fbpx

IGCSE Business

IGCSE Business IGCSE Business เป็นวิชาความรู้การประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การบัญชี การตลาด การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งมีเนื้อหามากพอสมควร ไม่ได้ละเอียดเท่ากันกับที่ใช้เรียนใช้สอนในระดับมหาวิทยาลัย แต่ก็ครอบคลุมเนื้อหาในทุกมิติของหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันกับการบริหารธุรกิจ เหมาะสำหรับนักเรียนที่วางแผนเรียนต่อทางด้านธุรกิจในอนาคต หัวข้อในรายวิชาที่ใช้ออกสอบ IGCSE Business 1. Business Objective ศึกษาวัตถุประสงค์ว่าทำไมเราจึงประกอบธุรกิจ มีปัจจัยในการผลิตอะไรบ้างที่ทำให้เกิดธุรกิจขึ้นมา ศึกษาถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่ม 2. Types of Business Activity กิจกรรมทางธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ การควบรวมกิจการ ฯลฯ 3. Forms of Business Organization รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ วิวัฒนาการ ข้อดีข้อเสียของ กิจการประเภทเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด ฯลฯ ของทั้งภาครัฐและเอกชน 4. Business cost and revenue เรียนรู้เกี่ยวกับต้นทุนประเภทต่างๆ […]

Tags: igcse IGCSE Business

เรียน ติว IGCSE ตัวต่อตัว

เรียน ติว IGCSE ตัวต่อตัว เรียน IGCSE หากคุณต้องการสอบระบบการเทียบวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบประเทศอังกฤษ สำหรับต่อ ยอดความฝันในอนาคตข้างหน้าของคุณ ทั้งความได้เปรียบเรื่องการใช้ภาษา และหน้าที่การงานที่จะมีโอกาส มากกว่าบุคคลทั่วไป แน่นอนว่าถ้าคุณต้องการทำความฝันนี้ให้สำเร็จ คุณต้องฝึกฝนและทุ่มเทอย่างจริงจัง แต่ ฝึกฝนตัวคนเดียวอาจไม่พอ เพราะเรื่องของข้อสอบยังมีเทคนิคและความกดดันอยู่มหาศาล หากคุณต้องการผู้ช่วย เราพร้อมและยินดีที่จะแนะนำทุกอย่างที่เรารู้ให้คุณ ด้วยผู้สอนที่มีเทคนิคการทำข้อสอบที่เปลี่ยนเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย สอนเนื้อหาที่ครอบคลุม เพื่อให้คุณสอบได้ดั่งที่หวัง แล้วคุณจะรออะไร เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมในการสอบเทียบม.ปลาย IGCSE ต้องการความรู้เพิ่มเติมในวิชาต่าง ๆ เช่น วิชาประวัติศาสตร์ วรรณคดีอังกฤษ วรรณคดีฝรั่งเศส และวิชาเศรษฐศาสตร์ มั่นใจได้ด้วยทีมอาจารย์ที่เปี่ยมคุณภาพ เน้นเรียนกลุ่มเล็ก เพื่อให้เรียนได้อย่างทั่วถึง ให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนเรียนต่อและปัญหาในการเรียนของผู้เรียน ชี้จุดหลัก เพิ่มความเข้าใจ เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เทคนิคการทำข้อสอบได้อย่างเนื้อๆ เน้นๆ หมดความกังวล ไม่ต้องกลัวอีกต่อไป ขอเพียงมีความพยายามและมุ่งมั่นอย่างจริงจัง บวกกับเรา ผู้ช่วยที่ดี ที่สุดในเวลานี้ ด้วยการสอนที่มีประสิทธิภาพ รับรองผลว่าสอบได้จริง เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทไปไม่ สูญเปล่าอย่างแน่นอน   เรียน ติว […]

Tags: igcse IGCSE Accounting IGCSE Biology IGCSE Business IGCSE Chemistry IGCSE Combined Science IGCSE Economics IGCSE ESL IGCSE Literature IGCSE Math IGCSE Physics IGCSE Travel and Tourism ติว IGCSE เรียน IGCSE

IGCSE

IGCSE คือ การสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบอังกฤษ โดยมีวิชาให้เลือกสอบ 5 กลุ่มรายวิชาดังนี้ ภาษา เช่นภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศศ เป็นต้น , ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและวิชาชีพ

Tags: igcse IGCSE Accounting IGCSE Biology IGCSE Business IGCSE Chemistry IGCSE Combined Science IGCSE Economics IGCSE ESL IGCSE Literature IGCSE Math IGCSE Physics IGCSE Travel and Tourism