CU-AAT & SAT vocabulary | รวบรวมคำศัพท์ที่มักออกสอบ
084-942-4261
คำศัพท์ SAT CU-AATที่ออกสอบบ่อย
By chulatutor   on 16/11/13

 

คำศัพท์ SAT CU-AAT ที่ออกสอบบ่อย

Vocabulary POS Definition
abate v ทำให้น้อยลง/บรรเทา
abbreviate v เขียนย่อ/ทำให้สั้นลง
abdicate v สละ(ราชสมบัติ/ตำแหน่ง)
aberration     n ความผิดปกติ/ความคลาดเคลื่อน
abstain     v งดเว้น/ละเว้น
abstinence n การละเว้น/การเลิก
adulation n การยกย่องสรรเสริญ/การประจบ
adversity     n เคราะห์ร้าย/ภัยพิบัติ
aesthetic     adj สุนทรีย์/สวยงาม
amicable     adj เป็นมิตร/เป็นกันเอง
anachronistic adj หลงยุค/ไม่เข้ากับยุคสมัย
anecdote     n เรื่องราว/เกร็ดประวัติ
anonymous adj นิรนาม
antagonist n ศัตรู/ปฏิปักษ์
arid adj น่าเบื่อ/แห้งแล้ง
assiduous     adj เพียรพยายาม/ขยัน/ตั้งใจ
asylum n ที่หลบภัย/ที่ลี้ภัย
benevolent adj กรุณา/เมตตา/กุศล
bias n อคติ/ความลำเอียง
boisterous     adj เอะอะ/อึกทึก/ครึกครื้น
brazen adj หน้าด้าน/หน้าไม่อาย/ไร้ยางอาย
brusque     adj ห้วนๆ/กระด้าง/รีบ
camaraderie n ความเป็นมิตร
canny adj ฉลาดหลักแหลม/มีไหวพริบ
capacious     adj มีเนื้อที่มาก/จุมาก/กว้างขวาง
capitulate     v ยอมทำตาม/ยอมจำนน
censure     v ตำหนิ/วิจารณ์แรง
circuitous     adj วกวน/อ้อมค้อม
clairvoyant adj มีญาณทิพย์/ที่เป็นผู้วิเศษ
collaborate v ร่วมมือ/ช่วยเหลือ
compassion n ความเห็นใจ
compromise v ประนีประนอมยอมความ
condescending adj จองหอง
conditional adj ที่เป็นเงื่อนไข
conformist     n คนนอกรีต/คนนอกศาสนา
congregation n การชุมนุม/การรวมกัน
conundrum n ปริศนา/ปัญหา
convergence n การมาบรรจบกันที่จุดหนึ่ง
deleterious adj เป็นอันตราย/เป็นภัย
demagogue n ผู้ปลุกระดม/นักการเมืองที่ปลุกปั่น
digression     n การพูดนอกเรื่อง/การออกนอกเรื่อง
diligent     adj ขยัน/อุตสาหะ
discredit     v ทำให้เสียชื่อเสียง
disdain     v ดูถูกเหยียดหยาม
divergent     adj แตกต่างกัน/ไม่สอดคล้องกัน
empathy     n การเอาใจใส่/มีความรู้สึกร่วม
emulate v เลียนแบบ
enervating     adj อ่อนเปลี้ย/อ่อนกำลัง
enhance v ทำให้ดีเพิ่มขึ้น/ปรับปรุง
ephemeral adj ที่อายุสั้น
evanescent adj หายไปอย่างรวดเร็ว/อยู่ไม่ทน
exasperation n ความโกรธ/ฉุนเฉียว
exemplary     adj ที่เป็นตัวอย่างที่ดี/เป็นเครื่องเตือน
extenuating adj ที่ขัดข้อง
florid adj มีสีแดงสด/หรูหราฉูดฉาด
forbearance n ความอดกลั้น/ขันติ
fortitude     n ความอดทน/ความแข็งแกร่ง
fortuitous     adj โดยบังเอิญ/โชคดี
foster     v เลี้ยงดู/อุปการะ
fraught     adj เต็มไปด้วยปัญหา/อันตราย
frugal adj ประหยัด/ตระหนี่
hackneyed adj ธรรมดา/สามัญ/เก่าแก่
haughty     adj ทะนง/โอหัง/ถือตัว
hedonist     n คนเจ้าสำราญ
hypothesis n ข้อสันนิษฐาน
impetuous     adj หุนหันพลันแล่น/ใจเร็ว/เลือดร้อน
impute     v ใส่ความ/กล่าวหา
incompatible adj ซึ่งไม่ลงรอยกัน/ซึ่งเข้ากันไม่ได้
inconsequential adj ไม่สำคัญ/เล็กน้อย
inevitable     adj ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
integrity     n ความมีศีลธรรมจรรยา/ความซื่อสัตย์
intrepid adj กล้าหาญ/ไม่กลัว
intuitive     adj โดยสัญชาตญาณ/เป็นธรรมชาติ
jubilation     n ความปลื้มปิติ/การเฉลิมฉลอง
lobbyist n คนวิ่งเต้น/นักวิ่งเต้น
longevity     n ช่วงชีวิต/อายุยืนยาว
mundane adj ทางโลก/ปกติ/ธรรมดา
nonchalant adj เมินเฉย/ไม่ใส่ใจ
novice     n ผู้เริ่มต้น/ไม่มีประสบการณ์
opulent     adj มั่งคั่ง/ร่ำรวย
orator     n นักปราศรัย
ostentatious adj โอ้อวด/ขี้อวด
parched     adj แห้งแล้ง/กระหายน้ำมาก
perfidious     adj โกง/ทุจริต
precocious     adj โตเกินอายุ/แก่แดด
pretentious adj อวดอ้าง/เก๊ก
procrastinate v ผัดวันประกันพรุ่ง
prosaic     adj ธรรมดา/จืดชืด
prosperity     n ความรุ่งเรือง/ความสำเร็จรุ่งโรจน์
provocative adj ยั่วอารมณ์/กวนโมโห
prudent adj รอบคอบ/ประหยัด/ระมัดระวัง
querulous     adj ขี้บ่น/เจ้าอารมณ์
rancorous     adj คับแค้น/ขมขื่น
reclusive     adj สันโดษ
reconciliation n การปรองดอง/สมานฉันท์
renovation     n การบูรณะปฏิสังขรณ์/ปรับปรุงซ่อม
resilient     adj ฟื้นไข้เร็ว/หายไว
restrained adj ถูกควบคุม/ถูกจำกัด
reverence n การเคารพนับถือ
sagacity n ความฉลาด/ไหวพริบ
scrutinize v พินิจพิเคราะห์
spontaneity n ลักษณะที่เกิดขึ้นเอง
spurious adj ปลอม/ไม่แท้
submissive adj อ่อนน้อม/ยอมทำตาม
substantiate v พิสูจน์/ยืนยัน
subtle adj ละเอียดสุขุม/ฉลาดหลักแหลม
superficial     adj ผิวเผิน
superfluous adj มากเกินไป/ฟุ่มเฟือย/ไม่จำเป็น
suppress     v หยุดยั้ง/ปราบปราม
surreptitious adj ลับๆล่อๆ/ซ่อนเร้น
tactful adj ไหวพริบดี/ปฏิภาณดี
tenacious adj ถือทิฐิ/เหนียวเหนอะหนะ
transient adj ชั่วคราว/ชั่วครู่
venerable adj น่าเคารพยกย่อง/แก่โบราณ
vindicate v แก้ตัว/แก้ต่าง/แก้แค้น
wary adj ระมัดระวัง/รอบคอบ/ระวังตัว

 

 

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ SAT เพิ่มเติมได้ที่ https://www.chulatutor.com/sat/

CU-AAT & SAT vocabulary | รวบรวมคำศัพท์ที่มักออกสอบ

สรุปคำศัพท์ CU-AAT & SAT vocabulary 100 คำที่ควรรู้ก่อนสอบ โดยเรียงจากลำดับตัวอักษรจาก A ถึง Z เพื่อง่ายต่อการท่องจำ พร้อมคำแปลภาษาไทย
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin