TOEIC writing
084-942-4261
TOEIC speaking and writing chapter 3
By chulatutor   on 02/11/14

TOEIC

TOEIC speaking and writing chapter 3

 

เมื่อสอบ Speaking เรียบร้อยแล้วยังเหลืออีก สอบการเขียน ซึ่ง TOEIC writing จะตอบโดยการพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์แล้วกด Submit ในส่วนการสอบ Writing นี้จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง คำถาม 8 ข้อ 3 Task ตามตารางด้านล่างนี้

 

Question Task Evaluation Criteria
1-5 Write a sentence based on a picture Grammar
Relevance of the sentence to the picture
6-7 Respond to a written request Vocabulary
Organization
8 Write an opinion essay Whether your opinion is supported with reasons and/or examples
Grammar
Vocabulary
organization

 

 

1.Question 1-5 ‘Write a sentence based on a picture’

 

Question Task Evaluation Criteria
1-5 Write a sentence based on a picture Grammar
Relevance of the sentence to the picture

 

 

ใน Task แรกเราจะต้องเขียนประโยค 1 ประโยคโดยเขียนบรรยายตามรูปภาพ โดยโจทย์จะมีทั้งหมด 5 รูปภาพ เราต้องพิมพ์ตอบ 5 ประโยค ภาพละประโยค ซึ่งแต่ละภาพที่ให้มาจะมีคำบังคับให้ต้องมีในประโยคนั้นด้วย 2 คำ เราสามารถผันคำ ทำคำบังคับนั้นให้เป็นพหูพจน์ หรือเปลี่ยนเป็นกริยาช่อง 2 ช่อง 3

เกณฑ์ให้คะแนนก็จะเลือกจากความถูกต้องของไวยากรณ์ และความเกี่ยวข้องของประโยคที่เราเขียนกับรูปภาพ

สมมติว่า ภาพที่ได้เป็นภาพผู้ชายกับผู้หญิงลากกระเป๋าเดินทาง มีคำว่า both กับ suitcase เป็นคำบังคับ

เทคนิคคืออย่าให้ประโยคยาวมาก ยิ่งยาว ยิ่งเสี่ยงกับการเขียนผิด อย่างข้อนี้เราอาจจะแต่งว่า Both man and woman are walking with their suitcases. เป็นต้น ใน 1 ประโยคควรจะมีประธาน กริยา และกรรม ชัดเจน ผันให้ถูก tense จะใช้ tense อะไร

ใน Task แรกนั้น เราสามารถตอบคำถามแบบไม่เรียง ทำสลับไปมาได้ ทำข้อไหนได้ก่อนก็ทำก่อน แล้วค่อยกด Back กลับมาได้ มีปุ่ม next และ back ให้ ให้เวลาตอบคำถามทั้งหมด 8 นาที เมื่อหมด 8 นาทีจะตัดไปที่ Task 2 ทันที เพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องเวลาด้วย

 

2. Question 6-7 ‘Respond to a written request’

 

Question Task Evaluation Criteria
6-7 Respond to a written request Quality and variety of your sentences
Vocabulary
Organization

 

ในส่วนนี้ วัดเรื่องการตอบ E-mail ว่าเราจะตอบได้ดีแค่ไหน รู้ format การตอบหรือไม่
สิ่งที่เค้าจะวัดเราคือ ความหลากหลายของประโยค การใช้คำศัพท์ และแบบฟอร์มการเขียนอีเมล์

 

ซึ่งการเขียนอีเมล์ที่ต้องมีคือ

  1. alutation : คำขึ้นต้นทักทาย Dear …, Dear Sirs of Madams,
  2. Acknowledge / Appreciate : การแสดงความรับรู้และแสดงความขอบคุณทราบซึ้ง เช่น Thanks for the email / I appreciate your email
  3. 3. Address / Explain / Elaborate : ส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นเนื้อความ เนื้อความหลักของอีเมล์ สาระที่เราจะตอบอยู่ในส่วนนี้ คล้ายกับส่วน Body ในการเขียน Essay
  4. Finish the email : ลงท้ายอาจจะเป็นการแสดงความห่วงใย เช่นถ้าหากมีอะไรติดต่อมาได้นะ มีคำถามอะไรถามได้เลย อย่างนี้ Should you have any queries about the issue, please do not hesitate to contact us.
  5. Closing + Name : คำลงท้ายที่เราคุ้นเคยกันต้องมี Regards, Best regards, Yours sincerely, Yours faithfully, เลือกใช้ให้เหมาะสมด้วยนะจ๊ะ แล้วจากนั้นก็ลงท้ายด้วยชื่อ ตรงนี้ต้องดูด้วยว่าเรากำลังเขียนเป็นใคร เพราะในจดหมายอีเมล์ที่โจทย์ให้มา เราไม่ได้เขียนเป็นตัวเอง แต่เราจะเขียนในฐานะของคนที่ให้มาในอีเมล์ ให้สังเกตที่ช่อง To: ….

 

สมมติโจทย์อีเมล์ให้ตอบอีเมล์ต่อไปนี้ From : Sarah@EEE.com To:

 

 

CustomerService@LookingGood.com แสดงว่าเรากำลังเป็น CustomerService ที่ต้องตอบอีเมล์ให้กับนางซาร่า ดังนั้นเวลาขึ้นอีเมล์ต้องเขียนว่า Dear Sarah, ลงท้ายต้องตอบว่า Best regards, Customer Service of Looking Good ระวังด้วยนะจ๊ะจุดนี้

 

ข้อสอบเขียนอีเมล์จะให้เราเขียน 2 ฉบับ มีเวลาฉบับละ 10 นาที ฉบับแรกจะเป็นโทนชิวๆ เขียนตอบเพื่อนที่ถามมา ไม่เจอนาน เลยขอความช่วยเหลือ ส่วนอีกฉบับนึงค่อนข้างทางการ แนวลูกค้าโวย ส่งของช้าหรือต้องการความช่วยเหลือ ดังนั้นเราจึงต้องฝึกเขียนให้ได้ทั้ง 2 แนวนี้ ฝึกโดยการอาจจะหา Template ดูตาม Google แล้วลองศึกษาดู

 

อย่าลืม ย้ำ อย่าลืม Format ต้องมีครบทั้ง 5 องค์ประกอบข้างบนนี้

 

3. Question 8 ‘Write an opinion essay’

 

Question Task Evaluation Criteria
8 Write an opinion essay Whether your opinion is supported with reasons and/or examples
Grammar
Vocabulary
organization

 

ส่วนนี้เป็นส่วนสุดท้ายของการสอบ TOEIC writing ซึ่งยาวนานและพิมพ์ยาวสุด นั่นคือการเขียนเรียงความแสดงความเห็น ให้เวลา 30 นาที และต้องเขียนให้ได้อย่างน้อย 300 คำ มีตัววัดคำบอกบทหน้าจอให้จ้า

การเขียนตอบแสดงความเห็น เกณฑ์จะให้จากเหตุผลและตัวอย่าง ว่าเรามีสนับสนุนความเห็นของเราได้ตรงประเด็นและเห็นภาพแค่ไหน งานไวยากรณ์ก็ต้องมา งานศัพท์ก็ต้องอย่าใช้ซ้ำๆ ยิ่งหลากหลายยิ่งดี และการจัดรูปแบบเรียงความ

รูปแบบเรียงความอย่างที่เรารู้กันคือต้องมี 3 ส่วนหลักคือ Introduction, Body และ Conclusion

ส่วนที่เป็น Introduction ก็ต้องใส่ความคิดหลักหรือ Main Idea เขียนไปให้ชัดเจนเลย ว่าจากนี้เป็นต้นไป เราจะแสดงความเห็นเรื่องอะไร

Body ให้ใส่เหตุผลและตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นย่อหน้าๆ ถ้าเราจะให้เหตุผล 2 เหตุผลก็ควรจะแยกเป็น 2 ย่อหน้า แบ่งชัด พร้อมกับแต่ละเหตุผล ต้องมีตัวอย่างประกอบ อาจจะเป็นประสบการณ์ของตัวเองหรือข้อมูลที่เราเคยได้รู้มา เหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่เราจะยกมาพูดต้องสนับสนุน main idea ที่อยู่ใน introduction นะจ๊ะ

ในส่วนสุดท้ายของเรียงความคือ Conclusion ซึ่งวิธีการง่ายที่สุดคือการ rephrase เจ้าตัว Main idea กล่าวคือ ให้เขียนประโยคใหม่ ที่ไม่เหมือนประโยคเก่า แต่ให้มีความหมายเหมือนประโยคเก่า เช่น Main idea เราคือ Walking is the best exercise for elderly people. เราก็ Rephrase เป็น The best workout for the senior people is walking. อย่างนี้

ไม่ยากใช่มั้ยล่า ไตรภาคของ TOEIC speaking and TOEIC writing ของเรานอกจากจะบอกรายละเอียดของการสอบแล้วยังบอกเทคนิคในการสอบด้วย ถ้าหากจะให้เกิดประโยชน์กับทุกคนมากกว่านี้ ลองนำเอาแต่ละ Task ที่บอกไปฝึกพูดฝึกเขียนด้วย จะยิ่งส่งผลดีกับตัวเองมากเลยนะ การพูดและเขียนนี้ไม่ได้เป็นเพียงข้อสอบ แต่เราจะต้องใช้ในการทำงานหรือการเรียนต่อไปอย่างแน่นอน

ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบนะจ๊ะ จุ๊บุ จุ๊บุ

– The End –

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC รับรองผล ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

TOEIC writing

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสอบ toeic writing พร้อมตัวอย่างข้อสอบ toeic writing , แนวทางการให้คะแนน (Scoring Guidelines) และ เทคนิคการทำข้อสอบ (Useful Tips)
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin