chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

TU-STAR
TU-STAR
TU-STAR

TU-STAR หรือชื่อเต็มๆว่า TU Standardized Test of Aptitude Requirement คือ ระบบการสอบประเมินความพร้อมเพื่อการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ผ่านระบบรับตรง ซึ่งเข้ามาแทนที่ข้อสอบในตำนานอย่าง Smart-I   ส่วนมากเน้นยื่นในหลักสูตรไทยมากกว่าหลักสูตรนานาชาติ วัตถุประสงค์หลักๆเลยคือ อยากให้ผู้ที่ถูกคัดเลือกเข้าศึกษาเป็นบุคคลที่มีความคิดและวิจารณญาณที่เหมาะสมกับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และอยากให้มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ก็เพื่อนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยได้ดีมากขึ้นค่ะ

 

TU-STAR ประกอบไปด้วยข้อสอบ 4 กลุ่ม ดังนี้

 

กลุ่มที่ 1 ทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา (Aptitude for Higher Education) เป็นการทดสอบผ่านเนื้อหาจำนวน 3 ด้าน ดังนี้

 • SATR 001ทักษะการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking, Reading and Writing) 50 ข้อ 60 นาที
 • STAR 002 ความเท่าทันโลกสมัยใหม่ (Modern World Literacy) กำหนดเนื้อหาครอบคลุม 5 มิติ คือ เศรษฐกิจ, สังคม,วัฒนธรรม, การเมือง และ เทคโนโลยีสุขภาพ จำนวน 30 ข้อ 30 นาที
 • STAR 003 การสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ (Communication in English) จำนวน 40 ข้อ 60 นาที

 

กลุ่มที่ 2  ความรู้ทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา (Academic Performance) ประเมินผ่านวิชาหลัก 6 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ 2 รายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งแจกแจงเป็นรหัสรายวิชา ดังนี้

 • STAR 201 คณิตศาสตร์ 1 (สายวิทย์ จำนวน 25 ข้อ 60 นาที)
 • STAR 202 คณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์ จำนวน 30 ข้อ 60 นาที)
 • STAR 203 ฟิสิกส์ (25 ข้อ 60 นาที), เคมี (50 ข้อ 60 นาที) และชีววิทยา (50 ข้อ 60 นาที)
 • STAR203A ฟิสิกส์ / STAR203B เคมี / STAR203C ชีววิทยา
 • STAR 204 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (50 ข้อ 60 นาที)

 

กลุ่มที่3 ความถนัดทางวิชาชีพ (Aptitude for Specific Professions) ที่จะทดสอบเพื่อประเมินทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับบางวิชาชีพ ซึ่งมีหลากหลายทักษะ ได้แก่

 • STAR 303 ความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์ (90 นาที)
 • STAR 305 ความถนัดเฉพาะทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (180 นาที)
 • STAR 316 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (120 นาที)

 

กลุ่มที่ 4 ภาษาต่างประเทศ (Foreign Languages) โดยจะประเมินทักษะสำหรับภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ซึ่ง ได้แก่  STAR  401 ภาษาฝรั่งเศส จำนวน 40 ข้อ ให้เวลา 90 นาที

 

จากข้อสอบทั้ง 4 กลุ่มดังกล่าว จะถูกนำมาจัดระบบให้เป็นหมวดหมู่หรือเมนูการสอบ โดยแต่ละเมนูจะมีวิชาที่ต้องสอบแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่มีเหมือนกันคือ ทุกเมนูจะต้องมีการจัดสอบในรายวิชาของกลุ่มที่ 1 ทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษาอยู่ด้วยเสมอ ดังนี้ค่ะ

เมนู STAR 00 สอบทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา

เมนู STAR 01 สอบทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา + คณิตศาสตร์ 1 (สายวิทย์)

เมนู STAR02 สอบทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา + คณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์)

เมนู STAR03 สอบทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา + ณิตศาสตร์ 1 (สายวิทย์) + ฟิสิกส์

เมนู STAR04 สอบทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา + คณิตศาสตร์ 1 (สายวิทย์) + ฟิสิกส์ + เคมี

เมนู STAR05 สอบทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา + คณิตศาสตร์ 1 (สายวิทย์) + ฟิสิกส์ + เคมี + ชีววิทยา

เมนู STAR06 สอบทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา + วิทยาศาสตร์ทั่วไป

เมนู STAR07 สอบทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา + คณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์) + วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ซึ่งการจะเลือกสอบเมนูใดบ้างนั้นก็จะต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้สอบต้องการจะสมัครเรียนคณะอะไร หลักสูตรอะไร เพราะแต่ละคณะก็ต้องการคะแนนสอบในเมนูต่างๆไม่เหมือนกัน เช่น หลักสูตร BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ต้องการคะแนนจากเมนู STAR01 และเมนู STAR02 เป็นต้น หากน้องๆคนไหนสนใจต้องการสมัครสอบก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้ที่ http://www.tustar.tu.ac.th  แต่ก่อนที่จะไปสอบขอแนะนำก่อนว่าน้องๆควรเตรียมตัวให้พร้อม เพราะ TU-STAR มีสอบเพียงปีการศึกษาละ 6-8 รอบ บางวิชามีสอบทุกรอบ แต่ในขณะที่บางวิชาก็สอบเพียงแค่ปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้น และที่สำคัญทางมหาวิทยาลัยจะสามารถดูประวัติการสอบของแต่ละคนได้ หากมีประวัติการสอบไม่มากนักก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าค่ะ

 

เรียน ติว TU-STAR ตัวต่อตัว

มาเริ่มต้นความพร้อมสู่การพิชิตคะแนนสอบ TU-STAR ได้ที่จุฬาติวเตอร์ค่ะ ที่นี่เรามีคอร์สเรียนตัวต่อตัวที่เน้นเฉพาะที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ และเหมาะมากๆสำหรับการสอบ TU-STAR เนื่องจากน้องๆแต่ละคนต่างก็ต้องสอบในเมนูที่แตกต่างกันไป แต่ละเมนูก็มีความหลากหลาย คอร์สเรียนที่สามารถระบุเนื้อหาการเรียนได้อย่างคอร์ส Private จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุด ยิ่งหากน้องๆต้องการความเป็นส่วนตัวในการเรียน อยากเน้นเฉพาะจุดอ่อนที่ตัวเองมี คอร์สเรียนนี้จะยิ่งตอบโจทย์น้องๆได้เป็นอย่างดีค่ะ สำหรับตารางเรียน น้องๆสามารถเลือกวันเวลาเรียนได้เองด้วยนะคะ ใครที่เรียนหลายอย่าง มีกิจกรรมเยอะ ต้องจัดสรรเวลาอย่างเป็นระบบ การเรียนคอร์สในลักษณะแบบนี้จะช่วยให้เราจัดการตารางเรียนได้เหมาะกับตัวเองมากที่สุดค่ะ  คอร์สเรียนของเราเป็นคอร์สสอนสด จึงสามารถโต้ตอบหรือซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจได้สบายๆ น้องๆสามารถสอบถามติวเตอร์ได้ตลอดการเรียนการสอน รับรองได้ว่าดีกว่าการเรียนผ่านวิดีโอแน่นอนค่ะ

การเตรียมตัว สอบตรง TU-STAR เข้า มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จะไม่ยากอีกต่อไป ด้วยรูปแบบคอร์สเรียนที่สร้างขึ้นมาภายใต้แนวคิด “Easy to be Expert”  เราเชื่อว่าน้องๆจะสามารถเก่งขึ้นได้ด้วยรูปแบบการเรียนที่ง่ายกว่า สะดวกสบายกว่า และตอบโจทย์ของแต่ละคนได้ดีกว่าค่ะ

 

เรียน ติว TU-STAR ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้
อ่านต่อ