084-942-4261

SAT Chemistry คืออะไร

SAT Chemistry คือข้อสอบที่วัดความสามารถทางด้านวิชาเคมี ซึ่งเป็นรายวิชาหนึ่งในกลุ่มข้อสอบ SAT Subject Test ส่วนใหญ่แล้วคะแนนสอบ SAT Chemistry จะมีไว้สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติ หรือเรียนต่อต่างประเทศในสาขาวิชาทางด้านเคมี ด้านอุตสาหกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยข้อสอบจะมีทั้งหมด 85 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ ให้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที คะแนนอยู่ระหว่าง 200 – 800 คะแนน ซึ่งรอบสอบในอเมริกาจะมีถี่กว่าในเอเชียเล็กน้อย โดยในอเมริกาจะมีประมาณ 6 รอบต่อปี ส่วนในเอเชียจะมีการจัดสอบประมาณ 5 รอบต่อปี ซึ่งการสมัครสอบ SAT Chemistry นั้น เราสามารถสมัครสอบ SAT Subject Test รายวิชาอื่นๆ เพื่อสอบในรอบเดียวกันได้ด้วย โดยกำหนดไว้สูงสุดประมาณ 3 วิชา

 


วิธีการสมัครสอบ SAT Chemistry

วิธีการสมัครสอบ SAT Chemistry

การสมัครสอบ SAT Chemistry จะเป็นการสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ของ College Board ทำได้ง่ายมากๆ เพียงคลิกลิงค์ https://collegereadiness.collegeboard.org/sat-subject-tests แล้วเลือกเมนู Register for SAT Subject Tests จากนั้นกรอกข้อมูลทั่วไปของผู้สอบ และเลือกรายวิชาที่ต้องการสอบ รอบสอบ พร้อมสถานที่สอบ และสุดท้ายคือการชำระค่าสอบ ซึ่งจะรับชำระเฉพาะบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่มีการเปิดให้ตัดชำระเงินออนไลน์ได้เท่านั้น

ค่าสอบ SAT Chemistry สำหรับภูมิภาคเอเชียนั้นอยู่ที $101 แต่หากสมัครสอบวิชาอื่นๆไปพร้อมๆกันในรอบสอบเดียวกัน รวมกันแล้วจำนวน 2 วิชา ค่าสอบเท่ากับ $123 ส่วนหากรวมกันแล้วสมัครไป 3 วิชา ค่าสอบจะเท่ากับ $145 สำหรับที่อเมริกาหรือภูมิภาคอื่นๆอาจมีค่าสอบที่แตกต่างกันออกไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ College Board ได้

เมื่อสมัครสอบพร้อมชำระเงินค่าสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการพิมพ์ Admission Ticket เพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันในวันสอบจริง โดยยื่นคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต ซึ่งถือว่าสำคัญมาก เพราะหากไม่มีเอกสารดังกล่าวก็จะไม่สามารถเข้าสอบได้

 


ภาพรวมข้อสอบ SAT Chemistry เป็นอย่างไรบ้าง

ในรายวิชา SAT Chemistry นั้น หัวข้อเรื่องที่ออกข้อสอบเยอะมากที่สุดคือ โครงสร้างของสสาร (Structure of matter) โดยออกมากถึง 25% ของข้อสอบเลยทีเดียว ครอบคลุมในเรื่องโครงสร้างอะตอม (Atomic Structure) โครงสร้างโมเลกุล (Molecular Structure) พันธะทางเคมีต่างๆ (Bonding) เรื่องที่ออกสอบรองลงมาประมาณ 16% จะเป็นเรื่องของสถานะของสสาร (States of matter) ไม่ว่าจะเป็น ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย นอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับประเภทของปฏิกิริยา (Reaction types) ที่จะมีออกข้อสอบอยู่ประมาณ 14% ซึ่งครอบคลุมในเรื่องของกรด เบส ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation reaction) ปฏิกิริยารีดักชัน (Reduction reaction) และการตกตะกอน ทั้งนี้ยังมีเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์ (Stoichiometry) ที่จะออกข้อสอบในสัดส่วนที่เท่าๆกันด้วย คือประมาณ 14% เรื่องโมล การดุลสมการเคมี คือสิ่งที่จะถูกเน้นเป็นพิเศษสำหรับหัวข้อนี้ เรื่อง Descriptive chemistry จะออกสอบประมาณ 12% ซึ่งก็ถือว่ามีคะแนนให้เก็บเกี่ยวเยอะทีเดียว และส่วนอื่นๆจะออกสอบไม่เยอะมาก ได้แก่ เรื่องที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ ทั้งในส่วนของอุปกรณ์ เครื่องมือ ขั้นตอนการทดลองต่างๆ การวัดผล การอ่านผลรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ประมาณ 8% อุณหเคมี 6% และเรื่องสมดุลเคมีประมาณ 5%

 


คอร์ส SAT Chemistry รับรองผล

สำหรับน้องๆคนไหนที่ต้องการสอบ SAT Chemistry แต่ยังไม่มั่นใจในเรื่องต่างๆที่ออกสอบ ไม่ว่าจะติดปัญหาเรื่องการไม่เข้าใจทฤษฎีหรือไม่เข้าใจหลักการการคำนวณ ซึ่งสำหรับวิชาเคมีนั้นถือว่ามีรายละเอียดเยอะมากๆ ให้ คอร์ส SAT Chemistry รับรองผล ของจุฬาติวเตอร์เป็นตัวช่วยในการเตรียมตัวสอบได้นะคะ ด้วยรูปแบบคอร์สเรียนที่เน้นเพื่อไปทำข้อสอบ เราจึงไม่เพียงสอนเนื้อหาพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมีการสอนแนวข้อสอบ เทคนิคการทำข้อสอบ SAT Chemistry ให้อีกเพียบ ใครที่กังวลว่าจะทำข้อสอบไม่ได้ พื้นฐานอ่อน ไม่เคยสอบมาก่อน หรืออาจจะไม่ถนัดวิชาเคมีเท่าไหร่นัก คอร์ส SAT Chemistry รับรองผล จะช่วยให้น้องๆพร้อมมากขึ้นได้ไม่ยาก เรียกได้ว่าเป็นคอร์สเรียนที่มีความคุ้มค่าไม่น้อยเลยค่ะ เนื่องจากเป็นคอร์สเรียนที่ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งเทคนิคและพื้นฐานที่เราคัดเนื้อหามาให้เน้นๆแล้วว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น ทำให้มีขอบเขตการเตรียมตัวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเรื่องใดควรเน้น เรื่องใดสามารถปล่อยผ่านได้ การเตรียมตัวสอบ SAT Chemistry ด้วยคอร์สเรียนนี้จึงไม่ซับซ้อน ตามแนวคิด “easy to be expert” แม้จะไม่เก่ง ไม่เคยสอบ หรือสอบมาแล้วได้คะแนนไม่สูงก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้อย่างไร้กังวล

คอร์สเรียน SAT-II Chem รับรองผล 700 Upรหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์

อัตราค่าเรียน 23,500 บาท

 


คอร์ส SAT Chemistry แบบตัวต่อตัว (Private Course)

สำหรับน้องๆคนไหนที่มีข้อจำกัดเรื่องตารางเวลาเรียน กิจกรรมแน่น เวลาว่างมีน้อย แต่อยากเตรียมสอบ SAT Chemistry ที่จุฬาติวเตอร์เรามีคอร์ส SAT Chemistry แบบตัวต่อตัว (Private Course) ที่น้องๆสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามที่เราสะดวก สอนกันแบบสดๆที่สถาบัน ซึ่งทางเราจะมีห้องเรียนที่สะดวกสบายไว้ให้ด้วยค่ะ ใครที่ชอบเรียนคนเดียว อยากเน้นเฉพาะจุดอ่อนของตัวเอง คอร์สเรียนแบบนี้จะตอบโจทย์ได้ดีมากๆ รูปแบบการเรียนของคอร์สตัวต่อตัวนี้จะเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญค่ะว่าต้องเริ่มจากการเรียนเรื่องใด ใช้วิธีการสอนแบบใด เช่น น้องๆบางคนต้องเริ่มจากพื้นฐานแล้วค่อยๆเพิ่มความยากมากขึ้น บางคนสามารถเริ่มจากเทคนิคการทำข้อสอบ เน้นการตะลุยโจทย์เพื่อหาจุดพลาดแล้วแก้ไขเป็นเรื่องๆไป หรือบางคนอาจจะต้องใช้ทั้งสองวิธีนี้ผสมผสานกันไปแล้วแต่หัวข้อเรื่อง และรูปแบบอื่นๆอีกมากมายขึ้นกับลักษณะของผู้เรียน มีเวลาน้อย ลงคอร์สกลุ่มไม่ได้ อยากเน้นเฉพาะบุคคล คอร์ส SAT Chemistry แบบตัวต่อตัว (Private Course) สามารถช่วยน้องๆได้ค่ะ

 

ติวตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง
10 ชม. 20 ชม. recommemded
30 ชม.
40 ชม.
1 คน 12,000 ฿ 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
(ประหยัดถึง 25%)
18,000 ฿ 33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
(ประหยัดถึง 40%)
21,600 ฿ 39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ : คอร์สส่วนตัว ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน กับ ติวเตอร์มากประสบการณ์ สามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 


แนะนำหนังสือสำหรับเตรียมสอบ SAT Chemistry

หนังสือ SAT Chemistry
หนังสือ SAT Chemistry

กำลังจะสอบ SAT Chemistry กันอยู่หรือเปล่า แน่นอนว่าหลายคนต้องกำลังมองหาหนังสือสำหรับการเตรียมสอบ SAT Chemistry อยู่แน่ ๆ วันนี้เราจึงนำหนังสือที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ ใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกอ่านเล่มไหนดี หรือยังไม่แน่ใจว่าหนังสือแต่ละเล่มเป็นแนวแบบไหน ไปดูพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

เริ่มต้นกันที่เล่มแรก เป็นหนังสือเตรียมสอบ SAT Chemistry ที่เน้นการอธิบายละเอียด ใครที่เพิ่งเริ่มเตรียมตัวสอบได้ไม่นาน หรืออยากทบทวนเนื้อหา หนังสือเล่มนี้ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวค่ะ หนังสือเล่มที่ว่านั่นก็คือ The Princeton Review – Cracking the SAT Subject Test Chemistry นั่นเอง

book cracking the sat chemistry subject test

 

เล่มต่อมาเหมาะสำหรับใครที่อยากฝึกทำโจทย์เยอะ ๆ อยากได้แนวแบบเก็งข้อสอบ มีข้อสอบเก่าให้ แนะนำเป็นหนังสือของ College Board ที่ชื่อว่า The official SAT Subject Test Study Guide – Chemistry ค่ะ เน้นว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากฝึกจากข้อสอบเก่านะคะ เพราะเล่มนี้อาจจะไม่ค่อยมีเนื้อหาให้ทบทวนอย่างละเอียดเท่าไหร่

book the offical sat chemistry subject test study guide

เล่มสุดท้ายสำหรับการเตรียมสอบ SAT Subject Test Chemistry คือ Barron (14th Edition) – SAT Subject Test Chemistry ใครที่ได้คะแนนสูงอยู่แล้วในระดับประมาณ 700-750 แต่อยากอัพให้สูงขึ้นอีกหรืออยากได้คะแนน 800 เต็ม เล่มนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีค่ะ เนื้อหาด้านในมีทั้งชุดข้อสอบแบบเต็มชุดและยังมีเนื้อหาให้ทบทวน พร้อมกับมีแบบฝึกหัดสำหรับทุกหัวข้ออีกด้วย

book barron sat chemistry

แนะนำกันครบไปแล้วกับหนังสือสามเล่มสามสไตล์ ซึ่งเราสามารถเลือกอ่านกันได้ตามแบบที่เราต้องการได้เลย หรือใครที่ขยันหน่อยอยากจะอ่านทั้งหมด ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะ เพราะโดยปกติแล้วหนังสือเล่มหนึ่ง ๆ อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์เราได้ทั้งหมด บางเล่มเน้นทำโจทย์ บางเล่มเน้นเนื้อหา จึงทำให่้เราต้องอ่านหนังสือมากกว่าหนึ่งเล่มอยู่เสมอ

แต่สำหรับใครที่ไม่อยากอ่านหนังสือกองโต ๆ อยากจะประหยัดเวลาในการเตรียมตัวให้มากขึ้น แนะนำให้ลองดูคอร์สเรียนที่เจาะเน้นสำหรับการเตรียมสอบวิชานี้โดยเฉพาะ ก็จะช่วยให้เราพร้อมสอบได้เร็วมากขึ้น ที่จุฬาติวเตร์เองก็มีคอร์สเรียนเพื่อเตรียมสอบ SAT Subject Test Chemistry เช่นกัน ซึ่งเป็นการเรียนแบบคอร์สเดียวจบตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการตะลุยโจทย์เลยค่ะ

 

 

 go to top