fbpx

PORTFOLIO

สถาบันได้ทำให้นักเรียนนับหมื่นคนสอบ

10,000 คน

ติดด้วยสถิติสูงสุด

90%

(จากนิตยสารการศึกษาชั้นนำ U-Guige)

ผลงานที่ผ่านมา

จากจุดเริ่มต้นตั้นปี พ.ศ. 2548 ที่สถาบันกวดวิชา จุฬาติวเตอร์ได้ก่อตั้งขึ้น โดยกลุ่มนิสิตในขณะ นั้นจาก 5 สถาบัน ประกอบด้วย จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตร ศิลปกร และ มหิดล ด้วยการส่งนิสิตสอนตามรั่ว มหาวิทยาลัย ตามบ้านจนถึงตามสถานที่ แล้วแต่ตกลง จนถึงปัจุจบันที่ทางสถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ และ ได้มุ่นเน้นกวดวิชาเพื่อเตรียมความพร้อม สู่หลัก สูตรนานาชาติ

วิดีโอผลงานของเรา

ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำ
ในการพัฒนาการศึกษาไทย

เป็นวิทยากรให้กับ