fbpx
02-252-8633 , 084-942-4261

VRU-TEP

By chulatutor   on 10/04/20
VRU-TEP

VRU-TEP คืออะไร ?

สำหรับการสอบ VRU-TEP คือ การทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่ทางมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์จัดทำขึ้นมาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานยุโรป (CEFR) เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานให้กับนักศึกษาที่เริ่มเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและก่อนการสำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

 

ใครบ้างที่ต้องสอบ VRU-TEP ?

VRU-TEP เป็นข้อสอบที่กำหนดไว้ว่านักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จะต้องเข้ารับการสอบทุกคน

 

VRU-TEP มีความสำคัญอย่างไร ?

การสอบ VRU-TEP เป็นการวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ซึ่งจะต้องผ่านการสอบทั้งหมดสองครั้งด้วยกัน คือ ต้องผ่านการเข้าสอบในระดับชั้นปีที่ 1-2 เพื่อประเมินทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ สอบก่อนจบการศึกษาเพื่อใช้ยื่นเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาและการรับรองตามข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัย

 

วิธีสมัครสอบ VRU-TEP

การสมัครสอบ VRU-TEP นั้น สำหรับนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีด้วยความที่จะต้องผ่านการสอบทุกคน ทางมหาวิทยาลัยจึงเป็นผู้ลงทะเบียนให้นักศึกษา รวมถึงกำหนดรหัสนักศึกษาในแต่ละปีที่ต้องสอบ ซึ่งเมื่อถึงกำหนดการ ทางนักศึกษาจะต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในวันและเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งหากไม่ได้เข้าสอบตามรอบที่กำหนดสามารถติดต่อเพื่อหาแนวทางการเข้าสอบได้ที่ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

 

คอร์สเรียน VRU-TEP รับรองผล

หากคุณเป็นบุคคลในกลุ่มที่ต้องการใช้ผลคะแนน VRU-TEP แล้วละก็ ให้ทางสถาบันของเราเป็นผู้ช่วยในการเตรียมตัวสอบครั้งนี้ ด้วยคอร์สเรียนสุดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ เริ่มต้นตั้งแต่การปรับพื้นฐานข้อสอบ และเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นกับการฝึกการทำข้อสอบในละพาร์ท รวมถึงมีเทคนิคเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณมีเวลาในการทำข้อสอบได้มากกว่าที่เคย คอร์สเรียน VRU-TEP รับรองผล มีรูปแบบการสอนที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ตามฉบับของจุฬาติวเตอร์ easy to be expert ให้คุณมั่นใจได้ว่าคอร์สเรียนของเราจะช่วยเพิ่มความพร้อมในการเตรียมตัวสอบครั้งนี้ให้ไม่เกินเอื้อมอย่างแน่นอน

 


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
CECA032129 มี.ค. - 29 เม.ย.จ-พฤ18:00-20:30
จองที่นั่ง
1
CECB03213 เม.ย. - 9 พ.ค.ส-อา10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
-3

 

อัตราค่าเรียน 12,500 บาท

Tags