Anh là Chứng chỉ giáo dục Malaysia (MCE)), được điều hành bởi Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM, Hội đồng hiệu chuẩn ngôn ngữ Malaysia). Tất cả học sinh trung học khối lớp năm ở Malaysia đều phải thi SPM.

SAT có tốt hơn IGCSE không ?
Các bài kiểm tra của SAT và IGCSE hoàn toàn khác nhau. IGCSE tổ chức thi hơn 30 môn học và được coi là bằng tốt nghiệp trung học. Trong khi đó, SAT là bài kiểm tra để đánh giá sự sẵn sàng của học sinh trước khi bước vào học tiếp tại các trường đại học. Bài thi SAT tập trung vào một số môn như: Toán học, tiếng Anh và một số môn như Vật lý, v.v. Ngoài ra, bài thi các môn học của SAT khó hơn nhiều so với IGCSE, nhiều nội dụng trong đề kiểm tra ở cùng cấp độ với AS.

Ngôn ngữ thứ hai trong IGCSE có cần thiết hay không ?
Tham khảo Hội đồng CIE thì không có môn học nào bắt buộc trong kỳ thi IGCSE, nhưng hầu hết các trường học thường yêu cầu các môn học bắt buộc. Thông thường, yêu cầu môn học bắt buộc là từ những quy tắc tuyển sinh đại học và trường học. Ngoài ra, cũng phụ thuộc vào chương trình được học mà mình đăng ký để nghiên cứu nữa. Ví dụ, nếu đăng ký nghiên cứu ở một văn bằng nghệ thuật, thì hầu hết tất cả các trường đại học đều có yêu cầu tối thiểu là vượt qua các khóa học tiếng Anh cấp độ IGCSE hoặc đạt điểm tiếng Anh ở mức tương đương.

SPM có khó hơn IGCSE hay không ?
Đối với một số học sinh thì SPM được coi là khó hơn. Đối với IGCSE, học sinh có thể chọn môn học theo sở thích của họ, phải chọn ít nhất 6 đến 13 môn học. Ngược lại, các khóa học SPM thường thi 100% nhưng điểm số được coi là đạt khá thấp.

ACT khó hơn trước, phải không ?
Đề thi ACT ngày càng trở nên khó khăn hơn. Có thể là do học sinh bắt đầu đạt điểm cao hơn nên những người ra đề thi điều chỉnh đề thi khó dần lên, bằng cách tạo ra các câu hỏi và nội dung khó hơn để đảm bảo rằng chỉ một số ít học sinh đạt được mức giỏi.

Ở Canada có IGCSE hay không ?
Có thể khó để đăng ký IGCSE ở các tổ chức hoặc trung tâm giáo dục ở Canada, bởi vì các khóa học ở Canada phổ biến hơn. Tuy nhiên, chuẩn bị tham gia kỳ thi IGCSE thông qua các khóa học trực tuyến, gia sư ở các địa phương, đề thi và các tài liệu của những năm trước, v.v. và có thể tham dự kỳ thi IGCSE ở Canada. IGCSE được chấp nhận ở Canada và các quốc gia khác.

IGCSE có những môn học nào nhiều ?
Chương trình học chính của IGCSE bao gồm: Ngôn ngữ thứ nhất, ngôn ngữ thứ hai, Toán học và một hoặc nhiều môn khoa học khác. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn học các môn học khác nữa. Ví dụ, khóa học môn Sinh học của IGCSE bao gồm: Đặc điểm và phân loại sinh vật, di chuyển vào và ra khỏi ngoài tế bào, dinh dưỡng của con người, v.v.

O levels ở Anh là gì ?
O-levels, O level hoặc trình độ thông thường, còn được gọi là Chứng chỉ giáo dục chung (GCE), là một chương trình giáo dục của Vương quốc Anh. Bằng O-level ở Anh, Wales và Bắc Ireland được thay thế bằng Chứng chỉ giáo dục trung học cơ sở (GCSE). Điều đó có nghĩa là, O-Level bị bãi bỏ và thay thế bằng GCSE.

Những điểm mạnh của hội đồng IGCSE là gì ?
Điểm mạnh lớn nhất là IGCSE được công nhận trên toàn thế giới. Do đó, học sinh IGCSE có thể sử dụng để đăng ký học tại các trường đại học nước ngoài mà nước đó không chấp nhận CBSE và ICSE. Thứ hai là, khóa học nâng cao hơn và có nhiều môn học để lựa chọn. Hơn nữa, ngôn ngữ tiếng Anh và các môn kỹ thuật rất được coi trọng.

IGCSE có ích lợi như thế nào ?
Một trong những lợi ích quan trọng là IGCSE được chấp nhận trên toàn thế giới, vì vậy học sinh IGCSE có thể đăng ký học tại các trường đại học nước ngoài mà nước đó không chấp nhận CBSE và ICSE. Thứ hai, chương trình có cải tiến nhiều hơn và có nhiều môn học để lựa chọn. Ngoài ra nó cũng khuyến khích học sinh phát triển kỹ năng tư duy phân tích.

Môn học IGCSE dễ nhất là môn học nào ?
Câu trả lời có thể sẽ khác nhau tuỳ theo từng cá nhân. Nói chung, một số học sinh cho rằng các môn như ngoại ngữ hiện đại dễ, bởi vì tỷ lệ thi đỗ xác suất gần 90%, các môn khoa học như Sinh học, Hóa học và Vật lý đối với một số học sinh cũng được coi là môn dễ nhất trong kỳ thi GCSE.

* có nghĩa là gì trong IGCSE ?
A * (a *) là số điểm cao nhất trong Cambridge IGCSE. Trong khi đó, G (g) là điểm số thấp nhất. Điểm của Cambridge IGCSE bao gồm A * (a *), A (a), B (b), C (c). A, D (d), E (e), F (f) hoặc G (g). Các trường đại học hàng đầu thường chọn học sinh đạt điểm A * (a *), A (a), B (b). Còn hầu hết các trường đại học khác yêu cầu học sinh có điểm số cao hơn C (c). Các trường đại học ít cạnh tranh hơn có thể chấp nhận điểm thấp hơn.

IGCSE có nghĩa là gì ?
IGCSE là tên viết tắt của Certificate of International General Secondary Secondary (Chứng chỉ Trung học Phổ thông Quốc tế). Đây là phiên bản quốc tế của GCSE được phát triển từ 30 năm trước, để cho học sinh nước ngoài nhận được chứng nhận tương đương với GCSE. Các trường cao đẳng, đại học và nhà tuyển dụng đều cho rằng IGCSE tương đương với GCSE.

IGCSE tiếng Anh là gì ?
Bằng IGCSE tiếng Anh giống như một kỳ thi môn học tiếng Anh của GCSE, được tổ chức thi khắp nơi trên thế giới. Các khóa học tiếng Anh của IGCSE được chấp nhận và có thể so sánh với các môn học tiếng Anh của GCSE, được công nhận bởi chính phủ, người tuyển dụng lao động, sixth-form colleges và các cơ sở đào tạo giáo viên ở nhiều quốc gia.

IGCSE được vì như gì ? Ở Ấn Độ là gì ?
Do IGCSE chuẩn bị cho học sinh thi trong các kỳ thi cấp cao hơn, nên học sinh IGCSE có thể chọn học Văn bằng IB (B Diploma), khóa A-level hoặc chuyển sang Hội đồng Ấn Độ (như CBSE hoặc Hội đồng của Nhà nước). Khoá học IB là một khóa học từ lớp 10 đến 12.

Khóa học Cambridge IGCSE là gì ?
Khoá học Cambridge IGCSE là phiên bản toàn cầu đối với nhiều học viên và còn là khoá học dành cho sinh viên không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ. Cambridge IGCSE giúp học viên cải thiện hiệu quả bằng cách phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, đặt câu hỏi và giải quyết vấn đề thông qua nhiều môn học.

Sự khác biệt giữa IGCSE và IB là như thế nào ?
IB là một khuôn khổ giáo dục. Dưới IB có các chương trình khác như: Chương trình tiểu học (PYP) dành cho trẻ em từ 3-12 tuổi; Chương trình Trung học (MYP) dành cho trẻ em từ 11-16 tuổi và Văn bằng IB (IB Diploma) dành cho các em từ 16-19 tuổi, v.v. Ngược lại, IGCSE Là một chương trình quốc tế tương đương với bằng GCSE của Vương quốc Anh.

Edexcel IGCSE là gì ?
Edexcel IGCSE có nghĩa là Pearson Edexcel International GCSEs, là bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới với nội dung học thuật và đánh giá, được thiết kế đặc biệt cho học viên Quốc tế. International GCSEs là một phần của iProgress, là bằng giáo dục Pearson Edexcel toàn diện dành cho các em từ 5 đến 19 tuổi ở các trường quốc tế, có một hướng học tập nhất quán cho học sinh và giáo viên với sự hỗ trợ đẳng cấp thế giới, ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Điểm G trong IGCSE là gì ?
G (g) là lớp thấp nhất trong Cambridge IGCSE. Trong khi đó, A * (a *) là điểm cao nhất. Các điểm trong Cambridge IGCSE bao gồm A * (a *), A (a), B (b), C ( c), D (d), E (e), F (f) hoặc G (g). Các trường đại học hàng đầu quan tâm đến học sinh có điểm A * (a *), A (a), B (b). Các trường đại học khác yêu cầu học sinh phải có điểm cao hơn C (c). Các trường đại học ít cạnh tranh hơn có thể chấp nhận học sinh có điểm thấp hơn.

IB là tên viết tắt của International Baccalaureate (tú tài quốc tế). Đây là chương trình giáo dục được quốc tế công nhận, dành cho học sinh từ 16-19 tuổi. Dưới IB có các chương trình như khác nhau như: Chương trình tiểu học (PYP) dành cho trẻ em từ 3-12 tuổi; Chương trình Trung học (MYP) dành cho các em trong độ tuổi từ 11-16 tuổi và Văn bằng IB (IB Diploma) dành cho các em từ 16-19 tuổi, v.v. Mặt khác, IGCSE còn được gọi là Chứng chỉ giáo dục trung học quốc tế (International General Certificate of Secondary Education), là một chương trình quốc tế tương đương với chứng chỉ GCSE của Vương quốc Anh.

IGCSE A level là gì ?
A-Level là một môn học cao cấp thứ hai của GCE (General Certificate of Education -Chứng chỉ giáo dục chung). Học sinh lớp 12 và 13 trong độ tuổi từ 16-18 tuổi là các nhóm đăng ký học A levels, bao gồm khoảng 80 môn học, có thể học tiếp các môn học đã đăng ký trong lớp 10 và 11 hoặc đăng ký học môn học mới.

IGCSE AS Level là gì ?
AS Level là môn học cấp thấp hơn so với A levels và tương tự như năm đầu tiên của A levels và được thi bởi các em học sinh lớp 12 và 13. AS bao gồm 180 giờ học, tương đương với một nửa của A-level. Nếu như học đầy đủ số tiết song song với các môn học khác, thường sẽ mất một năm học.

Kỳ thi IGCSE là gì ?
Các kỳ thi IGCSE được chia thành hai loại là: Pearson Edexcel và Cambridge. IGCSE là viết tắt của Certificate of International General Secondary (Chứng chỉ Trung học Phổ thông Quốc tế), là phiên bản Quốc tế của GCSE, được phát triển từ 30 năm trước bởi các kỳ thi Quốc tế của Đại học Cambridge nhằm cho sinh viên Quốc tế để có thể nhận được bằng tiêu chuẩn như GCSE.

Môn tiếng Anh IGCSE tương đương với cái gì ?
IGCSE là tên viết tắt của Certificate of International General Secondary (Chứng chỉ Trung học Phổ thông Quốc tế), là phiên bản quốc tế của GCSE, được phát triển bởi các Kỳ thi Quốc tế của Đại học Cambridge, nhằm cho phép sinh viên Quốc tế có thể nhận được chứng chỉ có cùng tiêu chuẩn với GCSE nên chứng chỉ đó tương đương với chứng chỉ GCSE.

IGCSE tương đương với cái gì ở Nam Phi ?
Ở Nam Phi, IGCSE được mọi người chấp nhận. Nhìn chung, chứng chỉ IGCSE tại Cambridge IG tương đương với giáo dục lớp 11 ở Nam Phi. Cambridge AS tương đương với giáo dục lớp 12 ở Nam Phi và Cambridge A tương đương với lớp 13. Do IGCSE là khóa học tiêu chuẩn được chấp nhận và có độ tin cậy trên toàn thế giới nên các trường đại học Nam Phi chấp nhận chứng chỉ IGCSE.

IGCSE tương đương với cái gì ?
IGCSE tương đương với GCSE ở Anh Quốc. IGCSE là têt viết tắt của Certificate of International General Secondary (Chứng chỉ tổng quát quốc tế). GCSE được phát triển bởi các kỳ thi quốc tế của Đại học Cambridge (University of Cambridge International Examinations), để cho phép các học sinh Quốc tế có thể nhận được chứng chỉ tương đương với chứng chỉ GCSE.

Kỳ thi IGCSE là gì ?
IGCSE là phiên bản quốc tế của GCSE, được phát triển từ 30 năm trước để cho học sinh Quốc tế nhận được chứng chỉ tương đương với chứng chỉ GCSE. GCSE là khóa học có các môn học ở nhiều lĩnh vực, có bài tập về nhà, đây là một vấn đề đối với những học sinh học từ xa. Do đó, IGCSE được phát triển cho học sinh Quốc tế có thể nhận được chứng chỉ giáo dục chính quy và loại bỏ được trở ngại này đã làm cho chứng chỉ này rất được ưa chuộng.

IGCSE ở Ấn Độ là gì ?
Ở Ấn Độ, chứng chỉ tương đương với IGCSE là ICSE. IGCSE có các tiêu chuẩn quốc tế giống như GCSE của Vương quốc Anh và được chấp nhận trên toàn thế giới. Trong khi ICSE giữ các tiêu chuẩn địa phương của Ấn Độ. Cả hai chứng chỉ được cấp bởi hội đồng và dành cho các khối khác nhau. Sự khác biệt chính là nội dung, hệ thống phân loại khối, giảng dạy và loại khóa học.

IGCSE của Malaysia là gì ?
Tại Malaysia, Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) có khả năng là chứng chỉ giống với IGCSE. SPM là đề thi quốc gia trong giáo dục trung học. Kỳ thi sẽ được tổ chức tại cấp độ Form 5, là một khối trong hệ thống giáo dục trong 11 năm và là một trong những con đường dẫn đến giáo dục đại học. Nhiều phụ huynh chuyển sang các lựa chọn khác như IGCSE vì đây là khóa học của Vương quốc Anh.

Môn Toán học IGCSE là gì ?
Cambridge IGCSE Mathematics cung cấp một nền tảng kiến thức Toán học vững chắc, cho cả những học sinh đang học Toán ở cấp độ cao hơn và những người cần sử dụng Toán học để hỗ trợ các môn học khác. Khoá học này thiết kế có trình tự nhằm cho mọi thí sinh có thể đạt được và tiến bộ trong học Toán học của họ.

Sự khác biệt giữa Edexcel và IGCSE là gì ?
IGCSE có hai hình thức thi là: Pearson Edexcel và Cambridge. Cả hai đều là kỳ thi lấy chứng chỉ International GCSEs (IGCSEs). IGCSE là tên viết tắt của Certificate of International General Secondary (Chứng chỉ trung học quốc tế), là phiên bản Quốc tế của GCSE và được phát triển từ 30 năm trước bởi các kỳ thi quốc tế của Đại học Cambridge, để cho phép học sinh Quốc tế có thể nhận được chứng chỉ tương đương với chứng chỉ GCSE.

Điều gì là điều khác biệt giữa IGCSE và O level ?
O level hoặc Ordinary Level là chứng chỉ được thay thế bởi GCSE. Tuy nhiên, Cambridge IGCSE đã được phát triển để đảm bảo sự phát triển của chương trình giảng dạy hiện đại, là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận tương đương với GCSE của Anh. Do đó, mặc dù cả hai đều khác nhau nhưng có cùng tiêu chuẩn và được coi là tương đương nhau.

Hệ thống chấm điểm của IGCSE là gì ?
Cambridge IGCSE cho điểm A * – G. Trong đó A * là cao nhất và G là thấp nhất. Hệ thống giáo dục chấm điểm được chấp nhận và sử dụng rộng rãi. Các trường đại học, phụ huynh và trường học đều biết và tin tưởng Các trường đại học hàng đầu thường tuyển những học sinh có điểm A * (a *), A (a), B (b). Hầu hết các trường đại học khác yêu cầu điểm cao hơn C (c). Các trường đại học ít cạnh tranh có thể chấp nhận điểm thấp hơn.

Ý nghĩa của IGCSE là gì ?
IGCSE là tên viết tắt của Certificate of International General Secondary (Chứng nhận Trung học Phổ thông Quốc tế), là phiên bản quốc tế của GCSE, được phát triển bởi các Kỳ thi Quốc tế của Đại học Cambridge, nhằm cho phép các học sinh Quốc tế có thể nhận được chứng chỉ tương đương với chứng chỉ GCSE. Do đó, nó tương đương với chứng chỉ GCSE.

IGCSE có thể sử dụng cho cái gì nhiều ?
IGCSE là bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, không có ngày hết hạn và là một phiên bản quốc tế của GCSE, được phát triển từ 30 năm trước, nhằm cho phép học sinh Quốc tế có được chứng chỉ tương tự như chứng chỉ GCSE. Các trường cao đẳng, đại học và nhà tuyển dụng đều cho rằng cả hai đều tương đương nhau.

Không được điểm trong IGCSE có nghĩa là như thế nào ?
Không đạt điểm trong IGCSE có nghĩa là học sinh đạt được các tiêu chí cần thiết để vượt qua kỳ thi. Điểm chuẩn để vượt qua các bài kiểm tra trong IGCSE là điểm G, trong khi đó, A levels là điểm E (e). Việc không đạt điểm sẽ được báo cáo ở trong bảng điểm. Nhưng sẽ không được báo cáo trong giấy chứng nhận tốt nghiệp.

A * trong IGCSE được tính là bao nhiêu phần trăm ?
Theo cuốn sổ tay kiến thức về kết quả thi IGCSE do Hội đồng Anh công bố, thí sinh đạt điểm A * sẽ tương đương với 90%. Thí sinh đạt điểm A sẽ tương đương với 80%.

Môn học EBacc là gì ?
EBac là tên viết tắt của English Baccalaureate (tú tài tiếng Anh) có sự khác biệt ở nhiều mặt so với GCSE hiện tại. EBacc là một loại bài kiểm tra mới dành cho học sinh ở tuổi 16 trong năm môn học “cốt lõi”, đó là tiếng Anh, Toán, Khoa học, Ngoại ngữ và Lịch sử hoặc Địa lý hoặc bất kỳ môn học nào khác.

SAT có những môn học nào nhiều ?
Có hai môn chính là Toán và tiếng Anh. Ngoài kỳ thi SAT chính quy ra, một số trường đại học cũng yêu cầu sinh viên thi 20 môn học SAT trong nhóm môn học chung là tiếng Anh, Lịch sử, Ngôn ngữ, Toán học và Khoa học. Mỗi bài kiểm tra kéo dài một tiếng, kiểu thi trắc nghiệm và điểm số từ 200 – 800 điểm.

Nên chọn những môn học nào trong IGCSE ?
Ít nhất nên học bốn môn, bao gồm tiếng Anh và Toán. Thông thường, hầu hết sinh viên học 8 môn IGCSE trở lên. Các môn chính là tiếng Anh, Toán và Khoa học. Học sinh cũng có thể chọn học các môn học khác, từ ngôn ngữ đến Toán học, Khoa học, Nhân văn, Khoa học máy tính.

GCSE hay SAT tốt hơn ?
Không nên so sánh SAT và IGCSE về bài thi vì cả hai hoàn toàn khác nhau. IGCSE kiểm tra hơn 30 môn học và được xem là bằng tốt nghiệp trung học. Trong khi SAT là bài kiểm tra đánh giá mức độ sẵn sàng của học sinh trước khi bước vào trường đại học. Bài thi SAT tập trung vào một số môn như Toán học, tiếng Anh và một số môn học như Vật lý, v.v. Ngoài ra, Các môn học trong khoá học SAT khó hơn nhiều so với IGCSE, nhiều nội dung có cùng cấp độ với AS.

Khi nào IGCSE bắt đầu được sử dụng ?
IGCSE là phiên bản quốc tế của GCSE, được phát triển từ 30 năm trước bởi các kỳ thi quốc tế của Đại học Cambridge, nhằm cung cấp cho các sinh viên quốc tế công nhận tiêu chuẩn giống như GCSE. Các trường cao đẳng, đại học và nhà tuyển dụng đều đồng ý rằng cả hai đều tương đương nhau.

Giữa IGCSE và CBSE cái nào là tốt nhất ?
Thật khó để nói điều cái nào là tốt nhất. Để làm được điều này, điều quan trọng là phải xem xét một vài ý khác biệt chính. CBSE là Hội đồng Giáo dục Trung học (Central Board of Secondary Education). Trong khi IGCSE là Chứng chỉ Giáo dục Trung học Quốc tế (International General Certificate of Secondary Education). Học sinh từ bất kỳ Hội đồng nào cũng có thể thi tại Hội đồng IGCSE trong lớp 9. Trong khi đó, học sinh CBSE bắt buộc phải học Hội đồng CBSE từ đầu đến lớp 12. Đối với một số học sinh thì cho rằng CBSE dễ đạt điểm cao hơn, trong khi những học sinh khác thì coi IGCSE dành ít thời gian hơn.

O-Level hay A levels xuất hiện trước ?
Ordinary Level hoặc O-Level là cấp độ thấp hơn Advanced Subsidiary, A1 hoặc cấp độ AS. O-Level đã được thay đổi thành GCSE. O-Level được coi là khó hơn do có cách cho điểm âm. Có nghĩa là điểm sẽ bị trừ khi trả lời sai câu hỏi hoặc có chữ viết xấu.

CBSE hay CISCE hay IGCSE là tốt nhất ?
Khó có thể quyết định cái nào là tốt nhất. Để làm như vậy, điều quan trọng là bạn phải hiểu được sự khác biệt cơ bản. Ví dụ, CBSE tập trung nhiều hơn vào Toán học và Khoa học. Trong khi CISCE và IGCSE có xu hướng tập trung nhiều hơn vào Ngôn ngữ, Nhân văn, Thương mại và Khoa học. Hiểu được sự khác biệt và lợi ích của từng chương trình học trước khi đưa ra quyết định là điều rất quan trọng.

GCSE hay IGCSE tốt hơn ?
Cả GCSE và IGCSE đều khá giống nhau. IGCSE là phiên bản quốc tế của GCSE, được phát triển từ 30 năm trước bởi các kỳ thi quốc tế của Đại học Cambridge, nhằm cho phép học sinh Quốc tế nhận được chứng chỉ tương đương với chứng chỉ GCSE. Các trường đại học và nhà tuyển dụng đều thừa nhận rằng cả hai đều tương đương nhau.

IB hay IGCSE tốt hơn ?
Thật khó để xác định cái nào dễ hơn cái nào. Đối với một số học sinh thì coi IGCSE thiên về lý thuyết hơn, có những thí nghiệm và thực hành, trong đó học sinh được giáo viên hướng dẫn. Mặt khác, IB tập trung vào sự yêu thích của mỗi học sinh, học sinh IB phải toàn diện, tham gia các hoạt động ngoại khóa nâng cao thể chất, tư duy sáng tạo, nhân văn, dự án cá nhân và viết lách.

IGCSE hay CBSE cái nào tốt hơn ?
Để biết được cái nào tốt hơn, hãy tìm hiểu về sự khác biệt. CBSE là Hội đồng Giáo dục Trung học trong khi IGCSE là Chứng chỉ Giáo dục Trung học Quốc tế. Học sinh ở bất kỳ hội đồng nào cũng có thể tham gia Hội đồng IGCSE khi đang học lớp 9. CBSE sẽ phải học hội đồng CBSE từ đầu đến lớp 12. Đối với một số học sinh thì cho rằng CBSE dễ dàng đạt điểm cao hơn. Trong khi đó, những học sinh khác cho rằng IGCSE dành ít thời gian hơn.

SAT hay IGCSE dễ hơn ?
Bài thi SAT khó hơn nhiều so với IGCSE. Nội dung bài thi các môn học SAT ở cùng cấp độ với bài thi AS. Bài thi SAT tập trung vào một số môn như: Toán học, tiếng Anh và một số môn như Vật lý, v.v. Học sinh có thể chọn học các môn học mà mình quan tâm có trong IGCSE và việc đánh giá không chỉ phụ thuộc vào bài thi.

IB hay IGCSE khó hơn ?
Thật khó để quyết định cái nào dễ hơn. Đối với một số học sinh, IGCSE dường như mang tính lý thuyết nhiều hơn, có những thí nghiệm và thực hành, trong đó học sinh được giáo viên hướng dẫn. Mặt khác, IB tập trung vào sở thích của mỗi học sinh, học sinh IB phải toàn diện và phải tham gia các hoạt động ngoại khóa thúc đẩy thể chất, tư duy sáng tạo, nhân văn, dự án cá nhân và viết lách.

IGCSE hay ICSE, cái nào khó hơn ?
Thật khó để nói cái nào khó hơn hay cái nào dễ hơn. IGCSE giữ các tiêu chuẩn Quốc tế của chương trình giảng dạy GCSE của Vương quốc Anh và được chấp nhận trên toàn thế giới. Trong khi đó ICSE giữ các tiêu chuẩn địa phương của Ấn Độ. Cả hai chứng chỉ được cấp bởi hội đồng và dành cho các lớp khác nhau. Sự khác biệt chính của cả hai phụ thuộc vào nội dung, hệ thống phân khối, dạy học và các hình thức thi.

Tại sao IGCSE lại quan trọng ?
IGCSE tạo cơ hội cho mọi học sinh có quyền tự do lựa chọn các môn học phù hợp với bản thân mình, điều này sẽ làm cho các em dễ ghi được điểm tốt. Sau khi hoàn thành kỳ thi IGCSE, đạt điểm theo tiêu chí, chứng chỉ IGCSE được coi là bằng tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, IGCSE là một chương trình linh hoạt và toàn diện, thúc đẩy tư duy phân tích và các kỹ năng hữu ích khác.

 

Tags: