084-942-4261

SAT Biology คืออะไร

SAT Biology คือ ข้อสอบที่วัดความสามารถทางด้านชีววิทยา ซึ่งเป็นรายวิชาหนึ่งในกลุ่มข้อสอบ SAT Subject Test โดยข้อสอบจะมีสองชุด ให้เลือกทำชุดใดชุดหนึ่งระหว่าง Biology-E (Ecological) หรือ Biology-M (Molecular) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคะแนนสอบ SAT Biology จะมีไว้สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติ หรือเรียนต่อต่างประเทศในสาขาวิชาทางด้านชีววิทยา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยข้อสอบแต่ละชุดจะมีทั้งหมด 80 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ ให้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที คะแนนอยู่ระหว่าง 200 – 800 คะแนน ในเอเชียจะมีการจัดสอบประมาณ 5 รอบต่อปี ส่วนหากเป็นในอเมริกาจะมีประมาณ 6 รอบต่อปี

 

วิธีการสมัครสอบ SAT Biology

การสมัครสอบ SAT Biology จะเป็นการสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ของ College Board สามารถทำได้ เพียงคลิกลิงค์ https://collegereadiness.collegeboard.org/sat-subject-tests แล้วเลือกเมนู Register for SAT Subject Tests จากนั้นกรอกข้อมูลทั่วไปของผู้สอบ และเลือกรายวิชาที่ต้องการสอบ รอบสอบ พร้อมสถานที่สอบ และสุดท้ายคือการชำระค่าสอบ ซึ่งจะรับชำระเฉพาะบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่มีการเปิดให้ตัดชำระเงินออนไลน์ได้เท่านั้น

ค่าสอบ SAT Biology สำหรับภูมิภาคเอเชียนั้นอยู่ที $101 แต่เนื่องจากกลุ่มวิชาของ SAT Subject Test สามารถสมัครมากกว่า 1 วิชาได้ โดยรวมกันแล้วไม่เกิน 3 วิชาต่อการสอบหนึ่งครั้ง จึงทำให้การค่าสมัครสอบปรับไปตามจำนวนวิชาที่เราเลือกสอบด้วยคือ หากสมัครสอบวิชาอื่นๆไปด้วยรวมกันแล้วเป็นจำนวน 2 วิชา ค่าสอบจะเท่ากับ $123 ส่วนหากรวมกันแล้วสมัครไว้ทั้งหมด 3 วิชา ค่าสอบจะเป็น $145 สำหรับที่อเมริกาหรือภูมิภาคอื่นๆ อาจมีค่าสอบที่แตกต่างกันออกไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ College Board ได้

เมื่อสมัครสอบพร้อมชำระเงินค่าสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการพิมพ์ Admission Ticket เพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันในวันสอบจริง โดยยื่นคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต ซึ่งถือว่าสำคัญมาก เพราะหากไม่มีเอกสารดังกล่าวก็จะไม่สามารถเข้าสอบได้

 

ภาพรวมข้อสอบ SAT Biology เป็นอย่างไรบ้าง

ภาพรวมข้อสอบ SAT Biology สามารถแจกแจงออกเป็นสองกลุ่มตามชุดข้อสอบ ดังนี้

SAT Biology-E (Ecological) จะเน้นเรื่องชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต (Organismal biology) มากถึง 25% ตามมาด้วยเรื่องนิเวศวิทยา (Ecology) 23% เรื่องวิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (Evolution and diversity) 22% สุดท้ายจะเป็นเรื่องเซลล์และอณูชีววิทยา (Cellular and molecular biology) ซึ่งจะมีออกข้อสอบพอๆกับเรื่องพันธุศาสตร์ (Genetics) ประมาณหัวข้อเรื่องละ 15%

SAT Biology-M (Molecular) จะเน้นเรื่องเซลล์และอณูชีววิทยา (Cellular and molecular biology) มากที่สุด ประมาณ 27% ของข้อสอบ รองลงมาคือเรื่องชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต (Organismal biology) 25% เรื่องพันธุศาสตร์ (Genetics) 20% เรื่องวิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต (Evolution and diversity) 15% และสุดท้ายจะเป็นเรื่องของนิเวศวิทยา (Ecology) 13%

จากแนวข้อสอบของทั้งสองชุด น้องๆสามารถเลือกได้ค่ะว่าข้อสอบ SAT Biology ชุดใดที่เราน่าจะถนัดมากที่สุด หรือในบางหลักสูตรอาจจะมีการกำหนดมาเลยค่ะว่าต้องการ SAT Biology ชุดใดระหว่าง SAT Biology-E (Ecological) หรือ SAT Biology-M (Molecula) ซึ่งหากเราต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรนั้น ก็มีความจำเป็นต้องเลือกสอบตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้

 

คอร์ส SAT Biology รับรองผล

ไม่ว่างน้องๆ จะกำลังเตรียมสอบ SAT Biology ชุด Biology-E (Ecological) หรือ Biology-M (Molecula) หากมีความกังวลหรือไม่มั่นใจในเรื่องต่างๆของข้อสอบ คอร์ส SAT Biology รับรองผล จะสามารถช่วยให้น้องๆเก่งขึ้นได้ไม่ยาก ด้วยรูปแบบการเรียนที่สอนสด มีการจัดเนื้อหาการเรียนไว้อย่างครอบคลุมทั้งพื้นฐานที่จะทบทวนเพื่อให้น้องๆมั่นใจว่าพื้นฐานของเรานั้นแน่นเพียงพอที่ไม่ว่าจะเจอโจทย์ซับซ้อนเพียงใดก็จะสามารถทำความเข้าใจและหาคำตอบได้ เพราะเพียงจุดอ่อนในบางเรื่องแค่เล็กๆน้อยๆ อาจนำมาสู่การไม่เข้าใจในเรื่องอื่นๆตามไปด้วย และที่สำคัญคือเทคนิควิธีการทำข้อสอบ รวมถึงแนวข้อสอบที่ในคอร์สเรียนจะมีสอนด้วย เพื่อให้น้องๆทราบว่าเราควรเน้นเรื่องอะไรบ้าง และมีวิธีการทำอย่างไร ต้องเลือกคำตอบแบบใดจึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุด น้องๆจะได้เจอทั้งหมดในคอร์สนี้

เพราะเราเชื่อในคำที่ว่า“easy to be expert” รูปแบบคอร์สของเราจึงเข้าใจง่ายๆ ไม่ซับซ้อน อย่าลืมมาพิชิตคะแนนสอบ SAT Biology พร้อมกันที่จุฬาติวเตอร์นะคะ

 

คอร์ส SAT Biology แบบตัวต่อตัว (Private Course)

สำหรับน้องๆคนไหนที่ยังติดปัญหาเรื่องวัน เวลาเรียน ที่มักจะไม่ค่อยลงตัว กิจกรรมเยอะ มีเรียนหลายอย่างจนเวลาแทบไม่พอ ลืมปัญหาเหล่านั้นไปได้เลยค่ะ เพราะ คอร์ส SAT Biology แบบตัวต่อตัว (Private Course) ที่จุฬาติวเตอร์นั้น จะช่วยให้น้องๆสามารถเตรียมสอบได้แม้มีเวลาจำกัด ด้วยรูปแบบคอร์สเรียนที่สามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้เอง อยากให้คอร์สจบภายในช่วงใด อยากเรียนสัปดาห์ละกี่วันก็สามารถเลือกได้ หรือสำหรับใครที่อยากเน้นการเรียนที่ค่อนข้างเฉพาะตัว อยากเน้นเรียนคนเดียว เพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นจุดอ่อนเฉพาะของเราเอง คอร์ส SAT Biology แบบตัวต่อตัว นั้นจะช่วยได้ดีมากๆเช่นกัน เพราะแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า แต่ละคนต่างมีจุดอ่อนที่ไม่เหมือนกัน การทำความเข้าใจในแต่ละเรื่องสำหรับบางคนเข้าใจได้เร็ว บางคนเข้าใจได้ช้ากว่านั่นเอง เป็นคอร์สเรียนที่ทั้งยืดหยุ่นเรื่องวันเวลาเรียนได้ และยังสามารถเน้นเรื่องที่เป็นจุดอ่อนของตัวเราเองได้ด้วยแบบนี้ พลาดไม่ได้แล้วที่จะให้ คอร์ส SAT Biology แบบตัวต่อตัว (Private Course) ที่จุฬาติวเตอร์ เป็นตัวช่วยในการเตรียมสอบ

 

ติวตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง
10 ชม. 20 ชม. recommemded
30 ชม.
40 ชม.
1 คน 12,000 ฿ 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
(ประหยัดถึง 25%)
18,000 ฿ 33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
(ประหยัดถึง 40%)
21,600 ฿ 39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ : คอร์สส่วนตัว ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน กับ ติวเตอร์มากประสบการณ์ สามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

 go to top