chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

SAT-II Physics

พิชิต SAT-II Physics ไม่มี SAD

SAT-II PHYSICS

ข้อสอบ SAT-II PHYSICS มีทั้งหมด 75 ข้อ โดยเป็นแบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที น้องๆจะต้องทำให้ได้คะแนนมากกว่า 600 คะแนน จึงจะผ่านเกณฑ์ ซึ่งเมื่อเทียบกับตารางคะแนนจะตรงกับคะแนนดิบ 31 คะแนน นั่นเอง

 

การให้คะแนน :  สำหรับข้อที่ตอบถูก ได้ 1 คะแนน

ข้อที่ตอบผิด จะติดลบ 0.25 คะแนน

 

รู้หรือไม่??? ………การสอบ SAT II แม้ว่าน้องๆทำข้อสอบด้วยความมั่นใจเพียง 66 ข้อ เว้นว่างไว้อีก 11 ข้อ น้องๆยังได้คะแนนเต็ม 800 คะแนนเลยนะ (ดังนั้นถ้าข้อใดที่น้องๆไม่มั่นใจมากๆ อย่างถึงที่สุด พี่ขอแนะนำว่าให้ข้ามไป)

การพิชิตข้อสอบ SAT II นั้นง่ายมากๆ แบบที่ไม่ต้องอาศัยโชคช่วยเลยล่ะ มีโอกาสสูงมากเลยค่ะที่น้องๆจะผ่านได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ เคล็ดลับเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะ

เนื้อหาที่มีอัตราส่วนในการออกข้อสอบมากที่สุดคงไม่พ้นกลศาสตร์การเคลื่อนที่ รองลงมาเป็นไฟฟ้า คลื่น แสง เสียง ความร้อน อะตอม นิวเคลียร์ ตามลำดับดังนั้นหากน้องๆมีความแม่นยำในเรื่องกลศาสตร์และไฟฟ้า ก็เท่ากับว่าขาข้างหนึ่งก้าวพ้น 600 คะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปกติข้อสอบ SAT II นั้น ไม่ใช่ข้อสอบที่ยากแต่เนื้อหาเยอะ กระจายวงกว้าง สูตรมีมากก็จริงแต่ที่นำมาใช้จริงๆมีเพียงไม่กี่สูตร หากน้องๆฝึกฝนทำโจทย์แบบฝึกหัด น้องๆจะจำสูตรสำคัญๆที่ใช้บ่อยๆได้เองโดยอัตโนมัติ ถ้าจะระบุเป็นเรื่องๆที่ต้องเน้นมากเป็นพิเศษ ได้แก่

รูปแบบกราฟต่างๆ รวมถีงปริมาณเวกเตอร์และสเกลาร์

การเคลื่อนที่ทั้งใน 1 และ 2 มิติ เช่น การเคลื่อนที่แนวต้อง วงกลม โปรเจกไทล์ ซิมเปิลฮาร์มอนิกส์ เป็นต้น

แรง กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน และแรงดึงดูดระหว่างดวงดาว

งานและพลังงาน ได้แก่ งาน พลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานศักย์ยืดหยุ่นและพลังงานจลน์

โมเมนตัมและการชน

สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า

ไฟฟ้ากระแสตรง

เนื่องจากเนื้อหาและสูตรมีค่อนข้างมาก อยากแนะนำว่าให้เขียนสรุปสูตรของแต่ละบทเขียนใส่กระดาษแล้วพกติดตัวหรือติดไว้ที่ผนังห้องนอนเอาไว้ทบทวน หลังจากจำสูตรได้แล้วขั้นตอนถัดมา คือ การฝึกทำโจทย์ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะจะทำให้เราจดจำเนื้อหาสำคัญที่ออกข้อสอบบ่อยๆได้ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาทักษะการแปลโจทย์ การแทนค่าและใช้สูตรได้ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

เรื่องการรักษาเวลาในการทำข้อสอบก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน มีหลายคนที่มีความรู้ สามารถทำข้อสอบได้ แต่กลับทำไม่ทัน ซึ่งทำให้เสียคะแนนไปอย่างน่าเสียดาย พี่ขอแนะนำว่าให้ฝึกจับเวลาในการทำข้อสอบ ในแต่ละข้อนั้นต้องใช้เวลาเฉลี่ยต่ำกว่า 1 นาที ดังนั้นเมื่อได้ข้อสอบมา อยากให้ใช้สายตาสแกนดูข้อสอบด้วยความรวดเร็ว ข้อสอบยาก-ง่ายจะคละกันไปไม่จำเป็นว่าข้อแรกๆจะง่าย ข้อหลังๆจะยาก ดังนั้นเปิดดูและรีบเลือกตอบข้อที่มั่นใจ พยายามหลีกเลี่ยงการใช้เวลามากๆกับข้อใดข้อหนึ่ง นอกจากนี้ความไวในการคิดเลขนั้นมีผลอย่างมากต่อเวลา ถ้าข้อไหนสามารถคิดเลขในใจได้ก็ควรทำเพื่อประหยัดเวลา ข้อสอบบางข้อนั้นตัวเลือกขึ้นต้นด้วยตัวเลขที่แตกต่างกัน เมื่อคำนวณได้เลขหลักแรก ก็สามารถเลือกคำตอบได้ทันที ไม่ต้องคำนวณจนครบทุกหลัก เพราะจะเป็นการเสียเวลาค่ะ

SAT-II Physics

The main topics of the SAT II Physics test are Mechanics, Electricity and Magnetism, Waves and Optics, Heat and Thermodynamics and Modern Physics