ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง whether …. or not ไม่ว่าจะ… หรือไม่
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง whether …. or not ไม่ว่าจะ… หรือไม่
By chulatutor   on 16/03/15

TOEIC

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง whether …. or not ไม่ว่าจะ… หรือไม่

การใช้ Whether … or not นั้น มีวิธีการใช้เหมือนกันกับ If เลยค่ะ ดังนั้น ถ้าเราแม่นหลักโครงสร้างเรื่องของ If เราก็จะจำโครงสร้าง Whether … or not ได้ด้วยค่ะ

 

การใช้ Whether … or not ในรูปแบบประโยคเงื่อนไข

 

1. Subject + Future Simple Tense + whether + Present Simple Tense + or not

Example : Anna will go to school whether she has friends or not .

2. Subject + would + V.infinitive + whether + Past Simple Tense + or not

Example : Anna would go to school whether she had friends or not .

3. Subject + would + have + Verb.3 + whether + Past Perfect Tense + or not

Example : Anna would have gone to school whether she had had friends or not .

ทั้งนี้ เราสามารถสลับการวางตำแหน่งของ whether … or not ได้ค่ะ แต่ต้องเติมเครื่องหมาย “,”

Whether Anna has friends or not, she will go to school .

Whether Anna had friends or not, she would go to school .

Whether Anna had had friends or not, she would have gone to school .

การใช้ Whether … or not ในรูปแบบประโยคใจความให้เลือก ไม่ใช่เงื่อนไข โครงสร้างไม่เหมือนกับ If เช่น

Do you know whether Jilly is a senior sales manager or a senior supervisor ?

I didn’t know whether to go home or play football ?

Mom have no idea whether to go to Europe or Asia ?

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง whether …. or not ไม่ว่าจะ… หรือไม่

 

1. Sombat is not sure whether to quit this job ____ continue working here .

1) and

2) but

3) or

4) so

คำตอบ คือ ข้อ 3 การเลือกตัวเลือกจะไม่ยากเลยค่ะ ถ้าเราแม่นว่ามี whether ต้องตามด้วย or ในใจความให้เลือก

 


 

2. Sombat will quit this job _____ he gets a bonus or not .

1) that

2) unless

3) whether

4) otherwise

คำตอบคือ ข้อ 3 จุดสังเกตคือคำว่า or not ด้านหลัง ทำให้รู้ว่าเป็นโครงสร้าง Whether … or not

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC  ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง whether …. or not ไม่ว่าจะ… หรือไม่

คำว่า whether นั้น ถือเป็นคำเชื่อม (Subordinating conjunction) ตัวหนึ่ง เรามักใช้คำว่า whether ในความหมายที่แปลว่า "หรือไม่" เช่น I don't know whether she can come today.
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin