Verb Tenses ในภาษาอังกฤษเรามี Tenses ทั้งหมด 12 Tense
02-252-8633 , 084-942-4261

Verb Tenses ในภาษาอังกฤษเรามี Tenses ทั้งหมด 12 Tense

By chulatutor   on 01/06/17
Verb Tenses ในภาษาอังกฤษเรามี Tenses ทั้งหมด 12 Tense

สวัสดีค่ะ ฉบับนี้กลับมาต่อกันที่เรื่องของข้อผิดพลาดที่เรามักจะเจอในข้อสอบ IELTS ค่ะ อย่างที่บอกไปในฉบับก่อนหน้าว่าเราสามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นได้ ถ้าหากเราใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะพาร์ทการเขียนค่ะ ไม่ต้องอธิบายให้ยืดเยื้อ เราไปดูข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์อีก 2 ข้อกันเลยค่ะ

 

Verb Tenses

ในภาษาอังกฤษเรามี Tenses ทั้งหมด 12 Tenses ด้วยกัน ซึ่งแต่ละ Tense ก็มีโครงสร้างและหน้าที่การใช้งานที่แตกต่างกัน และเรื่อง Tense ก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในทุกพาร์ทของข้อสอบ และส่วนมากเราก็มักจะสับสนโครงสร้างของมันค่ะ ซึ่งจะขอเน้นเจ้าโครงสร้างและลักษณะประโยคของทั้ง 12 Tenses มาให้ดูกันค่ะ

 

  1.  Present simple (S + V1) 

ใช้กับเรื่องธรรมชาติความจริงเสมอ (The sun rises in the east.)

ใช้กับข้อเท็จจริงทั่วไป (I was born in 1987)

ใช้กับสิ่งที่เป็นนิสัย กิจวัตร (I go to work every day at 8 am)

2. Present continuous (S + V to be + V.ing) :

ใช้กับการกระทำ สิ่งที่มีการเคลื่อนไหว ณ ขณะที่พูด

ใช้กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ ในเดือนนี้ หรือในปีนี้ มีการวางแพลนไว้แล้ว

ใช้พูดถึงเรื่องหรือเหตุการณ์ที่มีการวางแผนไว้แน่นอนแล้วในอนาคต

3. Present Perfect (S + has/have + V3) :

ใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตในเวลาใดเวลาหนึ่ง

ใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ก่อนปัจจุบัน

ใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตและยังดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

4. Present Perfect Continuous (S+ has/have+been+V.ing) :

ใช้แสดงช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ใช้กับกิจกรรมโดยทั่วไป ทีเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้

5. Past Simple (S+ V2) :

ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และจบลงในอดีต

6. Past Continuous (S + was/were + V.ing) :

ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตเมื่อมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นอยู่หรือเกิดมาแทรกเหตุการณ์ใน Past Continuous

ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ ณ เวลาหนึ่งในอดีต

7. Past Perfect (S+had+V3) :

ใช้กับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นสมบูรณ์ก่อนที่อีกเหตุการณ์หรืออีกเรื่องหนึ่งจะเกิดตามมา และทั้งสองเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ในอดีต

8. Past Perfect Continuous (S+has/have+ been+V.ing) :

ใช้กับช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดตามา และทั้งสองเหตุการณ์เกิดในอดีต

ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้าหรือไล่เลี่ยกับอีกเหตุการณ์หนึ่งไม่นาน และทั้งสองเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ในอดีต

9. Future Simple (S+will +V.infinitive) :

ใช้กับการคาดเดาหรือวางแผนสำหรับอนาคต

ใช้แสดงความตั้งใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง

10. Future Continuous (S+will + be + V.ing) :

ใช้กับเหตุการณ์ การกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ ณ เวลาหนึ่งในอนาคต

11. Future Perfect (S+will + have + V3) :

ใช้กับเหตุการณ์ การกระทำที่จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่อีกเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในอนาคต

12. Future Perfect Continuous (S+will+have+been+V3) :

ใช้กับช่วงเวลาของเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต

นามนับได้และนามนับไม่ได้

คำนามบางคำในภาษาอังกฤษไม่สามารถนับได้ค่ะ แต่ว่าถ้ามันเป็นคำนามปกติทั่วไป เราก็คงจะจำกันได้ แต่มันจะมีคำนามบางประเภทที่คำของมันถือเป้นคำนามนับไม่ได้เลย แม้ว่าเราอาจจะมองว่ามันสามารถนับได้ก็ตาม ซึ่งคำนามที่เรามักจะเข้าใจผิดกันบ่อยๆ ส่วนหนึ่งมีดังนี้ค่ะ advice, air, alcohol, bread, chocolate, energy,  flood, food, furniture, ice, information, knowledge, leather, literature, luggage, money, noise, paper, research, rain, traffic, work, wool  เห็นมั้ยคะ ว่าอย่างบางคำ เช่น luggage (กระเป๋าเดินทาง)เราอาจจะคิดว่าก็มันนับได้นี่ว่ากี่ใบ แต่ว่ามันเป็นคำเฉพาะที่ถือว่าเป็นคำนามนับไม่ได้ในภาษาอังกฤษค่ะ

 

เราไม่สามารถใช้คำต่อไปนี้กับคำนามนับไม่ได้นะคะ

  • a plural verb
  • a number
  • a few, a couple, many, a number of
  • a/an

อ่อ แล้วก็นังมีคำนามบางคำ ที่สามารถเป็นได้ทั้งคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้ และเราก็มักจะสับสนกับมันบ่อยๆ ดังต่อไปนี้ค่ะ

Chicken

คำนามนับได้ คือ ไก่ตัวเป็นๆ
คำนามนับไม่ได้ คือ เนื้อไก่

Change

คำนามนับได้ คือ การเปลี่ยนแปลง
คำนามนับไม่ได้ คือ พวกเศษเหรียญ สตางค์

Beauty

คำนามนับได้ คือ คนที่สวย เหมือนชื่อหนัง Beauty and the Beast
คำนามนับไม่ได้ คือ ความสวยงาม

 

ก็หวังว่า ประเด็นข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เล็กๆ น้อยๆ นี้ จะช่วยทบทวนความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้ไม่มากก็น้อยนะคะ อย่าลืมหมั่นฝึกฝนการอ่านและฝึกทำข้อสอบนะคะ เป้าหมายกำลังรอเราอยู่ค่ะ

สำหรับคนที่สนใจเรียน IELTS ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chulatutor.com/ielts/ 

 

Tags