ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง subjunctive
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง subjunctive
By chulatutor   on 22/01/15

TOEIC

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง subjunctive

 

โครงสร้างทางไวยากรณ์บางอย่าง เราจำเป็นต้องจำ โครงสร้างของมันด้วย เพราะเป็นรูปที่มักมีการใช้สับสนและผิดพลาดกันบ่อยๆ หนึ่งในนั้นคือ เรื่อง Subjunctive โดยมีหลักดังต่อไปนี้

 

  • กลุ่มคำที่ตามด้วย Verb ที่มีความหมาย เชิง “ขอร้อง, ต้องการ, ออกคำสั่ง, เสนอแนะ, แสดงความจำเป็น” แล้วต่อด้วย that หลังคำว่า that โครงสร้างจะต้องเป็น V.Infinitive

Example: suggest that, require that, recommend that, prefer that, inisist that, It is important/ necessary/imperative/essential, that

The university requires that student wear uniforms .

ประโยคนี้ถ้าไม่รู้เรื่อง subjunctive จะต้องคิดว่าต้องใช้คำว่า wears เพราะ student เป็นประธานเอกพจน์ แต่เรื่องนี้เป็นกฎของ Subjunctive จึงต้องเป็นรูป V.infinitive ธรรมดาค่ะ

It is necessary that you be on time .

เช่นกันในประโยคนี้ ถ้าเป็นประโยคปกติ จะต้องเป็น you are แต่ข้อนี้ ตามหลังวลี It is necessary that จึงรู้ว่าต้องเป็น V.infinitive

  • โครงสร้าง as if / as though ใช้ดังต่อไปนี้

*** ให้ใช้ were กับประธานทุกตัว ถ้านำหน้าด้วย as if ***

ประโยค Verb ช่องที่ 1 + as if / as though + ประโยค Verb ช่องที่ 2

ประโยค Verb ช่องที่ 2 + as if / as though + ประโยค + had + V3

Example: She looks as if she were a naughty child. ***

Tina screamed as though she had seen a Vampire.

  • การใช้ Suppose / supposing ต้องตามด้วย Verb ช่องที่ 2 / had + V.3

Example : Supposing William had not arrived at the office .

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง subjunctive

 

1. He recommend that I _______ there early.

1) be
2) am
3) was
4) were

 

คำตอบ คือ ข้อ 1 เป็นประโยค Subjunctive


 

2. Jonathan behaves as if he ______ the owner of the store .

1) own
2) owned
3) owns
4) owning

คำตอบ คือ ข้อ 2 ประโยคหน้า as if เป็น Present V.1 ประโยคข้างหลังต้องเป็น V.2

 


 

3. You look ________ you were tired .

1) if
2) although
3) as if
4) that

คำตอบ คือ ข้อ 3

 


 

4. It is important that Katherine ________ the admission test.

1) applies
2) applied
3) has applied
4) apply

 

คำตอบ คือ ข้อ 4 เป็น Subjunctive

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง subjunctive

Subjunctive คือ ประโยคที่แสดง Wish ความปรารถนา , Possibility ความเป็นไปได้ , Condition เงื่อนไขสมมติ และ Doubt ความสงสัย ไม่แน่ใจ
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin