IELTS   TOEIC     GED     SAT   SAT-II   CU-TEP   CU-AAT   CU-BEST   CU-ATS    TU-GET   TOEFL   GMAT    IGCSE   SMART-II    MUIC
Facebook Twitter YouTube

IELTS
เรียน ielts
ติว ielts ตัวต่อตัว
ielts คือ
ข้อสอบ ielts online
ตารางสอบ ielts
blog ielts
ielts free download
ielts essay
ielts tips tricks
Inspiring ielts
เตรียมตัวสอบ ielts
รีวิว IELTS British กับ IDP

คอร์ส IELTS
เทคนิค ielts grammar
เทคนิค ielts writing
เทคนิค ielts reading
เทคนิค ielts listening
เทคนิค ielts speaking

 

Follow US

 

 


 
ความรู้สึกประทับใจของนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ (ผู้ก่อตั้งจุฬาติว
ติวเตอร์) ร่วมกับโครงการ TO BE NUMBER ONEทูลกระหม่อนหญิง อุบล รัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็น องค์ประธาน
++ อ่านต่อ
ระวังภัยมิจฉาชีพนำชื่อทางสถาบัน
กวด วิชา จุฬาติวเตอร์ไปแอบอ้าง เนื่องจากทาง สถาบันได้รับรายงานว่าใน ขณะนี้มีกลุ่ม มิจฉาชีพนำชื่อทางสถาบัน ไปแอบอ้าง


Facebook FanPage


Google+

         ielts grammar

 

ielts grammar

 วีดีโอคลิป ชุดรวมเทคนิคพิชิต ข้อสอบ IELTS โดย CHULATUTOR

 

ielts grammar

Grammar มีความสำคัญกับการสอบ IELTS ในทุกทักษะทั้งในพาร์ท เนื่องจาก Grammar ถือเป็นกุญแจสำคัญในการวัดความถูกต้องในการใช้ภาษา อย่างไรก็ตาม หัวข้อของ Grammar ที่ควรจำ และจำเป็นต่อการสอบ IELTS นั้น เป็นการเน้นกับการใช้ Grammar พื้นฐานที่ถูกต้อง ไม่ใช่ การใช้ Grammar ที่ยากและซับซ้อน อย่างที่หลายคนกลัวกัน โดยประเด็นของ Grammar ที่สำคัญและข้อควรจำทั้งหมด มีดังนี้

 

การแบ่ง Noun หลักๆ จะแบ่งเป็น Countable Noun (นามนับได้ หรือ บอกจำนวนได้ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งรูปเอกพจน์ และพหูพจน์) และ Uncountable Noun (นามนับไม่ได้ ไม่มีจำนวน ซึ่งอยู่ในรูปเอกพจน์เท่านั้น) โดยสามารถใช้เกณฑ์แบ่งง่ายๆ คือ หาก Noun นั้นมีขอบเขตที่ชัดเจนสามารถแบ่งออกได้ เป็นชิ้นๆ หรือเป็นเรื่องๆ ได้ = Countable Noun (บอกจำนวนได้) แต่หาก Noun นั้นเป็นคำกว้างๆ ไม่มีขอบเขต ส่วนมากจะจับต้องไม่ได้ = Uncountable Noun ตัวอย่างเช่น Pollution (มลพิษ) เป็นคำเรียกกว้างๆ ไม่เจาะจง จับต้องไม่ได้: นามนับไม่ได้ แต่ Pollution Problems: นามนับได้ เนื่องจากเราสามารถแบ่งปัญหาออกเป็นเรื่องๆ ได้

 

แทน Noun ที่ทำหน้าที่เป็นประธาน : I / You / We / They / He / She / It
แทน Noun ที่ทำหน้าที่เป็นกรรม : me / you / us/ them / him / her / it
แสดงความเป็นเจ้าของของ Noun: my / your / our / their / his / her / its + Noun
กล่าวแทน สิ่งของที่แสดงความเจ้าของ : mine / yours / ours / theirs / his / hers / its (ไม่ต้องตามด้วย Noun)

 

Relative Pronoun ทำหน้าที่ 1) ใช้แทน Noun ข้างหน้า และ 2) เชื่อม 2 ประโยคที่มี Noun ซ้ำกัน

who แทน คน ที่ทำหน้าที่เป็นประธาน : Noun (คน) + who + verb
whom แทน คน ที่ทำหน้าที่เป็นกรรม : Noun (คน) + whom + subject + verb
whose แทน คน ที่แสดงความเป็นเจ้าของ : Noun (คน) + whose + noun + verb
which / that แทน สัตว์/สิ่งของ ทั้งประธานและกรรม : Noun (สัตว์/สิ่งของ) + which / that
where แทน สถานที่ ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็นกรรม : Noun (สถานที่) + where + subject + verb

 

1 ประโยคในภาษาอังกฤษ จะมี verb แท้ แค่ 1 ตัวเท่านั้น

Verb แท้ดูจาก :
1) ผันตามประธาน (subject) -> ประธานเอกพจน์ คู่กับ verb เอกพจน์
  ประธานพหูพจน์ คู่กับ verb พหูพจน์
2) ผันตาม Tense (เหตุการณ์เกิดเมื่อไหร่ และเกิดอย่างไร)
- เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ (When) แบ่งเป็น
Present (ปัจจุบัน) / Past (เกิดและจบแล้วในอดีต) / Future (ยังไม่เกิดคาดว่าจะเกิดในอนาคต)

- เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร

Simple: ทั่วไป / เรื่องจริง / เป็นประจำ Continuous: กำลังเกิดขึ้น / ต่อเนื่อง
Perfect: ยังไม่จบ / เพิ่งจบ / ประสบการณ์ Perfect Continuous: เหมือน Perfect แต่เน้นความต่อเนื่อง

 

 

** Tense ที่เป็นพื้นฐานและสำคัญที่ควรจำมีทั้งหมด 5 tenses ด้วยกัน***

1. Present Simple (เติม s /es เมื่อประธานเป็นเอกพจน์)

Subject + V1

 

2. Present Continuous (ผันตามประธานเอก/พหูพจน์จาก is / am /are)

Subject + is/am/are + V.ing

 

 

3. Present Perfect ( ผันตามประธานเอก/พหูพจน์จาก has / have)

Subject + has/have + V.3

 

Since + จุดเวลา / past simple tense : บอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่
For + ช่วงเวลา / ระยะเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้น : บอกว่าเหตุการณ์นั้นเกิดมานานแค่ไหนแล้ว

just, yet (ปฏิเสธ / คำถาม), already, recently

 

4. Past Simple

Subject + V.2

 

5. Future Simple

Subject + will + V.inf

Subject + is / am / are + going to + V.inf

- เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

- การคาดการณ์จากความคิดของตนเอง

- แผนการณ์ที่กำหนดไว้แล้วในอนาคต
- การคาดการณ์ที่มีเหตุผลรองรับ/ความเป็นไปได้สูง

 

 

- หน้า Noun ที่มันขยาย

- หลัง Verb to be (เป็น/อยู่/คือ บอกสภาพ และ Linking verbs (verb ที่ใช้แสดงสภาพ และความรู้สึก): appear, become, get, go, grow, feel, keep, look, remain, seem, smell, sound, taste, turn

 

ขยาย verb :

วางหน้า หรือ หลังกรณีประโยคมี verb ตัวเดียว

วางไว้ตรงกลางระหว่าง verb ช่วย และ verb แท้

ขยาย Adj และ Adv เพื่อย้ำ หรือ เน้นคุณสมบัตินั้นๆ โดยวางไว้ข้างหน้า Adj และ Adv ที่มันขยายเสมอ

 

สนใจดูรายละเอียดคอร์ส เรียน IELTS ได้ที่ https://www.chulatutor.com/ielts/

 

 

 

อาจารย์ประจำวิชา IELTS
พรรษวุฒิ สุขเสริม (อ.เบส)
"สอนตั้งแต่โครงสร้างประโยค คำศัพท์ และ intro ทำให้น้องๆมั่นใจว่า ทำข้อสอบ ielts writing ทันแน่นอน"
Mr.Volodymyr Sych
"เทคนิคจับประเด็น การฟังแบบครั้งเดียว แล้วเขียนตอบคำถาม ielts listening ยังงัย ให้โดนใจกรรมการ"
Rani Sachdev
"หัวใจของ ielts speaking คือการฝึกพูดตอบโต้, การออกเสียง ซึ่งจะได้ฝึกกัน แบบจัดเต็มๆ"
เกตุญาณี โตชนาการ (อ.เกด)
"เรียนรู้วิธีอย่างเซียนการอ่าน อ่านไม่ถึงครึ่งก็ตอบคำถามได้"

CHULATUTOR

ielts guaranteed

   IELTS   TOEIC     GED      SAT  SAT-II CU-TEP   CU-AAT   CU-BEST   CU-ATS    TU-GET   TOEFL    GMAT    IGCSE SMART-II    MUIC