Thi DALF C1 và DALF C2 là thi những gì nhiều?

DALF

DALF là gì?

DALF hoặc Diplôme approfondi de langue française là tấm bằng tiếng Pháp, dành cho những người không sử dụng tiếng Pháp là ngôn ngữ chính. Được bộ giáo dục và đào tạo Pháp chứng nhận. Thi tất cả kĩ năng nghe, nói, đọc và viết.

DALF bao gồm 2 kiểu bằng, phân chia theo tiêu chuẩn cấp độ ngôn ngữ được quy định chung với cộng đồng chung Châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages) bao gồm: DALF C1 và DALF C2. DALF C2 là cấp độ cao nhất trong thi DALF.

 

Thi DALF C1 và DALF C2 là thi những gì nhiều?

Đối với thi DALF C1, đối tượng thi cấp độ C1 có thể sử dụng ngôn ngữ, diễn đạt trôi chảy và tự nhiên. Có vốn từ vựng dồi dào và có thể diễn đạt ý hợp lý, lập luận rõ ràng và có cấu trúc tốt, không lủng củng.

Đối với dạng thi DALF C2, sẽ có tiêu chuẩn về mức độ chính xác nhất. Sử dụng ngôn ngữ cao cấp, có thể sử dụng ngôn ngữ để học hoặc cho những mục tiêu khác như: làm việc, xin việc, v.v. Chắc chắn rằng, thi DALF C1 và DALF C2 sẽ có điểm khác nhau như sau:

Dạng thiPhầnThời gian (phút)Điểm
DALF C1Nghe
– Kiểm tra sự hiểu biết từ bài nghe như: bài phỏng vấn, bài học, buổi họp.
(Bật bài nghe 2 lần).
– Kiểm tra sự hiểu biết về bài nghe ngắn như: đài phát thành (bật bài nghe 1 lần).
– Độ dài dài nhất là khoảng 10 phút.
40 phút25
Đọc
– Sẽ kiểm tra sử hiểu biết về nội dung, suy nghĩ. Đọc bài văn hoặc bài báo dài khoảng 1,500 từ đến 2,000 từ.
50 phút25
Viết
Có 2 phần thi
– Tóm tắt văn bản từ nhiều giấy tờ khác nhau, độ dài khoảng 1,000 từ.
– Viết bài luận song song với tranh luận để bổ sung nội dung của văn bản.
*Đối tượng đăng ký thi có thể chọn 2 khoa là khoa Xã hội và nhân văn với khoa Khoa học.
2 tiếng
30 phút
25
Đọc
– Là hình thức hội thoại hoặc trả lời câu hỏi theo chủ đề.
*Đối tượng đăng ký thi có thể chọn 2 khoa là khoa Xã Hội và Nhân Văn và khoa khoa học.
30 phút25
Tổng điểm100 điểm
Thang điểm đạt50 điểm
Dạng ThiPhầnThời gian (phút)Điểm
DALF C2Nghe và nói
Bài kiểm tra có 3 phần
– Viết nội dung từ bài nghe (bật bài nghe 2 lần)
– kiểm tra cơ bản về kỹ năng giải quyết vấn đề cá nhân từ bài nghe.
– Thảo luận với người kiểm tra phần nói.
* Đối tượng đăng ký thi có thể chọn 2 khoa là khoa Xã Hội và Nhân Văn và khoa Khoa Học.
30 phút50
Đọc và viết
– Là viết bài dùng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như: Bài văn, bài báo, diễn văn, v.v
– Viết khoảng 2,000 từ
*Người đăng ký thi có thể chọn 2 khoa: Khoa Xã Hội và Nhân Văn cùng với Khoa Khoa Học
Tổng điểm100 điểm
Thang điểm đạt50 điểm

Có thể tham khảo mẫu câu hỏi của đề thi tại: http://www.ciep.fr/en/dalf/sample-papers http://www.delfdalf.fr/dalf-c2-en.html

 

Có thể đăng ký thi DALF bằng cách nào?

Thi DALF có cả thi ở nước Pháp và các Quốc gia khác. Có thể đăng ký thi tuỳ theo hội đồng tổ chức thi ở mỗi nước. Chúng ta có thể tìm kiếm hội đồng thi ở nước mình tại http://www.ciep.fr/delf-pro/coordonnees-centres-dexamen_0 . Nhìn chung, thường tổ chức thi hàng tháng.

 

Phí đăng ký thi DALF

Phí thi ở trong và ngoài nước Pháp có thể sẽ khác nhau, tuỳ vào từng hội đồng tổ chức thi ở mỗi Quốc gia quy định. Ví dụ như ở London, Anh thì phí thi DALF C1 khoảng £145 (tương đương với hơn 4 triệu đồng), còn thi DALF C1 khoảng £170 (tương đương với khoảng 5 triệu đồng).

 

Tags: