chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

IELTS tips tricks

 

IELTS Listening Tips and Tricks

 • พยายามฝึกฟังภาษาอังกฤษโดยดูจากข่าว BBC หรือฟังวิทยุคลื่น 95.5 และ 107
 • วันสอบให้เช็ค “หูฟัง” โดยอาจจะลองสวมหูฟังแล้วปรับเสียงให้พอดี ไม่ดังหรือเบาเกินไป
 • เวลาเขียนตอบ อาจจะใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด เนื่องจากคำบางคำ เช่น Lakeview Street อาจจะเขียนว่า Lake View Street ได้ด้วย ซึ่งเราอาจจะไม่แน่ใจว่าควรจะต้องเขียนแบบไหน เพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาด อาจจะเขียนตัวใหญ่เหมือนกันหมดก็ได้
 • ถ้ามีคำพูด สะกดชื่อ สะกดตัวเลข เป็นคำๆ พยายามจดไว้ก่อนเพราะส่วนมากมักจะออกสอบ
 • พอหมดเวลาเจ้าหน้าที่คุมสอบจะบอกให้วางดินสอ ต้องวางทันที

 

IELTS Reading Tips and Tricks

 • ในขณะกำลังทำข้อสอบ IELTS Reading ควรตอบลงในกระดาษทันที เพราะข้อสอบส่วนนี้จะไม่เหมือน IELTS Listening ที่จะมีเวลาเพิ่มในการทำตอบ
 • ห้ามเขียนคำตอบเกินจำนวนคำ ที่ข้อสอบกำหนด
 • ควรอ่านคำถามก่อน แล้วค่อยไปอ่าน Paragraph
 • ควรใช้วิธีการอ่านแบบ Skimming & Scanning ไม่ควรอ่านทุกคำ
 • ข้อสอบ IELTS Reading ประเภท True / False / Not given ควรอ่านข้อสอบให้ดี และ ข้อมูลที่ไม่ได้มีใน aragraph ไม่ได้หมายความว่า False
 • ข้อที่มี List of Heading มาให้แล้วให้ตอบว่าแต่ละ Paragraph เหมาะกับ Heading ข้อไหน

เทคนิคคือ ส่วนใหญ่ประโยคจะเริ่มต้นของแต่ละ Paragraph จะเป็น Main idea จากนั้นอ่าน Detail แบบคร่าวๆ และเร็วหากเรื่องที่เป็นเรื่อเดียวกันกับประโยคเริ่มต้น

 

IELTS Writing Tips and Tricks

 • Introduction ไม่ควรลอกคำถามมาเขียน
 • พยายามใช้คำที่หลากหลาย เช่น Moreover , Therefore, however, In the other hand , in contrast to , different from, as ……. as , similar to, less than, more than, first, second, In addition, Furthermore เป็นต้น ไม่ใช่เขียนแต่ and, and, and, and , but , but, but, but
 • พอหมดเวลาเจ้าหน้าที่คุมสอบจะบอกให้วางดินสอ ต้องวางทันที
 • สำหรับคนที่เก่งภาษาอังกฤษ เวลาสอบ IELTS Writing ไม่ควรเขียนเกินคำที่ข้อสอบกำหนด เช่น หากกำหนด 150 คำก็ไม่ควรเขียนเกิน 170 คำ เพราะอาจจะโดนหักคะแนนได้
 • ก่อนทำข้อสอบ IELTS Writing อาจจะใช้ดินสอทำเครื่องหมายในกระดาษว่า ควรเขียนแถึงบรรทัดที่เท่าไหร่ถึงจะได้คำตาที่โจทย์กำหนด
 • ห้ามใช้ตัวอักษรใหญ่ทั้งหมดในการตอบ IELTS Writing เพราะจะโดนตัดคะแนนได้ ไม่เหมือน IELTS Listening ที่ใช้ตัวอักษรใหญ่ได้ ต้องระวัง
 • ในขณะกำลังทำข้อสอบ IELTS Writing ควรตอบลงในกระดาษทันที เพราะข้อสอบส่วนนี้จะไม่เหมือน IELTS Listening ที่จะมีเวลาเพิ่มในการทำตอบ

 

IELTS Speaking Tips and Tricks

 • เทคนิค คือ “ Non Stop Speaking “ อย่าหยุดพูดโดยเฉพาะ Part 2 ให้พูดไปเรื่อย ๆ 2 นาที ถ้าเห็นอาจารย์ตั้งใจฟังอยู่ก็พยายามหาเรื่องพูดเล่าไปเรื่อย ๆ จะทำให้ได้คะแนนจะเยอะใน Part 2 & 3 ค่ะ ช่วง Discussion ก็พยายามหาเหตุผลมาสนับสนุน พูดไปจนกว่าอาจารย์จะบอกว่า พอ
 • พยายามใช้คำเชื่อมประโยคให้เหมาะสม however, but, and, also, as well, on the other hand, then, after that, Finally,….etc.อย่าพูดเป็นประโยคแบบ ทื่อๆ และไม่มีคำเชื่อมประโยคที่สละสลวย

 

สนใจดูรายละเอียดคอร์ส เรียน IELTS ได้ที่ https://www.chulatutor.com/ielts/

อ่านต่อ