fbpx

HSK là gì? Thi HSK là thi gì nhiêu?

HSK

HSK là gì?

HSK hoặc Hanyu Shuiping Kaosh là bài thi đánh giá khả năng tiếng Trung đối với những người không sử dụng tiếng Trung là ngôn ngữ chính. Được tổ chức thi bởi cơ quan giáo dục Trung Quốc, là ngôn ngữ thứ 2 của bộ giáo dục Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa. Mục đích chính của việc thi HSK là học học tiếp. Cho dù là học tiếp chương trình học bình thường hoặc xin học bổng và còn được miễn học tiếng Trung ở cấp độ tương đương. Có thể sử dụng để chứng nhận khả năng tiếng Trung để xin việc được dễ dàng hơn nữa. Mỗi mục đích sử dụng điểm đều được quy định ở những điều lệ khác nhau.

 

Thi HSK là thi gì nhiêu?

HSK có 6 cấp độ, mỗi cấp độ sẽ ra đề thi khác nhau như sau:

Cấp độ I: Đề thi bao gồm 20 câu phần nghe, 20 câu phần đọc. Thời gian làm bài thi là 40 phút. Năng lực ở cấp độ này là hiểu câu và từng vựng tiếng Trung đơn giản, biết và hiểu khoảng 150 từ.

Cấp độ II: Đề thi bao gồm 35 câu phần nghe và 25 câu phần đọc. Thời gian làm bài thi khoảng 55 phút. Năng lực ở cấp độ này là sử dụng câu bằng tiếng Trung đơn giản, có khả năng giao tiếp những chủ đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày, biết và hiểu khoảng 300 từ vựng.

Cấp độ III: Đề thi bao gồm 40 câu phần nghe, 30 câu phần đọc. Thời gian làm bài là khoảng 1 tiếng 30 phút. Năng lực ở cấp độ này là sử dụng tiếng Anh giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày: Học tập, làm việc. Biết và hiểu khoảng 600 từ vựng.

Cấp độ IV: Đề thi bao gồm 45 cầu phần nghe, 40 câu phần đọc và 15 câu phần viết. Thời gian làm bài thi khoảng 1 tiếng 30 phút. Năng lực ở cấp độ này là có thể sử dụng tiếng Trung giao tiếp ở các chủ đề phức tạp và có thể giao tiếp đúng với người Trung. Biết và hiểu khoảng 1,200 từ vựng.

Cấp độ V: Đề thi bao gôm 45 câu phần nghe, 45 cầu phần đọc, 10 câu phần viết. Thời gian làm bài thi là khoảng 2 tiếng 5 phút. Năng lực ở cấp độ này là có khả năng sử dụng tiếng Trung để tranh luận, thể hiện suy nghĩ, đánh giá về những chủ đề chuyên môn hoặc là nêu cảm nhận. Ngoài ra, còn có thể đối đáp với người bản ngữ trôi chảy đồng thời biết và hiều khoảng 2,500 từ vựng.

Cấp độ VI: Đề thi bao gồm 50 câu nghe hiểu, 50 câu đọc hiểu và 1 câu viết. Thời gian làm bài thi là khoảng 2 tiếng 20 phút. Năng lực ở cấp độ này là có thể sử dụng tiếng Trung tự nhiên không khác gì người bản ngữ. Biết và hiểu hơn 5,000 từ vựng.

Đề thi cấp độ I-II tổng điểm là 200 điểm, điểm đạt là 120 điểm. Còn cấp độ III – VI tổng điểm là 300 điểm, điểm đạt là 180 điểm. Độ phức tạp sẽ tăng dần theo cấp độ.

Ngoài ra còn thi nói nữa và ở phần khác so với đề viết, được chia thành 3 cấp độ: Cơ sở, trung cấp, cao cấp.

 

Thi mỗi cấp độ HSK nói lên cấp độ sử dụng tiếng Trung như thế nào?

  • Thi qua HSK 1 có nghĩa là hiểu và có thể sử dụng từ vựng và câu đơn giản và có kiến thức cơ bản để học tiếng Trung cấp độ cao hơn.
  • Thi qua HSK 2 có nghĩa là hiểu rất tốt tiếng Trung cơ bản, có khả năng sử dụng tiếng Trung đơn giản để giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.
  • Thi qua HSK 3 có nghĩa là có khả năng sử dụng tiếng Trung để giao tiếp tốt trong cuộc sống hàng ngày: Học tập hoặc trong công việc và có thể sử dụng để đi chơi, đi du lịch ở Trung Quốc.
  • Thi qua HSK 4 có nghĩa là có khả năng sử dụng tiếng Trung giao tiếp trong mối qua hệ rộng và có thể giao tiếp thành thạo với người bản ngữ.
  • Thi qua HSK 5 có nghĩa là
    Có thể đọc tạp chí tiếng Trung và hiểu các chương trình TV của Trung Quốc và có thể sử dụng tiếng Trung đề hùng biện.
  • Thi qua HSK 6 có nghĩa là
    Có thể nghe và đọc được tiếng Trung tốt, có thể nói và viết thể hiện suy nghỉ bản thân một cách thành thạo.

 

HSK Speaking Test (HSKK) là gì?

HSK Speaking Test hoặc HSKK là thi HSK phần đọc, được chia thành 3 cấp độ: Cở sở, trung cấp và cao cấp

 

Cấp độ của HSKKSectionSố lượng câu Thời gianTổng điểmĐiểm đạt
Cơ sở
(Beginner Level)  
Phần I: Listen and Repeat15410060
Phần II: Listen and Reply103
Phần III: Answer the Questions23
Trung cấp (Intermediate Level)

 

Phần I: Listen and Repeat10310060
Phần II: Picture Description24
Phần III: Answer the Questions24
Cao cấp (Advanced Level) Phần I: Listen and Repeat3710060
Phần II: Read Aloud12
Phần III: Answer the Questions25

 

Khi nào có thể thi HSK và có thể thi ở đâu?

Thi HSK được tổ chức thi hang tháng, hội đồng tổ chức thi HSK có ở khắp thế giới kể cả Trung Quốc, các nước ở khu vực Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc và Châu Phi. Có thể kiểm tra kì thi và địa điểm thi gần chỗ bạn tại: http://www.chinesetest.cn/goKdInfoOrPlan.do?type=hsk Sau khi thi sẽ được nhận kết quả thi chính thức trong vòng 2 tháng sau khi thi xong.

Tags: