IELTS   TOEIC     GED     SAT   CU-TEP   CU-AAT   CU-BEST   CU-ATS    TU-GET   TOEFL   GMAT    IGCSE   SMART-II    GAT
Facebook Twitter YouTube

ติวเตอร์ จาริตร์


ชื่อ: จาริตร์ สิทธุ

อาจารย์จาริตร์ ดูแล TOEIC ในส่วน Grammar ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานอังกฤษให้กับนักเรียน ในคลาสของอาจารย์จะมีการปรับพื้นฐานอังกฤษให้ใหม่หมด จึงทำให้นักเรียนในคลาสที่แม้มีพื้นฐานไม่ดี ก็สามารถเรียนร่วมคลาสกับเพื่อนได้ และมีการแบบไต๋ข้อสอบ TOEIC จากประสบการณ์สอนและสอบ ได้คะแนนเต็ม TOEIC 990 คะแนน อาจารย์จึงบอกได้ว่าข้อสอบ TOEIC มีแพทเทิร์น ซึ่งทางให้ นักเรียนได้เรียนรู้ แพทเทิร์น ในส่วนนี้แล้วจะช่วยนักเรียนในการเก็งข้อสอบ, การอ่านศัพท์จะตรงมากยิ่งขึ้น ทำให้ปัญหาเรื่องการไม่รู้คำศัพท์หมดไป

ความรู้สึกประทับใจของนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ (ผู้ก่อตั้งจุฬาติว
ติวเตอร์) ร่วมกับโครงการ TO BE NUMBER ONEทูลกระหม่อนหญิง อุบล รัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็น องค์ประธาน
++ อ่านต่อ
ระวังภัยมิจฉาชีพนำชื่อทางสถาบัน
กวด วิชา จุฬาติวเตอร์ไปแอบอ้าง เนื่องจากทาง สถาบันได้รับรายงานว่าใน ขณะนี้มีกลุ่ม มิจฉาชีพนำชื่อทางสถาบัน ไปแอบอ้าง


Facebook FanPage


Google+


CHULATUTOR

   IELTS   TOEIC     GED      SAT  SAT-II CU-TEP   CU-AAT   CU-BEST   CU-ATS    TU-GET   TOEFL    GMAT    IGCSE SMART-II    MUIC