fbpx

SAT II Biology

ไม่ว่างน้องๆ จะกำลังเตรียมสอบ SAT Biology ชุด Biology-E (Ecological) หรือ Biology-M (Molecula) หากมีความกังวลหรือไม่มั่นใจในเรื่องต่างๆของข้อสอบ คอร์ส SAT Biology รับรองผล จะสามารถช่วยให้น้องๆเก่งขึ้นได้ไม่ยาก ด้วยรูปแบบการเรียนที่สอนสด มีการจัดเนื้อหาการเรียนไว้อย่างครอบคลุมทั้งพื้นฐานที่จะทบทวนเพื่อให้น้องๆมั่นใจว่าพื้นฐานของเรานั้นแน่นเพียงพอที่ไม่ว่าจะเจอโจทย์ซับซ้อนเพียงใด

Tags: sat 2 sat biology sat-ii

SAT-II Chemistry รับรองผล

SAT Chemistry คืออะไร SAT Chemistry คือข้อสอบที่วัดความสามารถทางด้านวิชาเคมี ซึ่งเป็นรายวิชาหนึ่งในกลุ่มข้อสอบ SAT Subject Test ส่วนใหญ่แล้วคะแนนสอบ SAT Chemistry จะมีไว้สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติ หรือเรียนต่อต่างประเทศในสาขาวิชาทางด้านเคมี ด้านอุตสาหกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยข้อสอบจะมีทั้งหมด 85 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ ให้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที คะแนนอยู่ระหว่าง 200 – 800 คะแนน ซึ่งรอบสอบในอเมริกาจะมีถี่กว่าในเอเชียเล็กน้อย โดยในอเมริกาจะมีประมาณ 6 รอบต่อปี ส่วนในเอเชียจะมีการจัดสอบประมาณ 5 รอบต่อปี ซึ่งการสมัครสอบ SAT Chemistry นั้น เราสามารถสมัครสอบ SAT Subject Test รายวิชาอื่นๆ เพื่อสอบในรอบเดียวกันได้ด้วย โดยกำหนดไว้สูงสุดประมาณ 3 วิชา   วิธีการสมัครสอบ […]

Tags: sat chemistry sat-ii

SAT-II Physics รับรองผล

SAT Physics คืออะไร SAT Physics คือ หนึ่งในวิชาของกลุ่มข้อสอบ SAT Subject Test ซึ่งเป็นข้อสอบที่ทดสอบความสามารถในรายวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติ หรือเรียนต่อต่างประเทศในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยข้อสอบจะมีทั้งหมด 75 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ ให้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที คะแนนอยู่ระหว่าง 200 – 800 คะแนน ซึ่งรอบสอบในอเมริกาจะมีถี่กว่าในเอเชียเล็กน้อย โดยในอเมริกาจะมีประมาณ 6 รอบต่อปี ส่วนในเอเชียจะมีการจัดสอบประมาณ 5 รอบต่อปี   วิธีการสมัครสอบ SAT Physics การสมัครสอบ SAT Physics จะเป็นการสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ของ College Board ทำได้โดยคลิกลิงค์ https://collegereadiness.collegeboard.org/sat-subject-tests แล้วเลือกเมนู Register for SAT Subject Tests จากนั้นกรอกข้อมูลต่างๆ […]

Tags: sat physics sat-ii

เรียน ติว SAT-II ตัวต่อตัว

  เรียน ติว SAT-II ตัวต่อตัว จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง 20 ชม. 30 ชม. 40 ชม. 1 คน 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿ 2 คน ( ประหยัดถึง 25% ) 33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿ 3 คน ( ประหยัดถึง 40% ) 39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿ แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม. หมายเหตุ : – คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว […]

Tags: sat-ii ติว SAT-II เรียน SAT-II

SAT-II

SAT-II คือ ข้อสอบวัดความรู้ความถนัดในสาขาวิชาเฉพาะ ทาง Physics, Chemistry และ Biology สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ ในหลักสูตรอินเตอร์หรือศึกษาต่อต่างประเทศ

Tags: sat 2 sat biology sat chemistry sat physics sat-ii